|  ورود به سايت  |  1397/08/30
                 
آرشیو شماره‌های گذشته
 چاپ   

آخرین اخبار
تاریخ: 1392/08/11 نظرات: 0 نظر نمایش: 2803 مرتبه تعداد امتیاز: 6   (Article Rating)
دروغ است گفته شود مخابرات در اختيار سپاه است

دروغ است گفته شود مخابرات در اختيار سپاه است

دكتر محمد سليماني، هفتمين وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در دولت نهم بود. سليماني از نمايندگان فعلي مجلس نهم و نماينده مردم تهران است و شايد بتوان گفت هم زماني كه در دولت حضور داشت، بيحاشيه بود و هم حالا، در مجلس بيحاشيه است. وي در گفت و گو با چهل و دومین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات از رويدادهاي زمان وزارت ارتباطات در دولت نهم، رابطه اش با محمود احمدينژاد و جبهه پايداري سخن گفته است. موضوع واگذاری و یا عدم واگذاری مخابرات به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم در این گفت و گو مورد توجه قرار گرفته است.

موضوع واگذاری و یا عدم واگذاری مخابرات به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم در این گفت و گو مورد توجه قرار گرفته است. بخش هایی از این مصاحبه را می خوانید. متن کامل مصاحبه از اینجا قابل تهیه و مطالعه است.

.

.

مخابرات زمان شما واگذار شد؟

كارهايش زمان ما شده بود، اما به عمر وزارت من نرسيد و بعد از من انجام شد.

 الان مخابرات در اختيار چه کساني است؟

دست كنسرسيوم است. اينکه ميگويند دست سپاه است، به سپاه ظلم شده است. متأسفانه روزنامهها و خبرگزاريها سياسي هستند. اصلاحطلبان گفتند اينها را دادند به سپاه و آن را دامن زدند.

 پس اينکه مخابرات دست سپاه است را تكذيب ميكنيد؟

تكذيب نميكنم. صفر و يك كه نيست. وقتي ميگوييد به سپاه واگذار شده، يعني مديريت آن را سپاه انجام ميدهد. نه، اين دروغ است. يك كنسرسيوم تشكيل شده از چند تا شركت و هر كسي يك پولي آورده است. تعاوني سپاه هم كه يك شركت خصوصي است و متعلق به سپاه نيست، يك سهمي دارد. شما هيأت مديره را نگاه كنيد. رئيس هيأت مديره مخابرات کيست؟ آقاي سيدهاشمي وابسته به چه ارگاني است؛ ستاد اجرايي فرمان امام. اگر مالکيت يا مديريت مخابرات از آن سپاه بود، بايد يک سردار سپاه مسؤول آن بود.

 شما با واگذاري ارتباطات به بخش خصوصي موافقيد؟

بله، قانون است.

 با واگذاري به كنسرسيوم؟

شما مسأله را بايد درست ببينيد. من اين كتاب را ميخواهم بفروشم و دوست دارم با بالاترين قيمت بفروشم. آدمي ميآيد كه سوادي هم ندارد و با بالاترين قيمت آن را ميخرد و من ميفروشم. اين منطقي است. روند واگذاري قانوني بوده و بهترين واگذاري بوده است. بيحاشيهترين واگذاريها بوده است. اگر در اين كنسرسيوم يك شركت خارجي داشتيم، بهتر بود. خيلي هم تلاش كردم. با اندونزيها، چينيها و تركيهايها مذاكره كردم، اما نشد.

 چرا؟

مخابرات مشکلات خاص خودش را دارد. مثلاً 40هزار کارمند دارد و نميشود آنها را بيرون کرد. خارجيها هم قيمت پايين دادند..

.

.

 به نحوه بركناري آقاي تقيپور اعتراضي نكرديد؟

درباره ادغام مخالفت كردم اما در جريان صحبت درباره مخالفت ادغام به اقدام ناپسنديده عزل آقاي تقيپور نيز اعتراض كردم. البته اين نحوه بركناري در تمامي دولتهاست.

 شايد در دولت قبل بيشتر بود.

نه. دولت آقاي روحاني، گوي سبقت را از دولت احمدينژاد ربوده. چند نفر از مديران عزل شدهاند. رئيس دانشگاه علامه چگونه عزل شد. اگر اين طور جلو بروند از احمدينژاد جلو ميزنند.

.

.

 با كداميك از وزراي كابينه يازدهم مخالف بوديد و رأي مخالف داديد؟

مخالف مطلق كه وجود ندارد، اما با آقاي زنگنه به شدت مخالف هستم، براي اينكه ديدگاه ايشان را برونكشوري ميدانم و در واقع از پايگاه دانشگاهي با ايشان مخالف هستم. ايشان دست نياز به سوي دانشگاه و دانشگاهيان دراز نميكند. در توليد تكنولوژي بومي، ديدگاهي ندارد كه هزينه و سرمايهگذاري بكند. 22 سال وزارتش نشان داد هر كجا كه بوده، وزارت نيرو و وزارت نفت، كشور را بيشتر وابسته كرده است. به نيروهاي داخلي توجهي ندارد و به آنها و نيروهاي دانشگاهي ميدان نميدهد. ضعف اساسي زنگنه اين موارد است. نفت و گاز رگ حياتي كشور است. جوانهاي ايراني معجزه ميكنند، فقط بايد به اينها ميدان داد. من اين روحيات را در آقاي زنگنه نميبينم. تا زماني که چنين روحيهاي بر نفت و گاز باشد، بدبختي است.

 فقط با مهندس زنگنه مخالف بوديد؟

برجستهترين چهره، ايشان بود.

 نظر شما درباره وزراي صنعتي كابينه، مثل مهندس نعمتزاده چيست؟

آقاي نعمتزاده مشكل تجربه ندارد، ولي مشكل سني دارد. وقتي سن بالا برود راندمان مديريتي پايين ميآيد. اخيراً بسياري از نمايندگاني که براي ايشان در مجلس تبليغ کردند اظهار پشيماني ميکنند.

 برخي وزراي پيشنهادي نتوانستند از مجلس رأي اعتماد بگيرند. به نظر شما علت چه بود؟

مسأله اصلي اين آقايان حضور در فتنه بود و نتوانستند مجلس را قانع كنند. البته موفق شدند از فتنه برائت جويند. اين مسأله براي هر سه نفر بود، اما در مورد تكتك اين افراد بايد بگويم آقاي سلطانيفرد هيچگونه تخصصي در زمينه ورزش و جوانان نداشت و نتوانست مجلس را هم با برنامههاي خود قانع كند. آقاي نجفي از عملكرد 9سالهاش از سال 67 تا 76 به عنوان وزير آموزش و پرورش دولتهاي مهندس موسوي و آقاي هاشمي نتوانست دفاع خوبي ارائه بدهد. تعدادي زيادي از نمايندگان آموزش و پرورشي هستند و سابقه فرهنگي دارند و با عملكرد ايشان آشنا بودند. عملكرد ايشان در آن 9 سال به علاوه عملكرد ايشان در جريان فتنه نتوانست مجلس را راضي كند. در مورد آقاي منفرد هم، فيلمي كه از ايشان در جريان فتنه پخش شد در نمايندگان تأثير گذاشت و تنها فردي بود كه دكتر روحاني گفت ايشان اصلاحطلب است و اين نكته بسيار منفي براي ايشان بود، در حالي كه مجلس اصولگراست و احتمال تندروي وي براي مجلس پررنگ شد و البته دفاعيه خودش هم خيلي خوب نبود و از موضع طلبکارانه با مجلس صحبت کرد و خيلي منمن کرد که نقطه ضعفي براي وي بود.

.

.

.

 بعد از وزارتتان با دكتر احمدينژاد ارتباط داشتيد؟

دورادور. ايشان رئيسجمهور بود و پر مشغله و نميتوانستم ايشان را ملاقات كنم.

 الان ارتباط داريد. منظورم بعد از رياست جمهوري ايشان است؟

خير. هنوز ايشان را نديدهام.

 نظرتان راجع به دانشگاه ايرانيان (دانشگاه احمدينژاد) چيست؟

دقيقاً نميدانم ايشان چه كار ميخواهد بكند. ميخواهد دانشگاهي ضعيف ايجاد كند يا دانشگاهي قوي؟

 از شما دعوت شده و اگر شود، قبول ميكنيد؟

وقت و فرصت لازم را ندارم. من بيشتر پژوهشمحورم تا آموزشمحور.

 با شناختي كه از احمدينژاد داريد در انتخابات بعدي مثل مجلس دهم يا رياست جمهوري دوازدهم شركت ميکند؟

نميدانم.

 علت ردصلاحيت نامزد جبهه پايداري، آقاي لنكراني در انتخابات يازدهم رياست جمهوري چيست؟

ايشان خودشان منصرف شدند. كلمه ردصلاحيت غلط است. احراز صلاحيت يا عدم احراز است. كساني ديگري كه در دولت عضو كابينه و نماينده مجلس بودند هم احراز نشدند؛ مثل سعيديكيا، زاكاني، واعظزاده، كاظمي و علي احمدي.

 جبهه پايداري نميخواهد يك حزب شود؟

يك تشكيلاتي ميخواهيم ايجاد کنيم كه مدل غربي نداشته باشد.

 

چهل و دومین مین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات در 84 صفحه رنگی و با قیمت 6 هزار تومان بر روی پیشخوان مطبوعات قرار گرفته است. گفتنی است علاقه‌مندان می‌توانند این شماره از ماهنامه را توسط نرم‌افزار «برگ» (کیوسک الکترونیکی مطبوعات) بر روی گوشی‌های و تبلت‌های دارای سیستم عامل اندروید خریداری کرده و مطالعه کنند. نرم‌افزار اندرویدی «برگ» از نشانیhttp://barg.asr24.com  یاcando.asr24.com  قابل دریافت است.

آرشیو کامل ماهنامه مدیریت ارتباطات از نشانی www.magiran.com/cmmagazine قابل تهیه و مطالعه است. این ماهنامه از طریق سایت www.prshop.ir  نیز برای درخواست‌کنندگان، ارسال می‌شود.

 

کد: 569
نویسنده خبر: ماهنامه مدیریت ارتباطات
 
تصاویر مرتبط
  • دروغ است گفته شود مخابرات در اختيار سپاه است
امتیاز بندی

در حال حاضر هیچ نظری ارسال نشده است
ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:


چاپ  

گفتگو های ویژه


  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH