|  ورود به سايت  |  1397/10/30

                 
آرشیو شماره‌های گذشته

 شماره102 آبان 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره101 مهر 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره100  شهريور 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره99 مرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره98 تير 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره97 خرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره96  ارديبهشت 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره95 فروردين 1397 همراه با متن کامل مطالب

 شماره94  اسفند 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره93  بهمن 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره92  دی 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره91  آذر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره90  آبان 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره89 مهر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 چاپ   

آخرین اخبار
تاریخ: 1392/08/11 نظرات: 0 نظر نمایش: 2851 مرتبه تعداد امتیاز: 6   (Article Rating)
دروغ است گفته شود مخابرات در اختيار سپاه است

دروغ است گفته شود مخابرات در اختيار سپاه است

دكتر محمد سليماني، هفتمين وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در دولت نهم بود. سليماني از نمايندگان فعلي مجلس نهم و نماينده مردم تهران است و شايد بتوان گفت هم زماني كه در دولت حضور داشت، بيحاشيه بود و هم حالا، در مجلس بيحاشيه است. وي در گفت و گو با چهل و دومین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات از رويدادهاي زمان وزارت ارتباطات در دولت نهم، رابطه اش با محمود احمدينژاد و جبهه پايداري سخن گفته است. موضوع واگذاری و یا عدم واگذاری مخابرات به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم در این گفت و گو مورد توجه قرار گرفته است.

موضوع واگذاری و یا عدم واگذاری مخابرات به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم در این گفت و گو مورد توجه قرار گرفته است. بخش هایی از این مصاحبه را می خوانید. متن کامل مصاحبه از اینجا قابل تهیه و مطالعه است.

.

.

مخابرات زمان شما واگذار شد؟

كارهايش زمان ما شده بود، اما به عمر وزارت من نرسيد و بعد از من انجام شد.

 الان مخابرات در اختيار چه کساني است؟

دست كنسرسيوم است. اينکه ميگويند دست سپاه است، به سپاه ظلم شده است. متأسفانه روزنامهها و خبرگزاريها سياسي هستند. اصلاحطلبان گفتند اينها را دادند به سپاه و آن را دامن زدند.

 پس اينکه مخابرات دست سپاه است را تكذيب ميكنيد؟

تكذيب نميكنم. صفر و يك كه نيست. وقتي ميگوييد به سپاه واگذار شده، يعني مديريت آن را سپاه انجام ميدهد. نه، اين دروغ است. يك كنسرسيوم تشكيل شده از چند تا شركت و هر كسي يك پولي آورده است. تعاوني سپاه هم كه يك شركت خصوصي است و متعلق به سپاه نيست، يك سهمي دارد. شما هيأت مديره را نگاه كنيد. رئيس هيأت مديره مخابرات کيست؟ آقاي سيدهاشمي وابسته به چه ارگاني است؛ ستاد اجرايي فرمان امام. اگر مالکيت يا مديريت مخابرات از آن سپاه بود، بايد يک سردار سپاه مسؤول آن بود.

 شما با واگذاري ارتباطات به بخش خصوصي موافقيد؟

بله، قانون است.

 با واگذاري به كنسرسيوم؟

شما مسأله را بايد درست ببينيد. من اين كتاب را ميخواهم بفروشم و دوست دارم با بالاترين قيمت بفروشم. آدمي ميآيد كه سوادي هم ندارد و با بالاترين قيمت آن را ميخرد و من ميفروشم. اين منطقي است. روند واگذاري قانوني بوده و بهترين واگذاري بوده است. بيحاشيهترين واگذاريها بوده است. اگر در اين كنسرسيوم يك شركت خارجي داشتيم، بهتر بود. خيلي هم تلاش كردم. با اندونزيها، چينيها و تركيهايها مذاكره كردم، اما نشد.

 چرا؟

مخابرات مشکلات خاص خودش را دارد. مثلاً 40هزار کارمند دارد و نميشود آنها را بيرون کرد. خارجيها هم قيمت پايين دادند..

.

.

 به نحوه بركناري آقاي تقيپور اعتراضي نكرديد؟

درباره ادغام مخالفت كردم اما در جريان صحبت درباره مخالفت ادغام به اقدام ناپسنديده عزل آقاي تقيپور نيز اعتراض كردم. البته اين نحوه بركناري در تمامي دولتهاست.

 شايد در دولت قبل بيشتر بود.

نه. دولت آقاي روحاني، گوي سبقت را از دولت احمدينژاد ربوده. چند نفر از مديران عزل شدهاند. رئيس دانشگاه علامه چگونه عزل شد. اگر اين طور جلو بروند از احمدينژاد جلو ميزنند.

.

.

 با كداميك از وزراي كابينه يازدهم مخالف بوديد و رأي مخالف داديد؟

مخالف مطلق كه وجود ندارد، اما با آقاي زنگنه به شدت مخالف هستم، براي اينكه ديدگاه ايشان را برونكشوري ميدانم و در واقع از پايگاه دانشگاهي با ايشان مخالف هستم. ايشان دست نياز به سوي دانشگاه و دانشگاهيان دراز نميكند. در توليد تكنولوژي بومي، ديدگاهي ندارد كه هزينه و سرمايهگذاري بكند. 22 سال وزارتش نشان داد هر كجا كه بوده، وزارت نيرو و وزارت نفت، كشور را بيشتر وابسته كرده است. به نيروهاي داخلي توجهي ندارد و به آنها و نيروهاي دانشگاهي ميدان نميدهد. ضعف اساسي زنگنه اين موارد است. نفت و گاز رگ حياتي كشور است. جوانهاي ايراني معجزه ميكنند، فقط بايد به اينها ميدان داد. من اين روحيات را در آقاي زنگنه نميبينم. تا زماني که چنين روحيهاي بر نفت و گاز باشد، بدبختي است.

 فقط با مهندس زنگنه مخالف بوديد؟

برجستهترين چهره، ايشان بود.

 نظر شما درباره وزراي صنعتي كابينه، مثل مهندس نعمتزاده چيست؟

آقاي نعمتزاده مشكل تجربه ندارد، ولي مشكل سني دارد. وقتي سن بالا برود راندمان مديريتي پايين ميآيد. اخيراً بسياري از نمايندگاني که براي ايشان در مجلس تبليغ کردند اظهار پشيماني ميکنند.

 برخي وزراي پيشنهادي نتوانستند از مجلس رأي اعتماد بگيرند. به نظر شما علت چه بود؟

مسأله اصلي اين آقايان حضور در فتنه بود و نتوانستند مجلس را قانع كنند. البته موفق شدند از فتنه برائت جويند. اين مسأله براي هر سه نفر بود، اما در مورد تكتك اين افراد بايد بگويم آقاي سلطانيفرد هيچگونه تخصصي در زمينه ورزش و جوانان نداشت و نتوانست مجلس را هم با برنامههاي خود قانع كند. آقاي نجفي از عملكرد 9سالهاش از سال 67 تا 76 به عنوان وزير آموزش و پرورش دولتهاي مهندس موسوي و آقاي هاشمي نتوانست دفاع خوبي ارائه بدهد. تعدادي زيادي از نمايندگان آموزش و پرورشي هستند و سابقه فرهنگي دارند و با عملكرد ايشان آشنا بودند. عملكرد ايشان در آن 9 سال به علاوه عملكرد ايشان در جريان فتنه نتوانست مجلس را راضي كند. در مورد آقاي منفرد هم، فيلمي كه از ايشان در جريان فتنه پخش شد در نمايندگان تأثير گذاشت و تنها فردي بود كه دكتر روحاني گفت ايشان اصلاحطلب است و اين نكته بسيار منفي براي ايشان بود، در حالي كه مجلس اصولگراست و احتمال تندروي وي براي مجلس پررنگ شد و البته دفاعيه خودش هم خيلي خوب نبود و از موضع طلبکارانه با مجلس صحبت کرد و خيلي منمن کرد که نقطه ضعفي براي وي بود.

.

.

.

 بعد از وزارتتان با دكتر احمدينژاد ارتباط داشتيد؟

دورادور. ايشان رئيسجمهور بود و پر مشغله و نميتوانستم ايشان را ملاقات كنم.

 الان ارتباط داريد. منظورم بعد از رياست جمهوري ايشان است؟

خير. هنوز ايشان را نديدهام.

 نظرتان راجع به دانشگاه ايرانيان (دانشگاه احمدينژاد) چيست؟

دقيقاً نميدانم ايشان چه كار ميخواهد بكند. ميخواهد دانشگاهي ضعيف ايجاد كند يا دانشگاهي قوي؟

 از شما دعوت شده و اگر شود، قبول ميكنيد؟

وقت و فرصت لازم را ندارم. من بيشتر پژوهشمحورم تا آموزشمحور.

 با شناختي كه از احمدينژاد داريد در انتخابات بعدي مثل مجلس دهم يا رياست جمهوري دوازدهم شركت ميکند؟

نميدانم.

 علت ردصلاحيت نامزد جبهه پايداري، آقاي لنكراني در انتخابات يازدهم رياست جمهوري چيست؟

ايشان خودشان منصرف شدند. كلمه ردصلاحيت غلط است. احراز صلاحيت يا عدم احراز است. كساني ديگري كه در دولت عضو كابينه و نماينده مجلس بودند هم احراز نشدند؛ مثل سعيديكيا، زاكاني، واعظزاده، كاظمي و علي احمدي.

 جبهه پايداري نميخواهد يك حزب شود؟

يك تشكيلاتي ميخواهيم ايجاد کنيم كه مدل غربي نداشته باشد.

 

چهل و دومین مین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات در 84 صفحه رنگی و با قیمت 6 هزار تومان بر روی پیشخوان مطبوعات قرار گرفته است. گفتنی است علاقه‌مندان می‌توانند این شماره از ماهنامه را توسط نرم‌افزار «برگ» (کیوسک الکترونیکی مطبوعات) بر روی گوشی‌های و تبلت‌های دارای سیستم عامل اندروید خریداری کرده و مطالعه کنند. نرم‌افزار اندرویدی «برگ» از نشانیhttp://barg.asr24.com  یاcando.asr24.com  قابل دریافت است.

آرشیو کامل ماهنامه مدیریت ارتباطات از نشانی www.magiran.com/cmmagazine قابل تهیه و مطالعه است. این ماهنامه از طریق سایت www.prshop.ir  نیز برای درخواست‌کنندگان، ارسال می‌شود.

 

کد: 569
نویسنده خبر: ماهنامه مدیریت ارتباطات
 
تصاویر مرتبط
  • دروغ است گفته شود مخابرات در اختيار سپاه است
امتیاز بندی

در حال حاضر هیچ نظری ارسال نشده است
ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:


چاپ  

 

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH