|  ورود به سايت  |  1397/08/29

                 
آرشیو شماره‌های گذشته

 شماره102 آبان 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره101 مهر 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره100  شهريور 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره99 مرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره98 تير 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره97 خرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره96  ارديبهشت 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره95 فروردين 1397 همراه با متن کامل مطالب

 شماره94  اسفند 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره93  بهمن 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره92  دی 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره91  آذر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره90  آبان 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره89 مهر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 چاپ   

آخرین اخبار
تاریخ: 1392/08/21 نظرات: 0 نظر نمایش: 4484 مرتبه تعداد امتیاز: 6   (Article Rating)
فرشته‌ها بر هارپ زخمه مي‌زنند

فرشته‌ها بر هارپ زخمه مي‌زنند
گفتوگو با آذرنوش صدرسالک و مجيد انتظامي در چهل و دومین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات منتشر شده است. بخش هایی از این مصاحبه را می خوانید:

هارپ يکي از سازهايي است که تعداد نوازندگانش در ايران بسيار محدود است. با اين که اين ساز تکامليافته ساز چنگ بوده و اصالتش به ايران بازميگردد، اما به دلايل مختلف اين ساز در کشور ما نوازندگان زيادي ندارد. آذرنوش صدرسالک تنها نوازنده زني است که سالها در ترکيب ارکستر سمفونيک تهران اين ساز را نواخته و امروز پس از بازنشستگي از ارکستر، به تربيت شاگرداني براي اين ساز همت گماشته است. آذرنوش صدرسالک در سال 1334 به دنيا آمده و همسر مجيد انتظامي است. او در دوره دبيرستان وارد کنسرواتوار شده است. پيش از سازهارپ، در 10سالگي پيانو مينواخت. در 12سالگي نواختن هارپ را آغاز کرد. صدرسالک از سال 1357 وارد ارکستر سمفونيک تهران شد و پس از سي و پنج سال نوازندگي در ارکستر بازنشسته شد. او هم اکنون به تدريس نوازندگي هارپ مشغول است و شاگردان خود را به صورت خصوصي تربيت ميکند.

گفتوگو با آذرنوش صدرسالک و مجيد انتظامي در چهل و دومین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات منتشر شده است. بخش هایی از این مصاحبه را می خوانید:
 
 ظاهر هارپ نسبت به ديگر سازها متفاوت است؛ چه از نظر اندازه که بزرگتر از سازهاي ديگر است و چه از نظر زيبايي که در همان نگاه نخست بيننده را مجذوب خود ميکند. از هارپ و ويژگيهايش برايمان بگوييد.
صدرسالک: هارپ از نظر ساختماني و قدرت نوازندگي ساز کاملي است. از نظر وسعت صدايي درست مانند پيانو است، يعني تمام نتهايي را که پيانو دارد در هارپ نيز ميتوان نواخت. هارپ از نظر تکنيک بسيار گسترده است و سيمهاي رنگي نيز در نوازندگي تعيينکننده هستند، سيم قرمز نت «دو» است و سيم آبي نت «فا» را تعيين ميکند.
 امروزه صداي برخي از سازها را عموم مردم نميشناسند و اين سازها براي اکثر مردم ناشناخته باقي مانده است. سازهايي مانند تار، ويلن، پيانو، تنبک و دف ارتباط بيشتري با مردم برقرار ميکنند؛ چرا که اين سازها در موسيقي ما بيشتر رايج هستند و شنيده ميشوند، اما در رابطه با ساز هارپ که سازي اروپايي با ريشههاي ايراني محسوب ميشود، اين شناخت کمتر وجود دارد.
صدرسالک: متأسفانه هم اکنون در دانشگاههاي کشور براي آموزش دانشجويان از هارپ استفاده نميکنند و من واقعاً دليل اين کار را نميدانم؛ چرا که خريد اين ساز براي دانشگاهها کار دشواري محسوب نميشود. قيمت اين ساز از 10ميليون آغاز ميشود تا 200ميليون تومان. اگر دانشگاهها ميخواستند، ميتوانستند اين کار را انجام دهند چرا که قيمتش با يک پيانوي خوب برابري ميکند. متأسفانه کار آموزش اين ساز در دانشگاهها دنبال نشد. پس از بازنشستگي، خودم تصميم گرفتم که کار آموزش هارپ را احيا کنم، چرا که من تنها نوازنده اين ساز هستم و تقريباً پس از من جانشيني براي نوازندگي حرفهاي اين ساز وجود ندارد. بنابراين تصميم گرفتم که چند شاگرد تربيت کنم.
 هارپ در ميان ترکيببندي سازهاي ارکستر سمفونيک چه جايگاهي دارد؟
صدرسالک: هارپ يکي از سازهاي اصلي و اساسي ارکستر سمفونيکهاي دنياست و تقريباً در ترکيب تمام ارکسترها از اين ساز استفاده ميشود. متأسفانه در ايران گاهي به جاي آن که از هارپ در ترکيب سازبندي ارکستر استفاده کنند، اين ساز را از ترکيب ارکستر حذف کرده و ساز ديگري را جايگزين ميکنند. براي نمونه پيانو را جايگزين اين ساز ميکنند، در حالي که در هيچ کجاي دنيا چنين چيزي متداول نيست. اصولاً جايگزين کردن سازي به جاي سازي ديگر در دنياي موسيقي مفهومي ندارد!
انتظامي: نکته جالبي در اين زمينه وجود دارد. هنگامي که عکسهاي قديمي را ميبينيم هميشه هارپ را فرشتهها مينوازند با بالهاي بزرگ. شايد به اين طريق خواستهاند آسماني بودن نواي اين ساز را نشان دهند. صداي هارپ، شما را با خود ميبرد، براي همين در عکسهايي که از قديم مانده همواره فرشتهها اين ساز را مينوازند. هارپ سازي است که همه چيزش، شکلش و صدايش بسيار ويژه و خاص است و هنگامي که در قالب ارکستر قرار ميگيرد، در ميان آن همه ساز، اين هارپ است که ميدرخشد.
 مردم ايران همواره به موسيقي با کلام علاقه بيشتري دارند و اين نوع موسيقي با استقبال بيشتري از سوي علاقهمندان روبهرو ميشود؛ حال آن که هارپ، سازي غربي است که در ميان علاقهمندان به موسيقي در ايران، چندان شناخته شده نيست و با صداي آن آشنايي زيادي ندارند. به نظر شما ميشود با اين استفاده از اين ساز در کنار آواز ايراني، صداي آن را بيش از پيش به مردم شناساند؟
صدرسالک: نه! ببينيد اين ساز يکسري رپرتوار دارد و براساس رپرتوار بايد با ساز کار کرد، درست مانند همه جاي دنيا که با هر سازي براساس رپرتوارش رفتار ميکنند. براي معرفي کردن هارپ چرا بايد اين ساز را در کنار آواز قرار داد تا اين ساز را بشناسند؟! نه! هر کسي بخواهد اين ساز را بشناسد بايد بدون واسطه با اين ساز آشنا شود.
انتظامي: کاري که شما پيشنهاد ميکنيد به اين معني است که هارپ در زمينه يک خواننده قرار بگيرد و از راه يک خواننده شناسانده شود، در صورتي که ارزش اين ساز بسيار بالاتر از اينها است که يک نفر بيايد و روي اين ساز بخواند، تنها با اين هدف که اين ساز معرفي شود! اين ساز در همه جاي دنيا شناخته شده است. يکي از علتهاي ناآشنايي علاقهمندان موسيقي در ايران با ساز هارپ اين است که نوازندهاش يک نفر است. از سوي ديگر نوشتن براي اين ساز کار سادهاي نيست و بيشتر کساني که هم اينک از هارپ بهره ميبرند، استفاده درستي از اين ساز نميکنند. هارپ يک ساز سليستي است.
صدرسالک: هر آهنگسازي نميتواند براي هارپ بنويسد، مگر آن که اين ساز را خيلي خوب بشناسد و متأسفانه بيشتر آهنگسازان ايراني که براي هارپ نوشتند، هيچ يک درست ننوشتند، چون اين ساز را خوب نميشناسند. بيشتر آهنگسازها در نوشتن قطعاتشان براي هارپ، ساز پيانو را مدنظر داشتهاند، در صورتي که براي اين کار نبايد پيانو را مدنظر قرار داد، بلکه خود هارپ از هر چيزي مهمتر است.
تهیه و مطالعه متن کامل مصاحبه: اینجا
 

 

کد: 574
نویسنده خبر: ماهنامه مدیریت ارتباطات
 
تصاویر مرتبط
  • فرشته‌ها بر هارپ زخمه مي‌زنند
  • فرشته‌ها بر هارپ زخمه مي‌زنند
امتیاز بندی

در حال حاضر هیچ نظری ارسال نشده است
ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:


چاپ  

 

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH