|  ورود به سايت  |  1397/10/30

                 
آرشیو شماره‌های گذشته

 شماره102 آبان 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره101 مهر 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره100  شهريور 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره99 مرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره98 تير 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره97 خرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره96  ارديبهشت 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره95 فروردين 1397 همراه با متن کامل مطالب

 شماره94  اسفند 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره93  بهمن 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره92  دی 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره91  آذر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره90  آبان 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره89 مهر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 چاپ   

آخرین اخبار
تاریخ: 1392/08/25 نظرات: 0 نظر نمایش: 1536 مرتبه تعداد امتیاز: 2   (Article Rating)
درباره شخصيتهاي محبوب فرزندتان در هر سني که هستند، با آنها صحبت کنيد

درباره شخصيتهاي محبوب فرزندتان در هر سني که هستند، با آنها صحبت کنيد

در چهل و دومین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات پرونده ای با عنوان «کام تلخ کودکان از تبلیغات تجاری» زیر نظر لیلا خانزاده تهیه شده که به واکاوی تأثیر آگهی‌های تجاری بر رفتار، شخصیت و سرنوشت و آینده کودکان پرداخته است.

«ذهن کودکان بستر مطامع سرمايه‌داران» نوشته رضا قسيمي، پژوهشگر مسائل فرهنگي، «خوراک فرهنگي کودکان ما از کجا تأمين ميشود؟» نوشته نرگس ياسي، کارشناس ارشد ارتباطات، «تأثير کارتونهاي خارجي بر سبک زندگي کودکان ايراني» نوشته فائزه سادات شاهطاهري، «مرباي قوام يافته» نوشته طاهره ملاجعفري و «كودكان ما، نان فرهنگي ديگران؛ ايران فردا؟» نوشته ليلا خانزاده مطالب این پرونده را تشکیل می‌دهند.

 ضمن انتشار مطلب «تأثير کارتونهاي خارجي بر سبک زندگي کودکان ايراني» نوشته فائزه سادات شاهطاهري از علاقمندان دعوت می شود برای تهیه و مطالعه مطالب این پرونده به اینجا مراجعه نمایند.

 صرفاً با قرنطينه افکار و چشمهاي کودک نميتوان او را به سلامت از اين مرحله عبور داد

 تلويزيون در زندگي کودکان کارکردهاي ويژهاي دارد، ازجمله بهانهاي براي وقتکشي و دليلي براي حضور در کنار والدين يا حتي برعکس، فرار از دغدغههاي محيط پيرامون است. از طرفي کودکان در هنگام تماشاي تلويزيون به پردازش اطلاعات و يادگيري و به خاطر آوردن سلسلهاي از رويدادها ميپردازند. مهمتر از همه ‌‌ اينکه تلويزيون مرکز تجزيه و تحليل و فراهمسازي اطلاعات کودکان است يعني منبعي براي شناخت و پيشداوري يا معلمي براي آموختن؛ اينکه بچهها چگونه بخرند، چگونه بازي کنند، چگونه مبارزه کنند يا حتي عشق بورزند.

از طرفي کودکان به دليل تجربه و آگاهي بسيار محدود اغلب از موضع پذيرش، پيامهاي تلويزيون را دريافت ميکنند و در واقع در برابر پيامهاي جذابي که از طريق شخصيتهاي سرگرمکننده برنامههاي تلويزيوني مثل انيميشنها و عروسکها ارائه ميشوند، بيدفاعتر از آني هستند که والدين تصور ميکنند.

امروزه انيميشنها و شخصيتهاي کارتوني به قهرمانان دنياي کودکان تبديل شدهاند و در اين ميان انيميشنهاي خارجي از ديرباز جايگاه ويژهاي داشتهاند؛ از سيندرلا و سفيدبرفي گرفته تا سوپرمن و لاکپشتهاي نينجا. بچهها دوست دارند عروسکهاي آنها را بخرند، برچسب تصاوير رنگارنگ آنها به در و ديوار اتاق بزنند و حتي در بازيهايشان نقش قهرمانان دوستداشتني را بازي کنند. کارتونها از طريق ارتباط مستقيمي که با کودکان برقرار ميکنند به آساني ميتوانند مفاهيم بسياري را به آنان منتقل کنند. شخصيتهاي ساده و دوستداشتني دنياي کارتون براي مخاطبان کودک و نوجوان به آساني به عنوان الگو پذيرفته ميشوند و کودکان سعي ميکنند از رفتارها و برخوردهاي آنان تقليد کنند.

يکي از مهمترين عواملي که باعث موفقيت يک برنامه انيميشن ميشود، خلق شخصيتهاي مناسب توسط توليدکنندگان آن است. کاراکتر (شخصيت) در يک انيميشن ميتواند انسان، حيوان، شيي يا حتي يک نقطه و خط باشد. شخصيتپردازي مناسب باعث ميشود که مخاطب با آن کاراکتر ارتباط برقرار کند. در يک انيميشن موفق، شخصيتها خود را به ويژگيهاي انساني نزديک ميکنند و به اين ترتيب، بيننده با آن شخصيتها به همذاتپنداري رسيده و از همينجاست که ارتباط برقرار ميشود. هيچ انيميشني حتي با برخورداري از يک داستان خوب، بدون داشتن شخصيتهاي مناسب و قوي نميتواند به اثري موفق تبديل شود؛ اين چيزي است که توليدکنندگان ايراني تاکنون نتوانستهاند در آن به موفقيت چشمگيري دست يابند.

اگر هنوز به ميزان تأثير اين شخصيتهاي رسانهاي بر کودکان ترديد داريد، کافي است در ابتدا کمي به نحوه مواجهه خود با قهرمانان و شخصيتهاي فيلمهاي سينمايي و سريالها توجه کنيد. بيشک با توجه به جنسيت، سن و نقشهاي خود با يکي از شخصيتها ارتباط برقرار ميکنيد. مادرها با مادر داستان، پدرها با شخصيتهاي مسؤول و جوانان با شخصيتهاي جذاب و ماجراجو. با خوشحالي آنها لبخند رضايت بر لبها نقش ميبندد و با شکستها و ناگواريها گاه پابهپاي کاراکترهاي مورد علاقه اشک ميريزند. اين رفتارها همانطور که قبلاً توضيح داده شد با يک واژه توضيح داده ميشود؛ همذاتپنداري! هنگامي که همذاتپنداري و ارتباط با کاراکتر ايجاد شد، زمينه تأثيرگذاري پيامهاي رسانهاي آسانتر ميشود. همين اتفاق به مراتب جديتر در ذهن و روح کودکان رخ ميدهد و با تکرار دريافت پيامهاي يکسان، از شخصيتهاي رنگارنگ الگوپذيري و تقليد آغاز ميشود، بدون ‌‌ اينکه در پي پيامدها و آثار مثبت و منفي آن باشد. بدين ترتيب در يک جريان مداوم سبک زندگي کودکان امروز و مردان و زنان فردا تأثير ميپذيرد.

در درجه نخست، آنچه باعث جذابيت و اثرگذاري يک انيميشن ميشود، جذابيت و اثربخشي داستان آن است. اين موضوع هرچند در دهههاي اخير مورد توجه جدي متوليان رسانه قرار گرفته است، از قرنها پيش انديشمندان اهميت آن را دريافته بودند. افلاطون در کتاب جمهوريت خود ميگويد: نخستين وظيفه ما اين است که سازندگان حکايت را تحت مراقبت قرار دهيم. اگر داستان خوبي ساختند، آن را بپذيريم و اگر بد ساختند، آن را رد کنيم. سپس پرستاران و مادران را وادار کنيم تا تنها حکايتي را که پذيرفتهايم، براي کودکان نقل کنند و متوجه باشيم پرورشي که روح اطفال به وسيله حکايت حاصل ميکند، به مراتب بيشتر از تربيتي است که جسم آنها به وسيله ورزش پيدا ميکند.

صنعت فرهنگ غرب با ماهيت تجاري خود، روزبهروز از پيامهاي آموزشي قهرمانان جهاني کاسته و به دنبال جذابيت و فروش بيش از پيش است. به همين دليل رفتهرفته، مضامين بزرگسالانه در اين انيميشنها بيشتر و بيشتر ميشود. شوخيها و ناسزاها و حتي پوشش و رفتارها گاه بزرگسالانهتر از آن هستند که براي کودکان قابل درک باشند و اين نقطهضعفها حتي با فيلترهاي داخلي ازجمله دوبله قابل اصلاح نيست و به خوبي خود را نشان ميدهد.

گذشته از آن ساخت سلسلهوار انيميشنهاي سينمايي، قهرمانان اين عرصه را از گزند فراموشي دور نگاه ميدارد. يادتان باشد ما درباره شخصيتهاي کارتوني که با پوست موز سر ميخورند و به زمين ميافتند صحبت نميکنيم. دادهها نشان ميدهد داستانهايي که امروزه محبوب هستند، مملو از بيحرمتي است که شامل همهچيز است؛ از مسائل ضداخلاقي گرفته تا مصرف موادمخدر. هماکنون محتوا و مضامين جنسي بيشتر از مضامين خشونت در کارتونها يافت ميشود.

در برخي موارد دامنه بهرهبرداري از کارتونها به بيان مضامين سياسي نيز کشيده ميشود و شخصيتهاي محبوب کارتونها به نمايندگان و مبلغان فرهنگ و سبک زندگي و ارزشهاي جامعه غربي به سراسر جهان اعزام ميشوند تا شهروندان جهان را از همان سنين کودکي مطابق الگوي واحد و مطلوب غربي آموزش دهند و تربيت کنند؛ هنجارهايي متناسب با زندگي غرب (ازجمله مصرفگرايي، تعامل افراد غيرهمجنس با هم، پوشش، رقص، موسيقي، عشقهاي بيرون از خانواده، رفتارهاي جنسي آشکار و...) که در موارد بسياري با هنجارهاي ملي و ديني ما تفاوت و تعارض دارند.

به عنوان مثال شخصيتهاي محبوب انيميشنها که از نظام سرمايهداري غرب برخاستهاند فرهنگ مصرفگرايي را بين کودکان و نوجوانان تبليغ ميکنند. خريد انواع و اقسام لوازمي که تصوير اين قهرمانان بر آن نقش بسته تأثيري ابتدايي است. به درون مضامين هم که وارد ميشويد همين پيام را دريافت ميکنيد. کاراکترهاي زيباي مجموعههاي کارتوني با انواع و اقسام لباسها و زيورآلات و در اختيار داشتن ابزارها و وسايل منحصر بهفرد و رنگارنگ، ميل زيادهطلبي را در مخاطبان نونهال تحريک ميکنند. ارتباطات افراد غيرهمجنس هم با دوبله «خواهر جان» و «برادر جان» تأثيرش را از دست نميدهد و هر از چند گاهي تقليد رفتارهاي پرخاشگرانه و خشونتآميز کودکان از شخصيتهاي ماجراجو حادثهساز ميشود.

 راهکارهايي براي والدين

هر عقل سليمي ميداند که صرفاً با قرنطينه افکار و چشمهاي کودک نميتوان او را به سلامت از اين مرحله عبور داد. از طرفي در بررسي علتهاي گرايش والدين به انتخاب فيلمهاي انيميشني براي سرگرم کردن کودکان ميتوان گفت که در عصر حاضر به علت وجود محدوديتها و زندگي در خانههاي آپارتماني که فضايي براي جستوخيزهاي کودکانه ندارد، بيشتر وقت آنها به تماشاي چنين کارتونهايي، پاي تلويزيونها ميگذرد ولي ما بايد فراتر از علتها به ارائه راهکار هم بيانديشيم.

شايسته است والدين ايراني با افزايش مطالعات خود در اين زمينه و آشنايي با آثار مخرب چنين انيميشنهايي، اول ‌‌ اينکه در انتخاب فيلمها براي پر کردن اوقات فراغت کودکان خود دقت کنند و دوم ‌‌ اينکه با توضيح کافي، کودکان خود را نيز با پيامدهاي آن منتها به زبان کودکانه آشنا کنند.

فرزندان به همان شيوه والدين با رسانهها ارتباط برقرار نميکنند. فرزندان در مراحل مختلف رشد پيامهاي رسانهاي را به اشکال متفاوت ديده و درک ميکنند. به عنوان مثال بچههاي قبل از سن مدرسه همواره نميتوانند بين شخصيتهاي فانتزي و واقعي تفاوت قائل شوند و احتمال ‌‌ اينکه بچههاي تا سن 11سال از رفتارهايي تقليد کنند که تصور ميکنند جامعه به آنها پاداش ميدهد، زياد است. کودکان نوپاي تا 5سال توانايي تشخيص شخصيتهاي خوب و بد را از هم دارند، اما در شناسايي شخصيتهاي حد وسط با مشکل مواجه هستند.

آموزش روش تماشاي انتخابي از کودکي، زمينهساز مواجهه مناسب با پيامهاي رسانهاي است. به اين معني که اولاً از تلويزيون تنها به عنوان يکي از ابزارهاي سرگرمي کودکان استفاده کنيم، نه وسيلهاي براي رهايي از آنها و رسيدگي به کارهاي ديگر و ثانياً با تذکر ‌‌ اينکه چه برنامهاي، چه کارتوني و فيلمي مناسب سن اوست، با مشارکت به انتخاب برنامههاي مناسب بپردازيد. مطمئناً تأثير پيامهاي رسانهاي در هر سني متفاوت است و آنچه براي نوجوانان سرگرمکننده است ممکن است براي نونهالان تأثيرات سوء داشته باشد.

در تماشاي برنامههاي مورد علاقه کودکان، آنها را همراهي کنيد. رفتارهاي نادرست را به رفلکسهاي به موقع براي کودکتان علامتگذاري کنيد. مثلاً اگر قهرمان داستان مشغول سيگار کشيدن است، با ابراز احساسات منفي و گفتن جملات مناسب او را متوجه نادرستي اين کار بکنيد.

درباره شخصيتهاي محبوب فرزندتان در هر سني که هستند، با آنها صحبت کنيد. دلايل اين همذاتپنداري را کشف کنيد. در اين گفتوگوها ضمن شناسايي ابعاد ديگري از افکار و علايق فرزندتان ميتوانيد درباره رفتارهاي مثبت و منفي کاراکترها هم صحبت کنيد و در جاي خود تذکرات لازم را به فرزندتان منتقل کنيد.

مطمئناً رسانه عامل تأثيرگذاري در شکلدهي افکار و سبک زندگي مردمان در اين دوره است، ولي تنها عامل نيست. با تقويت ارتباطات فردي با فرزندان مثل داستانگويي، بازي، حضور در جمعهاي مناسب فضاي خانوادگي، تشويق کودکان به رعايت موازين فرهنگ بومي ميتوان نسل جديد را با آگاهي و ايمني بيشتر در عصر ارتباطات پرورش داد.

 

 

کد: 576
نویسنده خبر: ماهنامه مدیریت ارتباطات
 
تصاویر مرتبط
  • درباره شخصيتهاي محبوب فرزندتان در هر سني که هستند، با آنها صحبت کنيد
امتیاز بندی

در حال حاضر هیچ نظری ارسال نشده است
ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:


چاپ  

 

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH