|  ورود به سايت  |  1397/10/30

                 
آرشیو شماره‌های گذشته

 شماره102 آبان 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره101 مهر 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره100  شهريور 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره99 مرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره98 تير 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره97 خرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره96  ارديبهشت 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره95 فروردين 1397 همراه با متن کامل مطالب

 شماره94  اسفند 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره93  بهمن 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره92  دی 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره91  آذر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره90  آبان 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره89 مهر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 چاپ   

آخرین اخبار
تاریخ: 1392/10/08 نظرات: 0 نظر نمایش: 1686 مرتبه تعداد امتیاز: 4   (Article Rating)
چهل و چهارمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات منتشر شد

چهل و چهارمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات منتشر شد

چهل و چهارمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات (دی‌ماه 1392) به صاحب‌امتیازی و مدیرمسؤولی امیرعباس تقی‌پور و سردبیری امیر لعلی منتشر شد.

«مرگ، آغازی دیگر برای ا ستاد معتمدنژاد!» عنوان سرمقاله این شماره ماهنامه به قلم مدیرمسؤول است.

 

* سوگ ارتباطات

این ماهنامه در ادامه به پنج پرونده ویژه پرداخته است که نخستین آن یادمانی برای استاد کاظم معتمدنژاد با عنوان «سوگ ارتباطات» است. «گزارشی از زادگاه مردی که می‌خواست همه خوشبخت باشند» به قلم محمد دشتی گزارشی است که به همراه عکس‌های اختصاصی و ویژه از منزل پدری پروفسور معتمدنژاد در شهر مود نوشته شده است. در ادامه گزارش مشروح مراسم بزرگداشت دکتر معتمدنژاد با عنوان «فرزانه فروتن» توسط سعید قامتی درج شده و در ادامه متن سخنان مهدی محسنیان‌راد در برنامه تلویزیونی 618/1 که به موضوع بررسی آرای دکتر معتمدنژاد اختصاص داشت، به چاپ رسید.

در ادامه این پرونده یادداشت‌هایی از محمد مهدی فرقانی، حسین افخمی، هادی خانیکی، یونس شکرخواه، سعیدرضا عاملی، مجید رضاییان، محمد سلطانی‌فر، اسماعیل قدیمی، پرویز اسماعیلی و مهدی محسنیان‌راد در مورد اندیشه‌ها و ویژگی‌های علمی و شخصیتی دکتر معتمدنژاد درج شده است.

 * بررسی وضعیت و حدود فعالیت رسانه‌ها در نشست ژنو

منوچهر دین‌پرست به همراه همکارانش آرزو نوری، الهه رمضانی، شبنم موسایی، محسن آزموده، منصوره قنبرآبادی و علی ماستری فراهانی به بررسی عملکرد، محدودیت‌ها و ویژگی‌های کار خبرنگاران در پوشش خبری نشست ژنو بر سر موضوع هسته‌ای ایران پرداخته‌اند که عناوین این مطالب عبارتند از:

- هم‌صدایی رسانه‌ها حول محور منافع ملی

- گفت‌وگو با محمدعلی الستی، استاد ارتباطات: نباید به بهانه جلوگیری از تخریب فضای سیاست، آزادی رسانه‌ها را نقض کنیم

- ژنو 3 و فراموشی رسانه ملی

- یک خبرنگار و 3 كارشناس درباره رسانه‌ها و مذاكرت ژنو مي‌گويند: كارناوال رسانه‌اي يا گزارش‌هاي حرفه‌اي

- گفت‌وگو با محمود دهقان، استاد ارتباطات: درهاي بسته، اتاق‌هاي شيشه‌اي: وقتي رسانه‌ها جلوتر از ديپلمات‌ها حركت مي‌كنند

- «دیپلماسی » پیروز واقعی این توافقنامه است

 

* دیپلماسی فرهنگی: دیپلمات‌هایی که ارتباط‌گران فرهنگی هستند

پرونده دیپلماسی فرهنگی زیر نظر علی حسنلو به بررسی نقش و کارکردهای ارتباطات فرهنگی رایزنان فرهنگی پرداخته است.

«همه آنچه می‌خواهید از یک رایزن فرهنگی بدانید» عنوان گفت‌وگوی علی ورامینی با سید محمد طباطبایی، رایزن فرهنگی سابق ایران در فرانسه است. «بخش رایزنی فرهنگی در آمریکا کجاست و چه می‌کند؟» ترجمه بابک اوجاقی، «گفت‌وگویی با جان براون، رایزن فرهنگی‌ای که استعفا داد؛ رایزنی آمریکایی یا سیب‌زمینی سرخ‌شده؟» ترجمه ندا فراهانی، «گذری بر نقش دیپلماسی فرهنگی در دوران جنگ سرد» ترجمه محمدرضا نیک‌روش، ««موج کره‌ای؛ ابزار دیپلماسی فرهنگی جدید کره» ترجمه ندا دیالمه، «بهانه‌ای برای نامگذاری روز رایزنی فرهنگی: ترور؛ هنگامی که خشونت تاب مدارا ندارد» نوشته مسعود شاه‌حسینی، «واقع‌گرایی فرهنگی؛ الزامی برای دیپلماسی موفق» نوشته علی اسماعیلی اردکانی و «چرا فرهنگ ایران را انتخاب کردم؟» ترجمه علی فراهانی دیگر مطالب این پرونده را تشکیل می‌دهند.

 

* کتاب تورق برگ‌های «سیر تحول و تکامل ژورنالیسم»

پرونده کتاب این شماره به بررسی کتاب «سیر تحول و تکامل ژورنالیسم» نوشته علی‌اکبر عبدالرشیدی اختصاص یافته است.

این پرونده زیر نظر ساره گودرزی تهیه شده و او پس از بررسی و معرفی کتاب، گفت‌وگویی با نویسنده در خصوص ویژگی‌های این کتاب انجام داده است. حامد نیری عدل و  امیدعلی مسعودی نیز بر این کتاب نقدی نوشته‌اند که خواندنی است. در بخش پایانی این پرونده، کتاب‌های جدید منتشرشده در حوزه ارتباطات به زبان انگلیسی معرفی شده‌اند.

 

* حقوق و حدود ارتباطات

پرونده حقوق ارتباطات به بررسی دامنه حقوقی در عرصه رسانه و ارتباطات اختصاص یافته است که زیر نظر فاطمه پورمعصوم منتشر شد.

چیستی و چرایی «نظارت رسانه‌ای» بر تصمیم‌ها و عملکرد دولت و زمامداران نوشته منصور ساعی، «گفت‌وگو با باقر انصاری، استاد حقوق ارتباطات: بلاگرها هنوز هم نمی‌دانند که روزنامه‌نگار هستند یا نه»، «راهکارهای جایگزین فیلترینگ رسانه‌های اجتماعی» نوشته جواد افتاده، «دسترسی آزاد به اطلاعات در فضای مجازی بر پایه جریان آزاد اطلاعات» نوشته ندا عبدی و «خودتنظیمی را برای آینده غیرقابل تغییر؛ جدی بگیریم» مطالب این پرونده را تشکیل می‌دهند.

در ادامه این شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات، مطلب «شخصیت‌پردازی مؤنث در انیمیشن یخ‌زده» نوشته نگین حسینی، یادداشتی با عنوان «تقویت «ارتباطات انسانی » درون و برون‌سازمانی؛ گام نخست در عرصه روابط‌عمومی یکپارچه» نوشته محمود ترابیان و گفت‌وگویی با ابوالقاسم حکیمیان در مورد روابط‌عمومی الکترونیک توسط محمدحسن خازنی درج شده است.

گفتنی است چهل و چهارمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات در 84 صفحه رنگی و با قیمت 7 هزار تومان بر روی پیشخوان مطبوعات قرار گرفته است.

گفتنی است علاقه‌مندان می‌توانند این شماره از ماهنامه را توسط نرم‌افزار «برگ» (کیوسک الکترونیکی مطبوعات) بر روی گوشی‌های و تبلت‌های دارای سیستم عامل اندروید خریداری کرده و مطالعه کنند. نرم‌افزار اندرویدی «برگ» از نشانیhttp://barg.asr24.com  یا http://cando.asr24.com قابل دریافت است.

آرشیو کامل ماهنامه مدیریت ارتباطات و همچنین شماره فعلی، از طریق آدرس http://www.magiran.com/cmmagazine  قابل تهیه و مطالعه است.

این ماهنامه از طریق سایت www.prshop.ir نیز برای درخواست‌کنندگان ارسال می‌شود.

 

روابط‌عمومی ماهنامه مدیریت ارتباطات

 

 

کد: 592
نویسنده خبر: ماهنامه مدیریت ارتباطات
 
تصاویر مرتبط
  • چهل و چهارمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات منتشر شد
امتیاز بندی

در حال حاضر هیچ نظری ارسال نشده است
ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:


چاپ  

 

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH