|  ورود به سايت  |  1397/08/28

                 
آرشیو شماره‌های گذشته

 شماره102 آبان 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره101 مهر 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره100  شهريور 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره99 مرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره98 تير 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره97 خرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره96  ارديبهشت 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره95 فروردين 1397 همراه با متن کامل مطالب

 شماره94  اسفند 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره93  بهمن 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره92  دی 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره91  آذر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره90  آبان 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره89 مهر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 چاپ   

آخرین اخبار
تاریخ: 1392/11/06 نظرات: 1 نظر نمایش: 1398 مرتبه تعداد امتیاز: 3   (Article Rating)
چهل و پنجمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات منتشر شد

چهل و پنجمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات منتشر شد

شماره چهل و پنجم (بهمن‌ماه 92) ماهنامه مدیریت ارتباطات به مدیرمسؤولی امیرعباس تقی‌پور و سردبیری امیر لعلی منتشر شد.

سرمقاله این شماره ماهنامه با عنوان «چند پرسش از انجمن روابط‌عمومی ایران» به لزوم تغییرات جدی در عملکرد انجمن روابط‌عمومی ایران پرداخته و پرسش‌هایی را مطرح کرده که می‌تواند مسیر راه فعالیت‌های هیأت مدیره دوره هشتم انجمن را مشخص کند؛ پرسش‌هایی از قبیل:

 سهم انجمن روابط‌عمومی ایران از پیشرفت‌ها، درجازدن‌ها و عقب‌ماندگی‌های روابط‌عمومی در ایران چه میزان است؟ چه درصدی از کارگزاران و فعالان روابط‌عمومی به عضویت انجمن درآمده و از خدمات آن بهره‌مند هستند؟ انجمن تا چه حد طرف مشورت مدیران ارشد وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها است؟ در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری برنامه‌های ملی نظیر هدفمندکردن یارانه‌ها و... چه میزان مشارکت دارد؟ آیا تلاشی برای استاندارد کردن فعالیت‌های روابط‌عمومی در ایران انجام داده است؟ سهم انجمن از تولیدات علمی روابط‌عمومی و میزان حمایتش از پایان‌نامه‌های دانشجویی چه مقدار و چگونه بوده است؟ گستره جغرافیایی انجمن، کدام استان‌ها و شهرستان‌ها را دربر می‌گیرد؟ این انجمن با چه درصدی از استادان و محققان در ارتباط و تعامل است؟ برنامهها و اقدامات این انجمن در سطح بین‌الملل چه بوده و چه باید باشد؟ چه میزان با انجمن‌های تخصصی و به‌ویژه انجمن جهانی روابط‌عمومی -ایپرا- در تماس است؟ و....

«فرشته در تاریکی» عنوان گزارشی به قلم نگین حسینی است که به بازخوانی قتل ساناز نظامی توسط همسرش از محتوای پیام‌های فیس‌بوکی آنها پرداخته است.

در بخش یادداشت‌ها، ترجمه‌ای با عنوان «جامعه اطلاعاتی و فرهنگ: تبیین یک مدل برای سیاستگذاری (با تمرکز بر سیاست‌های اتحادیه اروپا)» توسط سیدتقی کمالی و مرجان نمازی و تحلیلی جامعه‌شناختی بر عملکرد «انجمن روابط‌عمومی ایران» با عنوان «بدنه اجتماعی انجمن قدرت خودبیانگری ندارد» به قلم عبدالصمد محمودی به چاپ رسیده است.

گفت‌وگوی ویژه این شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات به مصاحبه با دکتر هادی خانیکی، استاد ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی با عنوان «ارتباطات نمی‌تواند بخش پیشرو در توسعه باشد» اختصاص یافته است. خانیکی در این گفت‌وگو، ساماندهی نهادهای مدنی را به عنوان یکی از مهم‌ترین مطالبات از دولت یازدهم مطرح کرده و چالش‌های تحقق آن را بررسی کرده است.

 خوشنویسی، فرهنگ، ارتباط

در ادامه، پرونده‌ای با عنوان «خوشنویسی، فرهنگ، ارتباط» به کوشش امیرعلی خلج به چاپ رسیده که هدف اصلی آن بررسی نقش خوشنویسی در ارتباطات فرهنگی است. در این پرونده گفت‌وگویی با محمد جلیل رسولی، خوشنویس با عنوان «باید موزه خوشنویسی داشته باشیم» و گفت‌وگویی با غلامرضا خلج، عضو شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران با عنوان «نیازمند همکاری متقابل مدیران هنری و رسانه‌ها هستیم» درج شده است.

ارتباطات و اصالت هنر معاصر

دومین پرونده این شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات با عنوان «ارتباطات و اصالت هنر معاصر» زیر نظر حجت‌اله مرادخانی تهیه شده است.

«گسترش ارتباطات و تکثر آفرینش‌های هنر معاصر» نوشته رسول احمدی‌فر، گفت‌وگو با علیرضا سمیع‌آذر با عنوان «ارتباط در هنر معاصر به اثر هنری اصالت می‌بخشد»، «گذری بر نظریه پایان هنر آرتور دانتو و ارتباط آن با هنر معاصر» نوشته حسین اکبری نسب، «هنر معاصر، هنری بینامتنی با ارتباطاتی چندسویه» نوشته حجت‌اله مرادخانی و گفت‌وگو با احمد نادعلیان، عضو هیأت علمی دانشکده هنر دانشگاه شاهد با عنوان «کارکرد ارتباطی هنر مفهومی، به آن ظرفیتی جهانی می‌بخشد» توسط بهروز بلمه مطالب این پرونده را تشکیل می‌دهند.

 کودکان و برنامه‌های خارجی رسانه ملی

سومین پرونده ماهنامه مدیریت ارتباطات به برسی تأثیر برنامه‌های خارجی رسانه ملی بر کودکان پرداخته و با عنوان کلی «حرکت بر لبه تیغ» زیر نظر لیلا خانزاده به چاپ رسیده است.

در این پرونده مطالب زیر درج شده است: «کودکان در حصار نظام نوین رسانه‌ای» نوشته اسدالله اعلایی، گفت‌وگو با چنگیز حسنی، مدیر رسانه بین‌الملل سیمای سازمان صداوسیما با عنوان «برنامه خارجی در پروسه آماده‌سازی براي كودكان داخل، پاستوریزه می‌شود» توسط فائزه سادات شاه‌طاهری، یادداشتی با موضوع جریان‌شناسی سریال‌های خارجی پخش شده از تلویزیون با عنوان «در دامن آتشفشان» نوشته فائزه سادات شاه‌طاهری، «ضرورت استفاده از فیلم‌های خارجی برای کودکان!؟» نوشته رضا قسیمی، «فیلم‌ها و سریال‌های خارجی: فرصت‌ها و چالش‌ها» نوشته مهری ایزدی یگانه، گفت‌وگو با سیامک طهماسبی، دکترای روانشناسی بالینی با عنوان «در حوزه کودک باید فریاد بزنی تا صدایت را بشنوند» توسط لیلا خانزاده و گزارشی از همایش بررسی فرصت‌ها و تهدیدهای بازی‌های رایانه‌ای با عنوان «بچه‌ها در ایران بازی‌های بالاتر از سن‌شان را بازی می‌کنند».

 بایدها و نبایدهای روزنامه‌نگاری حقوقی

پرونده دیگر شماره چهل و پنجم ماهنامه مدیریت ارتباطات با موضوع «بایدها و نبایدهای روزنامه‌نگاری حقوقی» زیر نظر مصطفی مسجدی آرانی منتشر شده است.

«روزنامه‌نگاری حقوقی؛ آنچه هست» و «ژورنالیسم حقوقی چه نیست» نوشته مصطفی مسجدی آرانی، گزارشی از سرویس فقه و حقوق خبرگزاری ایسنا با عنوان «در پرونده آقاجری تأثیر داشتیم»، گفت‌وگو با سید فرید قاسمی با عنوان «حقوقدانان باید آموزش روزنامه‌نگاری ببینند»، «کلمه از کلمه گزارش می‌کند» نوشته محمد منصور بروجنی، گفت‌وگو با کامبیز نوروزی با عنوان «رسالت اصلی مطبوعات حقوقی باید گسترش فرهنگ حقوق باشد» و «روزنامه نگاری حقوقی از دید روزنامه‌نگاران حقوقی» مطالب این پرونده هستند.

 پلاکاردهای برای ارتباط و اعتراض

پرونده گروه رسانه این شماره به موضوع پلاکاردها اختصاص یافته و با عنوان «پلاکاردهای برای ارتباط و اعتراض» زیر نظر علی حسنلو منتشر شده است.

«پلاکاردهایی در اعتراض به کاتولیک» ترجمه ساره‌دخت سلطانیه، «پلاکارد سیاسی با تأثیرات باورنکردنی» ترجمه نغمه قطبی، «پلاکاردهای شهری؛ راه رفتن بر لبه تیغ» نوشته مهناز پیرابی، «گوسفندان و بازگشت به هنجار» ترجمه زهرا علیدوست، «نقش رنگ در پلاکاردهای اعتراضی» ترجمه مهناز نخستین و «بیلبوردها جهان را می‌خورند؛ موردی به نام لس‌آنجلس» ترجمه علی وراوینی مطالب این پرونده را تشکیل می‌دهند.

 بازاندیشی تمدن؛ ارتباطات و ترور در دهکده جهانی

گروه کتاب زیر نظر ساره گودرزی در این شماره کتاب «بازاندیشی تمدن؛ ارتباطات و ترور در دهکده جهانی» را مورد بررسی قرار داده است. «بررسی موشکافانه تمدن از زوایای مختلف» نوشته ساره گودرزی، گپ‌وگفتی با داود آقارفیعی، مترجم کتاب با عنوان «وقتی تمدن محور جلوگیری از خشونت و شرارت می‌شود»، گفت‌وگو با غلامرضا آذری، ویراستار تخصصی کتاب با عنوان «ارتباطات جهانی شاخص مناسبی برای درک تمدن است» توسط منوچهر دین‌پرست و نقد داود زارعیان بر این کتاب با عنوان «تعامل مسالمت‌آمیز عرفان شرق و غرب» مطالب درج شده در این پرونده هستند.

 چهل و پنجمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات در 84 صفحه رنگی و با قیمت 6 هزار تومان بر روی پیشخوان مطبوعات قرار گرفته است. گفتنی است علاقه‌مندان می‌توانند این شماره از ماهنامه را توسط نرم‌افزار «برگ» (کیوسک الکترونیکی مطبوعات) بر روی گوشی‌های و تبلت‌های دارای سیستم عامل اندروید خریداری کرده و مطالعه کنند. نرم‌افزار اندرویدی «برگ» از نشانیhttp://barg.asr24.com  یاcando.asr24.com  قابل دریافت است.

آرشیو کامل ماهنامه مدیریت ارتباطات از نشانی www.magiran.com/cmmagazine قابل تهیه و مطالعه است. این ماهنامه از طریق سایت www.prshop.ir  نیز برای درخواست‌کنندگان، ارسال می‌شود.

 

روابط‌عمومی

 

 

 

کد: 597
نویسنده خبر: ماهنامه مدیریت ارتباطات
 
تصاویر مرتبط
  • چهل و پنجمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات منتشر شد
امتیاز بندی

نظرات
ali

# ارسال کننده: ali
   تاریخ ارسال: 1392/12/01
آموزش حقوق شهروندی در مدارس ایران
سواد رسانه ای و تدریس درس رسانه در دبیرستان و دانشگاه جدی بگیریم, برای حفظ فرهنگمان!
کاش یک کارگروه تشکیل بشه و از استادها مثل پروفسور يحيي كمالي‌پور استفاده بشود.
ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:


چاپ  

 

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH