|  ورود به سايت  |  1397/08/29

                 
آرشیو شماره‌های گذشته

 شماره102 آبان 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره101 مهر 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره100  شهريور 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره99 مرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره98 تير 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره97 خرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره96  ارديبهشت 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره95 فروردين 1397 همراه با متن کامل مطالب

 شماره94  اسفند 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره93  بهمن 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره92  دی 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره91  آذر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره90  آبان 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره89 مهر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 چاپ   

آخرین اخبار
تاریخ: 1392/11/13 نظرات: 0 نظر نمایش: 1429 مرتبه تعداد امتیاز: 1   (Article Rating)
اوج فعالیت‌های مدرن مدنی متعلق به دوران انقلاب و اصلاحات است

اوج فعالیت‌های مدرن مدنی متعلق به دوران انقلاب و اصلاحات است

فعالیت در سه حوزه سیاست، فرهنگ و ارتباطات، برای دکتر هادی خانیکی تجربه خیلی خوبی بوده است. او در جدیدترین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات-بهمن 92-  به پرسش‌های مدیرمسؤول و سردبیر این ماهنامه پاسخ‌های کامل و متفاوتی داده است. بخشی از این پرسش و پاسخ را در ذیل، مطالعه و متن کامل آن از اینجا قابل تهیه است. خانیکی در این گفت‌وگو، ساماندهی نهادهای مدنی را به عنوان یکی از مهم‌ترین مطالبات از دولت یازدهم مطرح کرده و چالش‌های تحقق آن را بررسی کرده است.

آیا می‌شود انجمن‌ها، هیأت‌ها و تجمعات در مراکز دینی و مذهبی که ریشه در تاریخ ما دارند را در ردیف NGOها فرض کنیم؟

آنها حداقل زمینه‌سازی مساعد برای رشد نهادهای مدنی بودند. مثلاً به دوران مشروطه نگاه کنید یا دوران انقلاب؛ بسیاری از انتظاراتی که ما از نهادهای مدرن مدنی داریم، در آن زمینه‌های سنتی وجود داشتند. وقتی از جامعه مدنی سخن می‌گوییم منظورمان چیست؟ منظور از جامعه مدنی این است که چطور شکاف بین حکومت و ملت را کم، قاعده‌مند، ساختارمند و قانونمند کنیم. یعنی نهاد دولت، یک نهاد قدرتمند بی‌حد و مرز نباشد، پاسخگو باشد و در برابرش جامعه هم این توانایی را داشته باشد که نوعی دادوستد و گفتوگو با دولت و نهاد دولت داشته باشد. این در حوزه‌های مختلفی از سنت و ساختار سنتی وجود داشت. در روحانیت و گروه‌های عشیره‌ای، گروه محله‌ها، اصناف، اهالی فتوت، حتی زورخانه‌ها و نهادهای ریش‌سفیدی نمونه‌های فراوانی می‌توانید پیدا کنید که می‌توانستند در تعدیل قدرت مؤثر باشند. در دوران تجدد آمرانه، این نهادها سرکوب یا منحرف شدند.

 مشخصاً چه دوره‌ای را تجدد آمرانه می‌خوانید؟

نماد بارز تجدد آمرانه، حکومت رضاشاه است. 15سال بعد از مشروطیت به تدریج می‌بینید که این نهادها دیگر آن نقش را ندارند.

...

اوج فعالیت‌های مدرن مدنی بعد از انقلاب چه دوره زمانی بود؟

فکر می‌کنم در خود دوران انقلاب و هم در دوران اصلاحات به خاطر اینکه نهاد دولت تلاش داشت خودش همه کارها را به صورت تصدی‌گری به عهده نگیرد، نمونه‌های موفقی بودند. به‌طور مثال کاری که مرحوم بورقانی کرد و جشنواره مطبوعات را به نهادهای وابسته به مطبوعات سپرد، از نمونه‌های موفق بود. ایجاد نظام مهندسی یا نظام پزشکی یعنی اینکه دفاع صنفی به خود آنها سپرده شود، نمونه‌های موفق هستند.

 تجربه فعالیت نهادهای مدنی مدرن در دوره اصلاحات از نظر شما تجربه موفقی بود؟

من آن تجربه را تجربه ناموفقی نمی‌دانم، منتهی آن را یک شروع می‌دانم. اینکه بخواهیم صرف هشت سال قضاوت نهایی کنیم، به نظرم زود است. به نظر من بیشترین رنج جامعه ایران از ابتدای قاجار تاکنون در مقایسه با جوامع هم‌تراز خودش، این بوده که نهادهای مدنی در ایران ضعیف بودند و همیشه فرصت‌های کمی برایشان به وجود آمده تا شکل بگیرند.

 چرا این زمینه را برایشان ایجاد نکردند؟

به نظر من به دلیل استبداد دیرپا در ایران و بزرگ شدن نقش نهاد دولت در کشور. به لحاظ تاریخی، دولت نهاد بی‌نیاز یا کم‌نیازی است.

 ...

 آقای دکتر! ارتباطات مدعی ارائه راهکارهایی برای رفع مشکلات در حوزه‌های مختلف است. احتمالاً برای تقویت نهادهای مدنی هم راهکارهای ارتباطی وجود دارد که در نهایت با تقویت نهادهای مدنی، به توسعه کمک می‌شود. اصولاً چه پیوندی بین ارتباطات و توسعه وجود دارد؟

هنگامی صحبت از ارتباطات و توسعه می‌کنیم و انتظاراتی که هر دو حوزه از همدیگر دارند را مطرح می‌سازیم که مقارن است با دو حادثه در دنیای ارتباطی که یکی سالگرد درگذشت مرحوم دکتر تهرانیان است و دیگری درگذشت مرحوم دکتر معتمدنژاد که هر دوی اینها، کسانی بودند که ارتباطات و توسعه در کانون توجهاتشان بود. دکتر معتمدنژاد به شدت پرهیز داشتند واژه رسانه را به کار ببرند. به دلیل اینکه اعتقاد داشت که ارتباطات خیلی محدود به ابزارها نشود. مرحوم تهرانیان هم که مطرح‌کننده و به‌کاربرنده رسانه بود و نقش رسانه‌ها در پشتیبانی توسعه ملی را مطرح می‌کرد و به شدت مایل بود که نقش رسانه‌ها را در تحولات توسعه‌ای پررنگ ببیند. ببینید در جامعه ما همان‌طور که جایی که جامعه خواسته تنبلی کند انتظارش را از دولت زیاد می‌کند و اگر دولت خواسته باشد کارهای خود را توجیه کند، انتظارش را از جامعه بیشتر می‌کند، در ارتباطات و توسعه هم همین وضع وجود دارد. به عبارت دیگر، ارتباطات چه به معنای رسانه‌ها و وسایل ارتباطات جمعی، چه به معنای انتقال مفاهیم و هم‌گرایی‌هایی که صورت می‌گیرد، می‌تواند ادعا کند که در جامعه توسعه‌یافته، ارتباطات توسعه‌یافته‌تر است و در نتیجه همه این مسائل را به گردن توسعه بیاندازد. یعنی بگوید که اگر فرایندها و سازوکار توسعه در جامعه درست شکل بگیرد، رسانه‌ها و ارتباطات هم توسعه‌ای خواهند بود. متقابلاً از این طرف هم اصحاب توسعه می‌توانند بگویند که امروز اصلاً بار اصلی توسعه روی دوش رسانه‌هاست، چون ما در دنیای رسانه‌ای به سر می‌بریم.

 

 

کد: 598
نویسنده خبر: ماهنامه مدیریت ارتباطات
 
تصاویر مرتبط
  • اوج فعالیت‌های مدرن مدنی متعلق به دوران انقلاب و اصلاحات است
امتیاز بندی

در حال حاضر هیچ نظری ارسال نشده است
ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:


چاپ  

 

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH