|  ورود به سايت  |  1397/08/26

                 
آرشیو شماره‌های گذشته

 شماره102 آبان 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره101 مهر 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره100  شهريور 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره99 مرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره98 تير 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره97 خرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره96  ارديبهشت 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره95 فروردين 1397 همراه با متن کامل مطالب

 شماره94  اسفند 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره93  بهمن 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره92  دی 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره91  آذر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره90  آبان 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره89 مهر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 چاپ   

آخرین اخبار
تاریخ: 1392/12/07 نظرات: 0 نظر نمایش: 1617 مرتبه تعداد امتیاز: 5   (Article Rating)
کودکان در حصار نظام نوین رسانه‌ای

کودکان در حصار نظام نوین رسانه‌ای

اسدالله اعلايي تهيه‌كننده و كارشناس برنامه‌هاي تلويزيوني كودك و نوجوان در چهل‌وپنجمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات به بررسی آميختگي زندگي انسان عصر امروز با رسانه‌ها و تأثيرپذيري از آنها در حوزه مخاطبان كودك و نوجوان پرداخته و در بخشی از مطلب خود آورده است:

امروزه بيش 1/2میلیارد نفر از مخاطبان بالقوه رسانه‌ها زير 18سال دارند كه اكثريت آنان (77درصد) در كشورهاي درحال توسعه، اعم از كشورهاي اسلامي و غيراسلامي زندگي مي‌كنند و فقط كمتر از يك چهارم جمعيت كودكان و نوجوانان (23درصد) در كشورهاي موسوم به صنعتي به سر مي‌برند. در عين حال آنچه از محصولات رسانه‌اي و فرهنگي كه براي كودكان و نوجوانان جهان توليد و توزيع مي‌شود، متعلق به كشورهاي در حال توسعه است. در اين كشورها نيز فقط تعداد انگشت‌شماري از شركت‌هاي رسانه‌اي كه عمدتاً آمريكايي، اروپایي و ژاپني هستند، توليد محصولات فرهنگي و رسانه‌اي انبوه را به عهده گرفته‌اند و در سراسر جهان توزيع مي‌كنند.

این کارشناس برنامه‌هاي تلويزيوني كودك و نوجوان تأکید کرده: اين شركت‌ها بازارهاي جهاني را براي انتقال محصولات فرهنگي ويژه كودكان و نوجوانان در اختيار گرفته‌اند و از اين طريق سودهاي كلاني نصيب خود مي‌گردانند، طوري كه تنها يك برنامه تلويزيوني مي‌تواند تا حد يك تجارت بين‌المللي پيشرفته و انواع كالا و محصولات مختلف نظير كتاب‌هاي سرگرمي، مجسمه‌هاي كوچك پلاستيكی، حيوانات عروسكي، عروسك‌هاي پارچه‌اي، نوشت‌افزار، ظروف غذا، تي‌شرت و سي‌دي را به بازار عرضه كند و ميلياردها دلار نصيب شركت‌هاي توليد و توزيع‌كننده کند. براي مثال يكي از برنامه‌هاي تلويزيوني كودكان به نام «پوكه مون» توانسته طي 3سالی كه در تلويزيون حضور داشته، حدود 5ميليارد دلار براي دست‌اندركاران خود فراهم کند. همچنین درآمد چند شركت كه به توليد، طراحي و فروش بازي‌ها و سايت‌هاي بازي اينترنتي و نظاير آن در سراسر جهان اشتغال داشته‌اند در يك‌سال بالغ بر 180ميليارد دلار بوده است.

در ادامه این یادداشت تحلیلی می‌خوانیم: يكي از محصولات ويژه كودكان در صنعت توليدات رسانه‌اي كه طي 3-2 دهه گذشته تقاضا براي توليد آن افزايش يافته است، انيميشن و تجارت با محصولات وابسته به آن است. انيميشن يك سرمايه‌گذاري سودآور است، دوام دارد و به سرزمين‌هاي مختلف مي‌رود و به طور بالقوه مي‌تواند درآمدهاي جانبي (مثل تهيه ويدئوهاي داخلي، چاپ كتاب، اسباب‌بازي و ديگر موارد) داشته باشد. حتي در آمريكا، انيميشن‌هاي ژاپني هم از اين لحاظ برنامه‌هاي ارزان قيمت‌تري هستند يعني مي‌توانند بازارهاي جانبي سرگرمي را فراهم كنند، به ويژه براي پسراني كه با بازي ويدئویي بزرگ شده‌اند بسيار مورد توجه قرار دارند. علاوه بر رويكرد اقتصادي در توليدات رسانه‌اي، شركت‌هاي توليدكننده محصولات رسانه‌اي با انتقال محصولات فرهنگي، در درون خود حامل فرهنگ جديدي براي مخاطبان كودك و نوجوان در ساير كشورها هستند، فرهنگي كه بيگانه با فرهنگ بومي و هماهنگ با قدرت جهاني است. ورود بي‌رويه انواع كالاهاي فرهنگي و سرگرم‌كننده، دسترسي سهل و آسان به انواع رسانه‌ها مانند اينترنت، شبكه‌هاي تلويزيوني، نوارهاي ويدئويي و برنامه‌هاي خارجي و سرعت دريافت اطلاعات، هويت و ارزش‌هاي فرهنگي كودكان و نوجوانان را تهديد كرده و اخلاق و فضائل انساني را به خطر انداخته است، طوري كه خانواده‌ها، مراكز آموزشي، تربيتي و مذهبي و حتي نهادهاي بين‌المللي دست‌اندركار فعاليت رسانه‌اي كودكان و نوجوانان را نگران كرده است. ميزان تأثير فرهنگي و تربيتي محصولات رسانه‌اي بر كودكان و نوجوانان، مقوله قابل بحث و در دو حوزه زير قابل بررسي است:

1- نظام نوين رسانه‌اي كه در آن دسترسي به اطلاعات و سرگرمي‌ها، آسان، ارزان و سريع انجام مي‌شود.

2- محتوا و پيام‌هاي كالاهاي فرهنگي و محصولات رسانه‌اي

 نظام نوين رسانه‌اي

در حوزه ارتباطات رسانه‌اي و اطلاع‌رساني، نظم نويني پديدار شده كه در آن، براي مخاطبان، به ويژه كودكان و نوجوانان، محدوديت‌هاي زماني و مكاني برطرف شده است. در اين نظم نوين كودكان و نوجوانان مي‌توانند به سرعت و باارزان‌ترين قيمت به انواع اطلاعات و سرگرمي‌ها دسترسي پيدا كنند. همچنين در توليد پيام و اطلاع‌رساني مشاركت داشته و صداي خود را بي‌هيچ مانعي به گوش ديگران برسانند و در توليد محصول و پيام رسانه‌اي مشاركت كنند.

كودكان و نوجوانان، امروزه مخاطبان دو دهه قبل نيستند كه مجبور باشند به ساعات خاصي از برنامه‌هاي تلويزيوني اكتفا كنند و بدون اينكه قدرت انتخاب داشته باشند منفعلانه به تماشاي تلويزيون بنشينند يا به برنامه‌هاي ويژه كودك و نوجوان در راديو گوش كنند، بلكه هر زمان كه بخواهند مي‌توانند به محصولات رسانه‌اي كه از طريق شبكه‌هاي ملي و فراملي، فضاي مجازي و بازارهاي محلي در اختيارشان قرار مي‌گيرد دسترسي پيدا كنند.

اين امكان از يك سو فرصت است، زيرا به نگاه آنان به جهان وسعت مي‌بخشد. ارتباطات و دسترسي به نظريات مختلف را افزايش مي‌دهد و موجب ارتقاي تفكر منتقدانه در زندگي اجتماعي و سياسي مي‌شود. از سوي ديگر تهديد است زيرا خطر فروريختن ارزش‌ها و هويت فرهنگي آنان را فراهم مي‌كند.

جامعه‌شناسان، پژوهشگران و مربيان امر تربيت و نيز نهادها و همايش‌هاي بين‌المللي در حوزه دفاع از حقوق كودكان و نوجوانان، تهديدها و فرصت‌هایي را كه رسانه‌هاي كودك و نوجوان فراهم كرده‌اند مورد بحث و بررسي قرار داده و آثار زيان‌بار رسانه‌ها را به يك مبحث جهاني تبديل كرده‌اند.

 محتوای و پیام

بسیاری از ما فکر می‌کنیم که هستی‌شناسی، واقعیت‌های اجتماعی و الگوهای سبک زندگی همان چیزهایی هستند که از طریق رسانه‌ها به ما می‌رسند و آنها با بی‌طرفی کامل و صرفاً برای آگاه ساختن مخاطب، در تلاش و تکاپو هستند. در حالی‌که رسانه‌ها، محصولات رسانه‌ای و کالاهای فرهنگی، همیشه و امروزه بیش از هر زمان دیگری، علاوه بر رویکرد اقتصادی، تحت تأثیر اغراض فرهنگی، سیاسی و منافع خاص ایدئولوژیک قرار دارند.

با ورود محصولات خارجی و توزیع آن میان کودکان و نوجوانان، در حقیقت معانی خاص و جدید فرهنگی، سیاسی و ایدئولوژیک توزیع می‌شود، طوری‌که کودکان و نوجوانان، امروزه استفاده‌کننده این معانی هستند و در بزرگسالی، حافظ و نگهبان آن. «بازی‌های کودکانه، کارتون‌های تلویزیونی و اسباب‌بازی‌ها، سه ابزاری هستند که برای معرفی جهان بزرگسالی به کودکان ساخته شده‌اند. رولان بارت (Rolan Barthen-1973) در کتاب اسطوره‌شناسی خود اشاره می‌کند که اسباب‌بازی‌ها ابزار آماده کردن کودکان برای جهان بزرگسالی هستند تا به زودی به صورت خریداران معانی و تولیدات آن در آیند».1

همچنين بررسی‌ها نشان می‌دهد که به لحاظ فرهنگی، جریان فکری مدرنیسم و پست‌مدرنیسم، هر یک به شکلی در تولیدات فرهنگی و رسانه‌ای کودکان تأثیر گذاشته و از طریق نمادها، نشانه‌ها و نوع روایت، جهان معنایی کودکان را شکل می‌دهند. به عنوان مثال «ساخت مردانه تولیدات فرهنگی»، «ماشینی شدن انسان‌ها و حیوانات»، «فانتزی شدن رمزآلود سلطه فرهنگی»، «برطرف شدن مرز میان بزرگسالی و کودکی»، «حذف خانواده از زندگی و جایگزینی زندگی دوستانه، مراودات شخصی و تجربیات فردگرایانه»، «بی‌معنایی و هزل‌انگیز بودن روابط و مناسبات»، «غیرواقعی و درون متنی شدن قهرمانان، ضدقهرمانان، نمادها و نشانه‌ها» و «آسمانی شدن دشمنان زمین» ازجمله معانی هستند که از طریق محصولات خارجی به ویژه در کارتون‌های تلویزیونی به کودکان و نوجوانان مخاطب این محصولات انتقال پیدا می‌کند.

نوع روایت در قصه‌های جدید تغییر کرده است. نمادها، نشانه‌ها، قهرمانان، ضدقهرمانان زمین، آسمان، شخصیت‌ها و حوادث، معانی جدیدی مطرح می‌کنند که احتمال می‌رود تأثیرات ناشی از آن، کودکان امروزی را بیش از گذشته خیال‌پرداز، ایده‌آلیست و فردگرا کند. «کارتون‌های قدیمی، قهرمانان خود را در برابر چالش‌های اجتماعی روایت می‌کردند و حس مسؤولیت اجتماعی را به کودکان آموزش می‌دادند اما برعکس در کارتون‌های جدید، اغلب قهرمانان و ضدقهرمانان غیراجتماعی و فانتزی هستند. هنوز انسانی در روی کره زمین وجود ندارد که بتواند با لمس یک ساعت فضایی، به هیولا تبدیل شود. کاربرد این قهرمان‌ها فقط درون متن است. واقعیت و کاربرد خارجی ندارند. در کارتون بن‌تن بدون امنيتريكس، بن‌تن یک دانش‌آموز ترسو و دست و پاچلفتی است که موضوع استهزای دوستانش می‌شود. کیم پاسیبل نیز بدون رایانه جیبی خود، دختری خجالتی است که تنها از عهده رقصیدن برمی‌آید... هیولای بن‌تن به عنوان ضدقهرمان جایگزین خارجی ندارد. انسان فضایی تنها یک افسانه است که گرافیک توانسته است به آن بعد شخصیت بدهد. نه دکتر دراگونی وجود دارد که توانسته باشد از طریق فناوری بر جهان مسلط شود و نه ویلگیتس.»2

علاوه بر آن محصولات رسانه‌ای جدید سبکی از زندگی به نمایش می‌گذارند که با معانی جهانی‌سازی در غرب هماهنگ است. به عنوان مثال مي‌توان از برنامه عروسكي Telle Tubbies نام برد كه طي سال‌هاي گذشته از شبكه 5 سيما براي مخاطبان خردسال و كودك پخش شده است. اين برنامه تلویزیونی، يك برنامه عروسکی است که کانال آمریکایی PBS و همکار انگلیسی آن یعنی کانالBBC در راستای یک آموزش بین‌المللی برای کودکان پیش‌دبستانی اقدام به تولید و پخش آن کرده‌اند. از مجموعه تمهیدات فنی و بصری، نمادسازی، نشانه‌گذاری‌ها، خلق شخصیت‌های نمایشی و عروسکی برمی‌آید که این برنامه می‌خواهد هم‌زمان به بچه‌های دنیا، سبک زندگی ویژه‌ای را آموزش بدهد. چنان‌که PBS که آن را برای مخاطبان آمریکایی نمایش داد، معتقد است: «در برنامه تله‌تابی‌ها، دنیای فناوری، سرگرم‌کننده، مفرح و بهتر از همه قابل اداره توسط خود کودکان است. آنها با فناوری که در سرزمین تله‌تابی نوایش زمزمه می‌شود، بازی می‌کنند و فناوری همه نیازهای تله‌تابی‌ها را برآورده می‌کند: تابی تست (Tubby ToasT) ، تابی کاستارد (Tubby CusTard) و محبت صادقانه و حمایت جاروبرقی بامزه‌ای با نامNOO-NOO که در کنار آنها زندگی می‌کند. در دنیایی که دیگر نیازی به پدر و مادر یا پدربزرگ و مادربزرگ نیست و همان‌طور که نویسنده انگلیسی خانم بریت جوس (Berit Kjos) می‌نویسد: «اگر همان‌طور که BBC ادعا می‌کند، خردسالان سراسر جهان تماشاگر این برنامه باشند، مطمئناً یاد خواهند گرفت که یکسان فکر کنند و این مطابق هدف اصلی برنامه یونسکو برای آموزش همیشگی است. این امر با فرآیند تربیت منابع انسانی برای نیازهای دهکده جهانی هم‌خوانی داشته و تحت حمایت و پشتیبانی کانال آمریکایی PBS، هم‌پای کانال انگلیسی BBC قرار دارد. هر دو به کودکان کمک می‌کنند تا از شخصیت‌های محبوبشان تقلید کنند».3

تله‌تابی‌ها گرچه خردسال هستند اما خردسالان عصر فناوریند. آنها سبک زندگی در دنیای فناوری و رسانه‌ای شده امروز را به نمایش گذاشته‌اند. دنیای ساده و در عین حال گیرای تله‌تابی، مملو از گل‌های زیبا، خرگوش‌های زنده، آغوش‌های گرم، شکم‌های بزرگ شخصیت‌های برنامه که روی هر کدام یک مانیتور قرار دارد، آنتن‌های نمادین که روی سر دارند و فناوری‌های پیشرفته، دنیای دوست‌داشتنی را برای خردسالان به وجود آورده‌اند. اما در این میان جای محبت پدرانه و مادرانه و حضور گرم همراه با راهنمایی آنها خالی است و به جای آن، عناصر دیگری هستند که به نیازهای خردسالان پاسخ می‌دهند.

تله‌تابی‌ها می‌گویند: «چگونه انسان می‌تواند در عصر فناوری بدون حضور پدر و مادر، همراه و با رسانه‌ها زندگی کند». این مهمترین پیامی است که تله‌تابی‌ها هم‌زمان برای خردسالان سراسر دنیا می‌فرستند.

 نتيجه

با توجه به نكات مذكور باید این واقعیت تلخ را بپذیریم که تولید و توزیع فرهنگ رسانه‌ای در جهان امروز: اولاً به طور كامل متمركز شده و یک فرهنگ در اشکال متنوع آن از طریق تلویزیون، رادیو، مطبوعات، کتاب، اینترنت، نوارهای ویدئویی، بازی‌های رایانه‌ای، عروسک‌ها و سایر کالاهای فرهنگی برای کودکان و نوجوانان سراسر دنیا فرستاده می‌شود. فرهنگي كه هم تحت اغراض سياسي است و اهداف قدرت سلطه و استكبار جهاني و در رأس آن، سلطه آمريكایي صهيونيستي را دنبال مي‌كند و هم رويكرد ايدئولوژيك دارد و جهان‌بيني، هستي‌شناسي، انسان‌شناسي، بايد و نبايدها و سبك زندگي غربي را ترويج مي‌کند.

ثانياً توليد و توزيع انحصاري و متمركز اين محصولات از نگاه اقتصادي قابل بررسي است زيرا فرصت دستيابي سودهاي سرسام‌آور براي معدود كشورها و كمپاني‌هاي رسانه‌اي در جهان را فراهم كرده و توليد داخلي را تحت‌الشعاع قرار داده است، طوري كه با ورود اين كالاها، نقش توليد داخلي محصولات رسانه‌اي در توسعه و رونق اقتصادي كم‌رنگ مي‌شود.

لذا بنا بر بيان مبارك امام حسن عسگري(ع) كه در اينجا نيز مصداق دارد و فرموده‌اند: (... فَانّهم يسلِبونَهُم الاَرواحَ وَ الاَموال ...)4، بر سياست‌گذاران، برنامه‌ريزان و مديران فرهنگي و رسانه‌اي در حوزه كودكان و نوجوان به ويژه، صداوسيما لازم است كه ضمن آسيب‌شناسي دقيق‌تر و مستمر كالاهاي فرهنگي و رسانه‌اي خارجي، براي مواجهه با ابعاد گوناگون فرهنگي و اقتصادي اين‌گونه محصولات، چاره‌انديشي کنند.

گرچه توليد و دسترسي به كيفيت برتر محصولات فرهنگي و رسانه‌اي، آرايش رسانه‌اي و آگاهي‌بخشي مخاطبان و خانواده‌ها از اقدامات ضروري و مهم هستند، اما قبل از هر چيز اين سؤال مطرح است كه كدام دستگاه يا نهاد فرهنگي و رسانه‌اي مسؤوليت نظارت و كنترل كمي و كيفي محصولات خارجي ويژه كودكان و نوجوانان را به عهده دارد، زيرا بررسي و نظارت مستمر صداها و پيام‌هایي كه هر روزه به گوش مخاطبان كودك و نوجوان جامعه ما مي‌رسد، يك نياز فوري است.

برای مطالعه پرونده کامل تلویزیون و کودک و نوجوان به اینجا مراجعه فرمائید.

 

 

 

کد: 603
نویسنده خبر: ماهنامه مدیریت ارتباطات
 
تصاویر مرتبط
  • کودکان در حصار نظام نوین رسانه‌ای
امتیاز بندی

در حال حاضر هیچ نظری ارسال نشده است
ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:


چاپ  

 

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH