|  ورود به سايت  |  1397/08/29

                 
آرشیو شماره‌های گذشته

 شماره102 آبان 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره101 مهر 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره100  شهريور 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره99 مرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره98 تير 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره97 خرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره96  ارديبهشت 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره95 فروردين 1397 همراه با متن کامل مطالب

 شماره94  اسفند 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره93  بهمن 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره92  دی 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره91  آذر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره90  آبان 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره89 مهر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 چاپ   

آخرین اخبار
تاریخ: 1393/01/30 نظرات: 0 نظر نمایش: 1132 مرتبه تعداد امتیاز: 2   (Article Rating)
تلویزیون به شدت نیازمند برنامه‌هایی همچون برنامه 90 در زمینه‌های سیاسی - اجتماعی است

تلویزیون به شدت نیازمند برنامه‌هایی همچون برنامه 90 در زمینه‌های سیاسی - اجتماعی است

مدیریت ارتباطات(ما) آنلاین- محمدحسن خازنی- تلویزیون، رسانه‌ای پرنفوذ در میان وسایل ارتباط‌جمعی است. خیلی از ما انسان‌ها نمی‌توانیم موقعیتی را تصور کنیم که در آن تلویزیون نباشد و بدون آن گذراندن حتی یک روز هم برای خیلی‌ها دشوار خواهد بود. محمدرضا رسولی، استاد دانشگاه و مدرس ارتباطات معتقد است که ما در تلویزیون به سلیقه مخاطب توجه کافی نمی‌کنیم و از طرفی فقدان تلویزیون‌های خصوصی زمینه افول رسانه‌ای را فراهم کرده است.

 چه تعریفی از تلویزیون، ابعاد و نقش آن در میان سایر رسانه‌های ارتباط‌جمعی دارید؟

تلویزیون رسانه ارتباط‌جمعی بسیار فراگیر و تأثیرگذارترین رسانه قرن حاضر است که در میان مجموعه وسایل ارتباط‌جمعی، هنوز به رغم تکثر و تنوع رسانه‌ای به حیات پرقدرت خود ادامه می‌دهد و در میان رسانه‌های نوین هنوز حرف اول را می‌زند. تلویزیون رسانه‌ای است که در اجتماع، سیاست، فرهنگ و... تأثیر دارد، به ویژه در ایران که یک رسانه بی‌بدیل، انحصاری و بدون رقیب است. در این فضای غیررقابتی، تلویزیون با قدرتی که دارد پیشتاز عرصه است و کماکان بی‌رقیب است. این رسانه در جامعه ایران با نفوذ بالایی فعالیت می‌کند.

تلويزيون فهم پيام را آسان‌تر مي‌کند، چون تصوير و صدا اطلاعات كامل‌تري به تماشاگر مي‌دهد. تلويزيون از جهت كنترل و تسلط بر افكارعمومي رسانه‌اي بسيار قوي است. هر چند تأثير آن بر زندگي و افكار ما غيرقابل انكار است، ولي با قيد احتياط بايد به آن نگاه كرد زيرا تلويزيون زماني تأثير قوي دارد كه زمينه‌هاي لازم هم براي پذيرش پيام‌هاي آن وجود داشته باشد. نفوذ و جاذبه تلويزيون در دنياي كنوني به عنوان مهم‌ترين وسیله ارتباط‌جمعي امري بديهي است و نقش آن در آموزش، هدايت، ‌جهت‌دهي و قالب‌سازي افكارعمومي جامعه انكارناپذير است. به همين دليل تلويزيون به عنوان يكي از ابزارهاي اصلي «نفوذ در افكار عمومي» مورد استفاده قرار گرفته و توسط دولت‌ها يا بخش خصوصي به كار برده مي‌شود.

 باید وضعیت تلویزیون در جوامع دیگر را هم مقایسه کنیم. آیا فکر می‌کنید که در جوامع دیگر نیز همین‌طور است؟

بی‌شک تلویزیون به عنوان بزرگ‌ترین پدیده فرهنگ‌ساز در قرن بیستم و نوک پیکان صنعت فرهنگ، از آغاز ورود خود تا به امروز نقش بی‌بدیلی را در تغییر و تحول فرهنگ جوامع ایفا کرده است. چیزی که در مجموع باید گفت این است که عصر، عصر تلویزیون است. خیلی‌ها می‌گویند که عصر تلویزیون به پایان رسیده، ولی این طور نیست. این وسیله ارتباطی هنوز مخاطبان بالایی دارد. نکته‌ای که در اینجا مطرح است اینکه اصولاً رسانه‌ها همدیگر را از دور رقابت خارج نمی‌کنند بلکه با بازنگری کارکردهای اصلی خود در جامعه، به شکل هم‌گرا در کنار هم بالا می‌آیند. در مقایسه بین رسانه‌ای می‌توان گفت که تلویزیون حرف اول را می‌زند.

 فکر می‌کنید علت این اتفاق چیست؟ تلویزیون چگونه توانسته جای خودش را در میان مخاطبان باز کند و سپس آن را تثبیت کند؟

یک دلیلی که برای این قضیه می‌توان مطرح کرد، مسائل فنی جاذبه‌های تصویر و صدا و رنگ و... است. اساساً تلويزيون يك رسانه مدرن ارتباطي است. پيدايش تلويزيون، رويداد بسيار جالبي بوده و شايد اين وسيله بهتر از هر يك از رسانه‌هاي جمعي ديگر پيشرفت‌هايي را كه در امر ارتباط پديد آمده در خود خلاصه مي‌كند. تلویزیون را اگر از نگاه تاریخ تحول وسایل ارتباطی بنگریم، مهم‌ترین تجلی پایان عصر کتابت و چاپ به حساب می‌آید. تلویزیون با بازی رنگ، صدا و حرکت تصاویر، کاملاً این حرکت ارتباطی تاریخی را نشان می‌دهد. در این دوره شکل‌گیری انحصارهای رسانه‌ای، به قول «اینیس» منجر به سوگیری ارتباطات شده است. این عناصر در عصر تلویزیون به خوبی مصادره به مطلوب شده‌اند. از این زاویه تلویزیون وامدار رسانه‌های پیش از خود است. ولی غیر از جنبه‌های فنی، عمده‌ترین دلیلی که می‌شود ذکر کرد، مدیریت ارتباطات رسانه‌ای است. همان‌طور که گفتم تلویزیون در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به شکل تأثیرگذاری عمل می‌کند و تأثیر بالایی نیز از خود به جای می‌گذارد. این به نوع مدیریتی که دارد تلویزیون را پیش می‌برد برمی‌گردد. مدیریت رسانه‌ای به آن معنی است که تشخیص دهیم در رقابت و هماوردی با سایر رسانه‌ها، باید در چه جنبه‌هایی سرمایه‌گذاری کنیم. این نکته به شناخت نسبی نقاط قوت و ضعف تلویزیون بازمی‌گردد. به اعتقاد من همین روند برای سایر رسانه‌ها نیز افتاده چرا که تاریخ رسانه‌ها نشان می‌دهد که تلویزیون بیشترین تهدید را برای سینما ایجاد کرد، اما سینما نه تنها حذف نشد بلکه با بازنگری کارکرد رسانه‌ای خود قدرت دوباره خود را به دست آورد.

 البته به طور طبیعی تلویزیون مانند خیلی از رسانه‌های دیگر آثار مخربی نیز دارد.

بله. درست است. باید به این جنبه‌های مخرب وسایل ارتباط‌جمعی نیز توجه داشت.

متن کامل: اینجا

 

 

کد: 610
نویسنده خبر: ماهنامه مدیریت ارتباطات
 
تصاویر مرتبط
  • تلویزیون به شدت نیازمند برنامه‌هایی همچون برنامه 90 در زمینه‌های سیاسی - اجتماعی است
امتیاز بندی

در حال حاضر هیچ نظری ارسال نشده است
ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:


چاپ  

 

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH