|  ورود به سايت  |  1397/08/25

                 
آرشیو شماره‌های گذشته

 شماره102 آبان 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره101 مهر 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره100  شهريور 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره99 مرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره98 تير 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره97 خرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره96  ارديبهشت 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره95 فروردين 1397 همراه با متن کامل مطالب

 شماره94  اسفند 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره93  بهمن 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره92  دی 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره91  آذر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره90  آبان 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره89 مهر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 چاپ   

آخرین اخبار
تاریخ: 1393/02/04 نظرات: 0 نظر نمایش: 1480 مرتبه تعداد امتیاز: 5   (Article Rating)
چهل‌وهشتمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات منتشر شد

چهل‌وهشتمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات منتشر شد

با انتشار این شماره، فعالیت این نشریه تخصصی وارد پنجمین سال شد. مدیریت ارتباطات به مدیرمسؤولی امیرعباس تقی‌پور و سردبیری امیر لعلی در حوزه رسانه، روابط‌عمومی، تبلیغات، بازاریابی و جامعه اطلاعاتی منتشر می‌شود.

«هدفمندی یارانه‌ها، تبلیغات ناکارآمد و کوتاهی ارتباطی‌ها» عنوان سرمقاله این شماره به قلم مدیرمسؤول است. نگاه نگین حسینی به مجموعۀ کلاه قرمزی 93 با تیتر « از پرستشِ نوستالژی تا ستایشِ نقد» از دیگر مطالب این ماهنامه است.

این سومین مرتبه و سومین سالی است که حسینی در ماهنامه مدیریت ارتباطات، در نقد مجموعه کلاه قرمزی نوشته‌ است. مطلب اول با عنوان: «مجموعه کلاه قرمزی از منظر مخاطب‌شناسی و ضرورت‌های برنامه‌سازی: نخوردیم نون گندم اما دیدیم دست مردم، آقای مجری!» اردیبهشت 1391 منتشر شد و مطلب دوم با عنوان: «شخصیت‌‌پردازی مؤنث در مجموعه کلاه‌قرمزی: نه جیغ، نه دست، نه هورا!» اردیبهشت 1392 به چاپ رسید. حسینی در این مورد می‌نویسد: من از هواداران این مجموعه‌ام اما فکر می‌کنم دوست داشتن کلاه قرمزی نباید اجازه نقد و نظر منفی را از دوستداران و نقادانش بگیرد. اسطوره‌ها نیز باید نقد شوند و تقدس‌زدایی شوند تا قابل ستایش باقی بمانند.

«ارائه الگوی ارتباطات سازمانی مناسب» نوشته مشترک کمیل رودی و ملیحه محمدی حسینی‌نژاد از دیگر مطالب خارج از پرونده چهل‌وهشتمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات است. این مدل یک دستگاه نظری را در اختیار پژوهشگران می‌گذارد که با تعریف اهداف و تعیین امتیاز هر شاخص از سوی نخبگان علمی یا خبرگان اجرایی سازمان، بتوانند الگوی ارتباطات سازمانی مناسبی را برای سازمان طرح‌ریزی کنند.

 «اينترنت: فضاي عمومي سياسي» نوشته دکتر احمد يحيايي ایله‌ای نیز از دیگر مطالب این بخش است. این مقاله در دو بخش تئوریک و کاربردی، آثار اینترنت را در حوزه عمومی به بحث کشانده است. قسمت اول: اينترنت به عنوان يك فضاي عمومي سياسي و قسمت دوم: اينترنت به مثابه فضاي عمومي سياسي محلي.

تبیین اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در گفت‌وگوی محمدحسن خازنی با علیرضا حسینی پاکدهی با عنوان « مهم‌ترین رسالت روزنامه‌نگاران وفاداری به شهروندان است» و گفت‌وگوی محسن آزموده با ميرزابابا مطهري‌نژاد،‌ عضو هیأت‌مدیره انجمن روابط‌عمومي ایران با عنوان « تقابل با افكار عمومي خطرناك است؛ نهادهاي مدني بايد افكار عمومي را نمايندگي كنند» از جمله گفت‌وگوهای این شماره است. اما گفت‌وگوی ویژه‌ این شماره توسط رضا قربانی با دکتر محمدمهدی فرقانی و با هدف جست‌وجوی پاسخی برای پرسش «بیماری مطبوعات امروز ایران» در گفت‌وگو با محمدمهدی فرقانیانجام شده است. فرقانی در این مصاحبه مهم‌ترین رسالت امروز رسانه‌ها را تقویت تفاهم اجتماعی دانسته است.  در شماره جدید این ماهنامه پرونده‌هایی در موضوعات روابط‌عمومی، کتاب، مدیریت ارتباطات اجتماعی و رسانه منتشر شده است.

پرونده روابط‌عمومی: روابط‌عمومی، سیاست و دیپلماسی( مترجم: امیرعلی خلج)

·         روابط‌عمومی سیاسی؛روابط‌عمومی در اختیار قدرت نوشته کیوسیس، استرومباک

·         روابط‌عمومی سیاسی و رابطه شهروندان با احزاب نوشته ترنت سلتزر، ویو ژانگ، شریس گرهارد و لکسی کانداف

·         روابط‌عمــومـــی و دیپلمــاسی عمـومـی نوشته کتی جیمزپاتریک، جمی فولرتون و آلیس کندریک

·         بررسی مدیریت شهرت و روابط اتحادیه اروپا-روابط‌عمومی سیاسی در اتحادیه اروپا نوشته چیارا والنتیتی

·         روابط‌عمومی سیاسی در شبکه؛ چشم‌انداز مدیریت ارتباطات نوشته مایکل کارلسون، کلیستر کلروال و اولف بوسکویست

·         تحلیلی بر دریافت‌ها و گرایش‌ها در استفاده از رسانه‌های اجتماعی در سطح دولت‌های محلی ایالات متحده آمریکا- روابط‌عمومی دولتی و رسانه‌های اجتماعی نوشته میسی گراهام، الیزابت جانسون آوری

·         روابط‌عمومی سیاسی با هدف طرفداری؛ تأثیرگذاری آنلاین و ایجاد سرمایه اجتماعی نوشته آدام جی سافر، مارین تیلر و آیمای یانگ

پرونده کتاب: بررسی کتاب «ارتباطات انسانی» نوشته دکتر مهدی محسنیان‌راد( زیر نظر ساره گودرزی)

·         برگ ‌برگ «ارتباطات انسانی» در 10 نگاه؛ کتابی برای بهبود روابط انسانی نوشته محمدرضا وحیدی

·         گفت‌وگوی خواندنی ساره گودرزی با دکتر مهدی محسنیان‌راد درباره کتاب «ارتباطات انسانی»: دوست دارم تمام مردم این کتاب را بخوانند

·         نقدی بر کتاب ارتباطات انسانی توسط داریوش نوروزی

·         «ارتباطات انسانی»، کتابی ویراسته است؛ بخشی از سخنرانی دکتر حسام‌الدین آشنا در مراسم رونمایی از کتاب

·         معرفی چند کتاب تخصصی حوزه روابط‌عمومی

·         با ibooks author آشنا شوید؛ با کتاب‌سازهای الکترونیکی اپل ناشری جهانی شوید

پرونده مدیریت ارتباطات اجتماعی: هویت‌ها و زمان‌هایی که موبایل از خانواده دزدیده است ( زیر نظر علی حسنلو)

·         بررسی پدیده‌ای که یک سبک زندگی جدید را رقم زده است: تلفن همراه، دنیایی همراه انسان نوشته علی حسنلو

·         نگاهی به ابعاد سیطره یک پدیده: تلفن همراه، جایی برای بردگی و آزادی همزمان  مترجم: زهرا علی‌دوست- منبع

لوموند دیپلماتیک

·         دکتر احسان حمیدی‌زاده استاد جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز مطرح کرد: موبایل، زبان جدیدی را ایجاد کرده است. گفت‌وگو از علی ورامینی

·         تحول در جوانان، آموزش، دموکراسی و بروکراسی با تلفن همراه نوشته ریچارد لینگ (استاد فناوری اطلاعات دانشگاه کپنهاگ)، مترجم: زهرا علی‌دوست

·          بررسی تأثیرات تلفن همراه در گفت‌وگو با یک روانشناس فرانسوی: نمی‌توان تلفن همراه را از زندگی امروز حذف کرد. ترجمه: علی فراهانی. منبع: روزنامه لیبراسیون.

·         مطالعه موردی در دبی: چه بر سر زمان خانواده آمده است؟ نوشته: تام واتسون، دیتاس لوپز

·         گفت‌وگویی از جرالد هانوتیکس، کارشناس ارتباطات: مخاطبان تلفن همراه به بیماری «نوموفوبیا» مبتلا می‌شوند. ترجمه: ندا فراهانی

پرونده رسانه: رقابت رسانه‌های محلی در فضای وب( زیر نظر فاطمه پورمعصوم)

·         آنلاین، سایبر، دیجیتال، الکترونیک؛ کدام‌یک؟

·         بررسی و تحلیل سایت کردپرس: وب2، گرانیگاه سایت‌های خبری آنلاین نوشته شفیع بهرامیان

·         رسانه‌های آنلاین، مردمی‌ترین و محلی‌ترین رسانه‌ها هستند نوشته منصور ساعی

·         رشد قارچ‌گونه سایت‌های خبری - تحلیلی ایرانی: کیفیت، قربانی کمیت نوشته شفیع بهرامیان

·         انفجار خبری، ماحصل حضور آنلاین در سیستان و بلوچستان نوشته عبدالسلام بزرگ‌زاده

·         رسانه نوین را آنلاین بنویسیم و بخوانیم: طلاکوبی در وب نوشته فاطمه پورمعصوم

·         آیا می‌شود اصفهان نصف جهان را در «ایمنا» دید؟ نوشته معصومه رشیدی

·         بروال؛ سایت 2 زبانه استان خوزستان، آگاهی‌دهنده عموم و تشدیدکننده اهتمام مسؤولان است نوشته خالد لویمی

·         شاخص‌های فنی، محتوایی و تعامل با مخاطبان در مقایسه وب‌سایت‌های خبری برتر استان بوشهر نوشته محمدجواد منصورزاده

·         تحلیلی بر آینانیوز،اولین سایت خبری برخط آذربایجان غربی نوشته ندا عبدی

چهل‌وهشتمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات در 84 صفحه تمام رنگی و با قیمت 6 هزارتومان بر روی پیشخوان مطبوعات قرار گرفته است. گفتنی است علاقه‌مندان می‌توانند این ماهنامه را توسط نرم‌افزار «برگ» (کیوسک الکترونیکی مطبوعات) بر روی گوشی‌ها و تبلت‌های دارای سیستم عامل اندروید خریداری کرده و مطالعه کنند. نرم‌افزار اندرویدی «برگ» از نشانی http://barg.asr24.com یاcando.asr24.com قابل دریافت است.

آرشیو کامل ماهنامه مدیریت ارتباطات از نشانی www.magiran.com/cmmagazine قابل تهیه و مطالعه است. این ماهنامه از طریق سایت www.prshop.ir نیز برای درخواست‌کنندگان، ارسال می‌شود.

 

روابط‌عمومی ماهنامه

​​

کد: 611
نویسنده خبر: ماهنامه مدیریت ارتباطات
 
تصاویر مرتبط
  • چهل‌وهشتمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات منتشر شد
امتیاز بندی

در حال حاضر هیچ نظری ارسال نشده است
ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:


چاپ  

 

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH