|  ورود به سايت  |  1397/08/26

                 
آرشیو شماره‌های گذشته

 شماره102 آبان 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره101 مهر 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره100  شهريور 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره99 مرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره98 تير 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره97 خرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره96  ارديبهشت 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره95 فروردين 1397 همراه با متن کامل مطالب

 شماره94  اسفند 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره93  بهمن 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره92  دی 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره91  آذر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره90  آبان 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره89 مهر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 چاپ   

آخرین اخبار
تاریخ: 1393/08/04 نظرات: 0 نظر نمایش: 1057 مرتبه تعداد امتیاز: 0   (Article Rating)
پنجاه‌وچهارمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات منتشر شد

پنجاه‌وچهارمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات منتشر شد

پنجاه‌وچهارمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات به مدیرمسؤولی امیرعباس تقی‌پور و سردبیری امیر لعلی منتشر شد.

تاریخ شفاهی، افشاگری در رسانه‌، بنیادگرایی در رسانه (داعش و رسانه)، رسانه و حقوق شهروندی، معرفی انجمن‌های ارتباطات در اروپا و بررسی کتاب روزنامه‌نگاری در رسانه‌های اجتماعی از جمله موضوعات و پرونده‌های این شماره ماهنامه تخصصی مدیریت ارتباطات است.

 

 

مدیرمسؤول در این شماره به بهانه آغاز نشست‌های تخصصی تاریخ شفاهی مطبوعات ایران از 5 آبانماه در کتابخانه ملی ایران، سرمقاله خود را به رشته تحریر در آورده و در بخشی از آن نوشته: جای تأسف است که باید بگوییم در ایران ما این دانش در میان مدعیان تولی‌گری، فاقد جایگاه درخور و خروجی مشخص است. بنابراین بسیار منطقی است که مثلاً در حوزه مطبوعات ندانیم تاکنون در کشور چند نشریه منتشر شده، چند نشریه متوقف شده، چند نشریه در حوزه‌های تخصصی فعالیت کرده، تاریخچه توزیع مطبوعات چیست و پرسش‌هایی از این دست!

دامنه دوستی در محیط کار نوشته علی جهانی دانش‌آموخته علوم ارتباطات اجتماعی و مدرس دانشگاه، انتشار بخش دوم بصری‌سازی محتوا در حوزه ارتباطات؛ کارت ویزیت مبتنی بر گرافیک اطلاع‌رسان نوشته مریم سلیمی از مؤلفان کتاب گرافیک خبری و اطلاع‌رسان و فرهنگ، ارتباطات و روابط بین‌فرهنگی نوشته Judith N. Martin و Thomas K. Nakayama با ترجمه دنیا قربانی کارشناس زبان انگلیسی و کارشناس ارشد روابط بین‌الملل از جمله تحلیل‌ها و مقالات این شماره ماهنامه است.

گفت‌وگوی ویژه این شماره ماهنامه نیز توسط امیر عباس تقی‌پور با سید فرید قاسمی با عنوان ثبت تاریخ شفاهی، مقدمه نظریه‌پردازی است انجام شده که در آن قاسمی اطلاعات بسیار جامعی در مورد اهمیت، کارکردها و روش‌های تاریخ شفاهی ارائه کرده است.

اقتصاد سیاسی رسانه‌ها نیز گفت‌وگوی دیگری است که محمدحسن خازنی با علی‌اصغر محکی انجام داده و در آن محکی تأکید کرده: نابخردانه فناوری‌های نوین را وارد کردیم و خسارت دیدیم. در پرونده‌های این شماره نیز می‌خوانیم:

پرونده کتاب: بررسی کتاب روزنامه‌نگاری در رسانه‌های اجتماعی نوشته محمود سلطان‌آبادی

·        روزنامه‌نگاری در دنیای جدید نوشته حسن سبیلان اردستانی

·        ضرورت‌های روزنامه‌نگاری و رسانه‌های اجتماعی در گفت‌وگو با محمود سلطان‌آبادی: شبکه‌های اجتماعی منبعی برای ایده‌های خبری

·        «روزنامه‌نگاری در رسانه‌های اجتماعی» در چند نگاه: همه چیز درباره انواع رسانه‌های اجتماعی، پشت عینک روزنامه‌نگاری نوشته محمدرضا وحیدی

·        به‌هنگام و مفید نوشته احمد توکلی

·        امید جهانشاهی درباره رسانه‌های اجتماعی و عصر حاضر می‌گوید: کتابی منحصر به فرد درباره روزنامه‌نگاری و رسانه‌های اجتماعی

این پرونده به همت ساره گودرزی تولید شده است

پرونده ارتباطات: معرفی انجمن‌های منطقه‌ای و قاره‌ای ارتباطات

·        انجمن آموزش و پژوهش ارتباطات اروپا

·        اتحادیه انجمن‌های روزنامه‌نگاران علمی اروپا

·        مرکز روزنامه‌نگاری اروپا

·        انجمن پژوهش و آموزش روابط‌عمومی اروپا

·        اتحادیه جهانی مدیریت ارتباطات و روابط‌عمومی  

·        ارتباطات در کشورهای اروپای مرکزی/ اتریش:  انجمن دانش ارتباطات اتریش

·        کروواسی: انجمن روابط‌عمومی کرواسی

·        جمهوری چک: انجمن آژانس‌های روابط‌عمومی

·        لهستان: انجمن مشاوران روابط‌عمومی لهستان و انجمن ارتباطات لهستان

·        آلمان: انجمن روابط‌عمومی آلمان و انجمن فدرالی سخنگویان مطبوعاتی آلمان

·        سوئیس:  انجمن روابط‌عمومی سوئیس انجمن هاربرکلاب

پرونده رسانه و افشاگری: وقتی رسانه‌ها افشاگری می‌کنند

·        5 افشاگر تاریخی ترجمه و تألیف هادی مسافر: ادوارد اسنودن/ دنیل الزبرگ / بردلی منینگ / جفری ویگند / مارک فلت

·        امیل زولا و گستره افشاگری مطبوعات، نوشته منوچهر دین‌پرست

·        اسنودن را چه بنامیم؟ افشاگر، خائن، نشت‌دهنده یا جاسوس؟ ترجمه و تألیف فرهاد غریب

·        افشای منبع؛ مورد جودیت مولر، ترجمه و تألیف فرید مهاجر

·        خبرنگاری؛ 40 سال پس از واترگیت، ترجمه و تألیف ساعد حامی

·        مردخای وانونو؛ مردی که طبل رسوایی رژیم صهیونیستی را اولین بار به صدا درآورد، ترجمه و تألیف: سعید صامت

·        محرمانگی تجاری، ترجمه و تألیف: سعید هوشمند

پرونده حقوق: حقوق شهروندي و رابطه آن با شهرونداني كه روزنامه‌نگارند؛ حرف‌هايي براي حق حرف

·        روزنامه‌نگاری ورزشی در نقشی كمتر دیده‌شده براي شهروندان: شهروند روی سکو نوشته رسول بهروش

·        در باب حق دستيبابي شهروندان به آگاهي: ضرورت پشتيباني شهروندان از وزنامه‌نگاران نوشته سيدحسن كمالي حقوق‌دان و عضو هيأت علمي دانشگاه

·        بررسي «روزنامه‌نگاري و حقوق شهروندان» در گفت‌وگوی مجيد فروغي ‌و اميرعلي علامه‌زاده  با كامبيز نوروزي: «قدرت» بدون «رسانه» همچنان در فضاي پنهان است

پرونده بنیادگرایی در رسانه: داعش و رسانه

·        شیوع افراطی‌گری و نقش رسانه‌ها ترجمه عماد عابدی

·        جدال داعش با توئیتر و یوتیوب برای گسترش تبلیغات افراط‌گرایان ترجمه و تألیف ندا دیالمه

·        بنیادگرایی تکنولوژیک در رسانه و فرهنگ نوشته رابرت جنسن، ترجمه علی ورامینی

·        گفت‌وگوی علی ورامینی با احسان حمیدی‌زاده، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه: رسانه؛ عنصر جدایی‌ناپذیر بنیادگرایی

·        بنیادگرایی مسیحی و رسانه نوشته پرادیپ تامس، ترجمه مسعود شاه‌حسینی

·        آیا در استفاده داعش از ابزار ارتباطاتی مدرن تناقضی هست؟ نوشته محسن آزموده

پرونده‌های این شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات به همت ساره گودرزی، امیرعلی خلج، علی ورامینی و حمید جعفری منتشر شده است.

گفتنی است علاقه‌مندان می‌توانند علاوه بر کیوسک‌های مطبوعاتی این ماهنامه را توسط نرم‌افزار «برگ» (کیوسک الکترونیکی مطبوعات) بر روی گوشی‌ها و تبلت‌های دارای سیستم عامل اندروید خریداری کرده و مطالعه کنند. نرم‌افزار اندرویدی «برگ» از نشانیhttp://barg.asr24.com  یا cando.asr24.com  قابل دریافت است.

آرشیو کامل ماهنامه مدیریت ارتباطات از نشانی www.magiran.com/cmmagazine  قابل تهیه و مطالعه است.

این ماهنامه از طریق سایت www.prshop.ir  نیز برای درخواست‌کنندگان، ارسال می‌شود.

 

روابط‌عمومی ماهنامه مدیریت ارتباطات

 

 

کد: 632
نویسنده خبر: ماهنامه مدیریت ارتباطات
 
تصاویر مرتبط
  • پنجاه‌وچهارمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات منتشر شد
امتیاز بندی

در حال حاضر هیچ نظری ارسال نشده است
ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:


چاپ  

 

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH