|  ورود به سايت  |  1397/08/25

                 
آرشیو شماره‌های گذشته

 شماره102 آبان 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره101 مهر 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره100  شهريور 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره99 مرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره98 تير 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره97 خرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره96  ارديبهشت 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره95 فروردين 1397 همراه با متن کامل مطالب

 شماره94  اسفند 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره93  بهمن 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره92  دی 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره91  آذر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره90  آبان 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره89 مهر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 چاپ   

آخرین اخبار
تاریخ: 1393/10/10 نظرات: 0 نظر نمایش: 889 مرتبه تعداد امتیاز: 6   (Article Rating)
پنجاه و ششمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات (دی‌ماه 93) منتشر و بر روی کیوسک‌های مطبوعاتی قرار گرفت.

پنجاه و ششمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات (دی‌ماه 93) منتشر و بر روی کیوسک‌های مطبوعاتی قرار گرفت.

در پرونده رسانه این شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات، رویکرد رسانه‌ها در پرونده اسیدپاشی اصفهان بررسی و تحلیل شده است.

در این پرونده، ضمن ارائه تعریفی از «رسانه اجتماعی» در مطلب «وضع موجود و تعریفی از رسانه‌ای اجتماعی» به قلم حمید جعفری، نگاهی «روزنامه‌نگارانه» به خبرهای اسیدپاشی اصفهان در خبرگزاری ایسنا، به عنوان نخستین رسانه‌ای که به این خبر پرداخته، شده است.

در بخش دیگری از این پرونده، امیرعلی علامه‌زاده با اکبر نصرالهی، مدرس ارتباطات در مورد شیوه پوشش خبری اسیدپاشی اصفهان گفت‌وگویی انجام داده است.

مجیدرضائیان، پژوهشگر حوزه روزنامه‌نگاری نیز در یادداشتی با عنوان «اطلاعات و اصل کار رسانه‌ها» به لزوم در اختیار دادن اطلاعات از سوی مسؤولان به خبرنگاران در شرایط عمومی و به‌ویژه شرایط خاص مانند ماجرای اسیدپاشی پرداخت.

گزارش مجید فروغی با عنوان «اسیدپاشی بر صورت اعتماد به رسانه‌ها» که سیاست‌های محافظه‌کارانه و حتی سکوت برخی رسانه‌ها در مقابل خبر اسیدپاشی مورد تحلیل قرار گرفته است، پایان‌بخش این پرونده بوده است.

 
ارتباطات، علم و توسعه

پرونده بعدی ماهنامه مدیریت ارتباطات به رابطه ارتباطات، علم و توسعه پرداخته است.

در این پرونده محمد اختری در یادداشتی به «ارتباطات، توسعه و جهان ایرانی ما» پرداخته و منوچهر دین‌پرست با محمد اسکندری‌جو، پژوهشگر حوزه مطالعات علم و توسعه گفت‌وگویی انجام داده که با تیتر «از 2 انقلاب فرهنگی بیسمارکی و مائویی درسی نگرفتیم» منتشر شده است. فریدون مجلسی نقش ارتباطات در توسعه علمی کشور را بررسی کرده و در نهایت نتیجه گرفته است «سر ارتباطات را بی‌کلاه گذاشته‌ایم».

«دچار گسست علمی بین نیازهای پژوهشی و نیازهای کاربردی شده‌ایم» عنوان گفت‌وگو با علی فراستی، عضو هیأت علمی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا است که در این پرونده درج شده است.

 
رسانه‌ها و جایزه گرمی

در سومین پرونده این شماره مدیریت ارتباطات به بررسی رویکرد رسانه‌ها به جایزه موسیقی گرمی پرداخته شده است. «مراسم اعطای جوایز سالانه، رسانه‌ها و تب اخبار» به قلم عماد عابدی و «جهانی شدن موسیقی و موسیقی ایرانی» به قلم فرشید ذاکری، نوازنده و پژوهشگر موسیقی، گفت‌وگوی علی ورامینی با نگار خارکن، نوازنده کمانچه با عنوان «هیچ جای دنیا نمی‌توان مردم را در باب اصالت فریب داد» و گفت‌وگوی وحید استرون با سامان احتشامی، نوازنده پیانو با تیتر «جشنواره‌های ایرانی، کیلوگرمی هستند» مطالب این پرونده را تشکیل می‌دهند.

 

تاریخ شفاهی مطبوعات ایران

گزارش این ماه مدیریت ارتباطات نیز در قالب پرونده‌ای توسط محمد دشتی جمع‌آوری شده است. «همپای حادثه‌ها از کیهان تا ایران» عنوان گزارش دومین نشست تاریخ شفاهی مطبوعات ایران با حضور محمد بلوری است. «بررسی سیر تحول حادثه‌نگاری در رسانه‌های مکتوب ایران» نوشته فرامرز قراباغی، «یادگاران روزهای دشوار (در گرامیداشت استاد محمد بلوری)» نوشته ابراهیم رستمیان مقدم، «من خبرنگارم» نوشته داریوش آرمان، «محمد بلوری که من می‌شناسم!» نوشته بهروز بهزادی و «حادثه‌نویسی، زردنویسی نیست» نوشته محمد مطلق، مطالب این پرونده هستند که به سیر تاریخی حادثه‌نگاری در مطبوعات ایران و نقش محمد بلوری در رشد توسعه این حوزه رسانه‌ای می‌پردازند.

 
از فقر پژوهش در حوزه ارتباطات تا تله شاپینگ‌ها

در این شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات مطالب دیگری نیز درج شده است. فرزانه رشیدزاده و حمیدرضا حسینی دانا در مقاله‌ای «تأثیر تکنیک‌های دیداری و شنیداری تبلیغات تله‌شاژینگ‌ها بر خرید مخاطبان» را بررسی کرده‌اند.ساره گودرزی در گفت‌وگویی با فعالان و اساتید ارتباطات گزارشی درباره فقر آثار پژوهشی در حوزه ارتباطات نوشته است که با عنوان «نبود بودجه پژوهشی و بی‌توجهی استادان؛ آسیب اصلی کتاب‌های رسانه» منتشر شد. «شاخص‌های موقعیت‌آفرین یا مخاطره‌ساز در موج جدید جهانی» عنوان مقاله سیدتقی کمالی در مورد تغییر مؤلفه‌های قدرت در عصر اطلاعات و ارتباطات است. علی جهانی نیز مقاله‌ای با عنوان «مدیریت ارتباطات و انتظارات فرد و سازمان از یکدیگر» نوشته است. چهارمین بخش آموزش بصری‌سازی محتوا در حوزه ارتباطات به قلم مریم سلیمی نیز به «کارت پستال میتنی بر گرافیک اطلاع‌رسان» اختصاص یافته است.

انعکاس رسانه‌ای یک نمونه از مناظرات وایبری نیز در خصوص «نقد و بررسی شیوه‌های تبلیغ دین در جامعه» بوده که در این شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات درج شده است.

گفت‌وگوی ویژه پنجاه و ششمین شماره مدیریت ارتباطات به گفت‌وگو با کامبیز نوروزی، حقوقدان در مورد «روزنامه‌نگاری و حقوق شهروندان» اختصاص یافته است. وی در این گفت‌وگو اشاره دارد که حدود نیمی از حقوق شهروندی در قانون مطبوعات رعایت شده است.

محمدحسن خازنی نیز در بخش گفت‌وگو با غلامرضا آذری، مدرس ارتباطات در خصوص نقش‌های برجسته در توسعه ادبیات مطالعات ارتباطی مصاحبه کرده است.

امیرعباس تقی‌پور، مدیرمسؤول ماهنامه مدیریت ارتباطات نیز در سرمقاله این شماره از لزوم فرهنگ‌سازی برای مواجهه با تکنولوژی‌های نوین ارتباطی سخن گفته است.

پنجاه و ششمین ماهنامه مدیریت ارتباطات در 84 صفحه و با قیمت 5000 تومان منتشر شده است.

 

روابط‌عمومی ماهنامه مدیریت ارتباطات

کد: 653
نویسنده خبر: ماهنامه مدیریت ارتباطات
 
تصاویر مرتبط
  • پنجاه و ششمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات (دی‌ماه 93) منتشر و بر روی کیوسک‌های مطبوعاتی قرار گرفت.
امتیاز بندی

در حال حاضر هیچ نظری ارسال نشده است
ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:


چاپ  

 

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH