|  ورود به سايت  |  1397/08/26

                 
آرشیو شماره‌های گذشته

 شماره102 آبان 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره101 مهر 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره100  شهريور 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره99 مرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره98 تير 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره97 خرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره96  ارديبهشت 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره95 فروردين 1397 همراه با متن کامل مطالب

 شماره94  اسفند 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره93  بهمن 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره92  دی 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره91  آذر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره90  آبان 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره89 مهر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 چاپ   

آخرین اخبار
تاریخ: 1393/11/07 نظرات: 1 نظر نمایش: 1287 مرتبه تعداد امتیاز: 3   (Article Rating)
می‌گفتند روزنامه‌نگاران قبل از انقلاب فاسد هستند!

می‌گفتند روزنامه‌نگاران قبل از انقلاب فاسد هستند!

 سومین نشست تاریخ شفاهی مطبوعات ایران توسط ماهنامه مدیریت ارتباطات و با حمایت معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران ششم بهمن‌ماه برگزار شد.

در این نشست‌ حمیدرضا زاهدی، پیشکسوت روزنامه‌نگاری از تجربیات و خاطرات حرفه‌ای خود در مطبوعات معاصر سخن گفت و در پایان به سؤوالات حاضران در نشست پاسخ داد.

حمیدرضا زاهدی فارغ‌التحصیل کار‌شناسی روزنامه‌نگاری از دانشکده علوم ارتباطات تهران است ودرحال حاضر سردبیر خبرگزاری شانا در وزارت نفت را بر عهده دارد.

 * بعد از انقلاب انتظار مردم از روزنامه‌ها عوض شده بود!

زاهدی در این نشست با بیان اینکه کارش را در روزنامه اطلاعات آغاز کرد، گفت: روزنامه‌نگاری در سال‌های بعد از انقلاب سخت بود. آن زمان گاهی مطرح می‌شد کسانی که قبل از انقلاب روزنامه‌نگاری می‌کردند، فاسد هستند و نباید در صحنه حضور داشته باشند باشند، به همین دلیل نیز ساختار انسانی مطبوعات دچار تحول جدی شد.

وی افزود: ویژگی روزنامه اطلاعات در آن زمان این بود که در همه سال‌های حکومت پهلوی در کنار حاکمیت مانده بود و شاید این انتظار وجود داشت که ادامه این وضعیت در این فصل جدید از تاریخ ایران هم ادامه پیدا کند، ‌اما واقعیت و انتظار مهم‌تری که وجود داشت، ‌انتظار عموم مخاطبان روزنامه و مردم بود که می‌خواستند با پیروزی انقلاب اسلامی این رویه تغییر کند و ادامه آن خط و سیر را برای روزنامه بر نمی‌تافتند.

این روزنامه‌نگار پیشکسوت گفت: کارم را با سرویس گزارش روزنامه اطلاعات شروع کردم و بعد به سرویس فرهنگی رفتم. دلیل موضوع هم این بود که سرویس گزارش نیاز به توانایی بالایی در نوشتن مطالب داشت و من این توانایی را داشتم که بتوانم در این سرویس کار کنم. سرویسی که در آن زمان مسؤولیت آن بر عهده آقای شیرزادی بود و در کنار آن، ایشان صفحات فرهنگی روزنامه را هم راه انداخته بودند.

وی ضمن بیان خاطره‌ای از آقای شیرزادی تأکید کرد: البته باید این را بگویم گه در آن روزگار، روزنامه‌نگاری کار سختی بود و به این آسانی‌ها نمی‌شد وارد روزنامه یا سرویس‌های متعدد آن شد. خاطرم هست که آقای شیرزادی نقل می‌کردند وقتی قرار شده بود به روزنامه اطلاعات بپیوندند، با آن که چند داستان چاپ شده در مجله‌ای معتبر مانند مجله فردوسی آن زمان داشتند، اما باز هم شش یا هفت نفر روزنامه‌نگار مجرب با ایشان مصاحبه کرده بودند و تازه توانسته بودند کارشان را از سرویس شهرستان‌های روزنامه آغاز کنند و بعد پله پله بالا بیایند.

زاهدی با بیان این که توجه به این نکات رمز و راز موفقیت روزنامه‌نگاری آن دوران است، گفت: متأسفانه ما در حال حاضر خیلی راه را برای خبرنگارشدن باز کرده‌ایم و اساساً قبل از صفات و ویژگی‌های حرفه‌ای و فنی این حرفه مهم و حساس، الویت‌های دیگری مطرح می‌شوند که در کار روزنامه‌نگاری ما تأثیر می‌گذارند و آسیب می‌بینیم.

 * خواستیم جنگ را درست بنویسیم

وی که سردبیری هفته‌نامه اطلاعات جبهه را نیز بر عهده داشت، افزود: در عید سال 65 یا 66 به همراه شورای سردبیری دیداری از مناطق عملیاتی در جبهه‌ها داشتیم. در این دیدار شهید خرازی جمله‌ای کلیدی گفت با این مضمون که «جنگ را درشت ننویسید، بلکه اتفاقات آن را درست بنویسید». این جمله ایشان باعث شد تأمل زیادی در این حوزه صورت گیرد و ما بر آن شدیم که نشریه‌ای را در 8 تا 16 صفحه (نصف قطع روزنامه اطلاعات)، شامل مباحث فرهنگی، ایدئولوژیک، سؤالات رزمندگان در جبهه، داستان، شعر، مقاله و تاریخ جنگ‌ها منتشر کنیم که بعد از یکی دو ماه انتشار این صفحات با مشارکت و همراهی بچه‌های رزمنده که مطالب خود را در سربرگ‌های مخصوص جبهه می‌نوشتند و ارسال می‌کردند، ‌ادامه پیدا کرد. این نشریه با همراهی میر رحیم حسینی، فتح‌اله جوادی، عطاء‌اله مهاجرانی و آقای دیانتی در روزهای یکشنبه هر هفته منتشر می‌شد و انتشار آن هم حدود 2 سال هم ادامه پیدا کرد. یادم هست که آن سال‌ها شعر آقای علیرضا قزوه با عنوان مولا(ع) ویلا نداشت، در این نشریه خیلی سروصدا بر پا کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بعدها برخی از دوستانم از اطلاعات رفتند و پایه‌گذار روزنامه‌هایی مانند همشهری شدند. از سوی آنان برای کار دعوت شدم اما دیدگاهم این بود که نباید برای مقداری پول اضافی که در جایی دیگر به من می‌دهند، اطلاعات را رها کنم بلکه باید اصالت کار حرفه‌ای خودم و پایبندی به اصول حرفه‌ای و کاری خودم را حفظ می‌کردم. تصمیم و اعتقاد شخصی من این بود که باید تا به وجود من نیاز دارند آنجا بمانم.

* از روزنامه اطلاعات تا ادبستان و دوران و بهار

وی در ادامه به خاطرات، ماجراها و چرایی انتشار مجلاتی مانند ادبستان، گلچرخ، اطلاعات آدینه، دوران و حضور در برخی رورنامه‌های دیگر مانند بهار اشاره کرد و گفت:‌ دلیل انتشار و قبول مسؤولیت مستقیم برخی نشریات که آنها را راه‌اندازی کردم این بود که می‌خواستم حرف خودم را آن‌طور که مایل بودم و به آن اعتقاد داشتم بزنم. روزنامه‌ای مانند دوران در دوره خاص انتشار خودش و پس از انتشار 100 شماره به تیراژ 100 هزار نسخه رسید که باور کردنی نبود ‌و گرچه بخشی از این توفیق در خلاء نبود برخی نشریات توقیف شده حاصل شد، اما در نوع خود رکوردی به یاد ماندنی بود.

وی در ادامه به شرح مواجهه خود با مشکلات، حضور در دادگاه مطبوعات، دلیل اصلی توقیف روزنامه دوران و تحلیل خود از وضعیت کنونی مطبوعات در کشور پرداخت و در پایان به سؤالات حاضران پاسخ گفت.

سلسله نشست‌های تاریخ شفاهی مطبوعات ایران اولین دوشنبه هر ماه برگزار می‌شود.

روابط‌عمومی ماهنامه مدیریت ارتباطات
کد: 664
نویسنده خبر: ماهنامه مدیریت ارتباطات
 
تصاویر مرتبط
  • می‌گفتند روزنامه‌نگاران قبل از انقلاب فاسد هستند!
  • می‌گفتند روزنامه‌نگاران قبل از انقلاب فاسد هستند!
  • می‌گفتند روزنامه‌نگاران قبل از انقلاب فاسد هستند!
  • می‌گفتند روزنامه‌نگاران قبل از انقلاب فاسد هستند!
امتیاز بندی

نظرات
ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:


چاپ  

 

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH