|  ورود به سايت  |  1397/08/25

                 
آرشیو شماره‌های گذشته

 شماره102 آبان 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره101 مهر 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره100  شهريور 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره99 مرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره98 تير 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره97 خرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره96  ارديبهشت 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره95 فروردين 1397 همراه با متن کامل مطالب

 شماره94  اسفند 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره93  بهمن 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره92  دی 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره91  آذر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره90  آبان 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره89 مهر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 چاپ   

آخرین اخبار
تاریخ: 1394/02/08 نظرات: 0 نظر نمایش: 731 مرتبه تعداد امتیاز: 3   (Article Rating)
ضرورت برنامه ریزی مسئولین دانشگاه برای ارتقاء رشته ی روابط عمومی

ضرورت برنامه ریزی مسئولین دانشگاه برای ارتقاء رشته ی روابط عمومی

مدیریت ارتباطات آنلاین- پنجمین جلسه شورای برنامه ریزی و هماهنگی همایش دانشگاهی و دانشجویی هفته روابط عمومی ایران بعد از ظهر یک شنبه 6 اردیبهشت ماه به میزبانی موسسه فرهنگی مطبوعاتی همشهری و با حضور  محمد صادق افراسیابی؛ دبیر همایش و مدیر گروه علمی تخصصی روابط عمومی دانشکده ی خبر، مجید رفیعی؛ مدرس دانشگاه و سردبیر همشهری جوان، ابوالفضل جنگی؛ مدرس دانشگاه و مشاور فرهنگی ایرانخودرو، رضا نامی؛ عضو گروه مدیریت روزنامه ی خراسان و هیات رئیسه مجمع هنرمندان خراسانی و تعدادی از اساتید و نخبگان دانشگاه های کشور در رشته ی روابط عمومی برگزار شد.

محمد صادق افراسیابی در این نشست گفت: انشاء الله با برنامه ریزی انجام شده روز 30 اردیبهشت ماه شاهد حضور نمایندگانی از دانشجویان، اساتید، مدیران گروه های ارتباطات و روابط عمومی و روءسای دانشکده های مرتبط با رشته ی روابط عمومی در هم اندیشی «روابط عمومی و دانشگاه؛ گفت و گو و همدلی» خواهیم بود و گفت و گو، همدلی و همزبانی میان دانشجویان و مسئولین دانشگاه به معنای واقعی شکل خواهد گرفت.
وی افزود: همان طور که مقام معظم رهبری در پیام نوروزی خود اشاره داشتند دولت، کارگزار ملت، و ملت کارفرمای دولت است، و هر چه همکاری دولت و ملت بیشتر باشد، کارها بهتر پیش خواهد رفت. بنابراین لازم است در عرصه ی رشته ی روابط عمومی هم اجازه دهیم سخن دانشجویان با حضور اساتید و مسئولین دانشگاه ها شنیده شود و مسئولین دانشگاه ها برای ارتقای سطح کمی و کیفی رشته ی روابط عمومی و حل دغدغه های فعلی دانشجویان برنامه ریزی کنند.
در ادامه محمد رضا پارسیان؛ رئیس انجمن علمی دانشجویان روابط عمومی و قائم مقام دبیر همایش از فراهم شدن امکان حضور برخی از مسئولین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در هم اندیشی «روابط عمومی و دانشگاه؛ گفت و گو و همدلی» خبر داد و تاکید کرد: شبکه های اجتماعی و رسانه های جمعی اخبار هم اندیشی را به صورت مستقیم و زنده پخش خواهند کرد و ما در تلاش هستیم تا نظرات سایر دانشجویانی که از طریق فضای مجازی اخبار نشست را پیگیری می کنند جمع آوری کرده و دغدغه های دانشجویان سراسر کشور را در این هم اندیشی مطرح کنیم.
عباس محسنی نسب؛ دبیر انجمن دانشجویی روابط عمومی و مسئول کمیته ی اجرایی همایش نیز خاطر نشان ساخت: شرکت کنندگان در هم اندیشی باید بخشی از اجرا را عهده دار باشند و فقط تماشاچی نباشند. برای تحقق این هدف میشود با ایجاد چند کارگاه جانبی در هم اندیشی راجع به موضوعات مختلف گفت و گو به معنای واقعی را ایجاد کرد.
دکتر حنیف غفاری؛ مدرس دانشگاه و دبیر شورای اطلاع رسانی همایش نیز گفت: پوشش رسانه ای هم اندیشی کمتر از برگزاری اصل هم اندیشی نیست. در حوزه ی رسانه باید ظرفیت هایی را که فکر میکنیم قابلیت فعال شدن دارند را پیدا کرده و فورا آنها را به عینیت برسانیم. پس از این مرحله باید نظام گردش اخبار را به گونه ای طراحی کنیم که از هر رویداد اخبار متفاوتی در اختیار رسانه ها قرار داده شود و هر رسانه در انتخاب خبر متناسب با سیاستهای خود بتواند کاملا آزادانه عمل کند.
وی با ارائه ی گزارشی از روند فعالیت شورای اطلاع رسانی در یک ماه گذشته تاکید کرد: اکنون تعامل با رسانه های جمعی مناسب است اما نباید تنها به پوشش خبری اکتفا کرد بلکه باید از ظرفیتهای تولید محتوا در قالب تولید فیلم های کوتاه و جذاب از روند برگزاری جلسات و نشست های هم اندیشی در شبکه های اجتماعی موبایلی بهره برداری کرد. 
محمد هدایتی؛ مشاور توسعه و برنامه ریزی همایش ضمن اعلام موافقت با سخنان دبیر شورای اطلاع رسانی همایش گفت: هر چند پوشش اخبار مناسب بوده است اما موضوع روابط عمومی یکی از دغدغه های جدی رسانه های جمعی است که می تواند به شکل مناسب تری برجسته شود و از رسانه های جمعی درخواست شود که دغدغه های خودشان را در طول برگزاری همایش با هدف اصلاح شیوه ارتباط گیری دستگاه های اجرایی با رسانه های جمعی بیان کنند.
در پایان جلسه مجید رفیعی؛ مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی و سردبیر همشهری جوان تاکید کرد: باید در این همایش ظرفیت های مکتوب و غیر مکتوب در حوزه ی اطلاع رسانی مشخص شود و طوری برنامه ریزی شود که از تمامی ظرفیتها بدون چشم داشت به خط و خطوط سیاسی استفاده شود چرا که فعالیت دانشگاهی آن هم در حوزه ی روابط عمومی موضوعی فراتر از هر گونه فعالیت سیاسی و جناح بندی های مرسوم است.کد: 686
نویسنده خبر: ماهنامه مدیریت ارتباطات
 
تصاویر مرتبط
  • ضرورت برنامه ریزی مسئولین دانشگاه برای ارتقاء رشته ی روابط عمومی
امتیاز بندی

در حال حاضر هیچ نظری ارسال نشده است
ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:


چاپ  

 

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH