|  ورود به سايت  |  1397/10/30

                 
آرشیو شماره‌های گذشته

 شماره102 آبان 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره101 مهر 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره100  شهريور 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره99 مرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره98 تير 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره97 خرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره96  ارديبهشت 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره95 فروردين 1397 همراه با متن کامل مطالب

 شماره94  اسفند 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره93  بهمن 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره92  دی 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره91  آذر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره90  آبان 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره89 مهر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 چاپ   

آخرین اخبار
تاریخ: 1394/02/10 نظرات: 0 نظر نمایش: 1000 مرتبه تعداد امتیاز: 8   (Article Rating)
دکترین جدید روابط‌عمومی پایدار در دهمین همایش روابط‌عمومی الکترونیک

 دکترین جدید روابط‌عمومی پایدار در دهمین همایش روابط‌عمومی الکترونیک

مدیریت ارتباطات آنلاین- دکتر سعیدرضا عاملی استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران در دهمین همایش روابط‌عمومی الکترونیک به ارائه مقاله «حکمرانی دو فضایی فیزیکی-مجازی (الکترونیک) و روابط‌عمومی پایدار: رویکرد یکپارچه به روابط‌عمومی هوشمند و روابط‌عمومی "من" و "ما" خواهد پرداخت.»

در مقدمه دکتر عاملی بر مقاله اصلی با تشریح ویژگی‌های حکمرانی دو فضایی آمده است: حکمرانی دو فضایی منعکس کننده نگاه جدید به نظام حکمرانی در نظام‌های دولت-ملت است که حکمرانی و مدیریت محلی، ملی، منطقه و بین‌المللی را هم در سطح کلان و هم در سطح خرد با بهره‌گیری از اقتضائات و ظرفیت‌های فضای اول (فضای فیزیکی-حضوری) و فضای دوم (فضای مجازی-الکترونیک-غیر حضوری) تغییر می دهد و مسیر و نقشه راه متفاوت برای مدیریت و حکمرانی ملی را فراهم می سازد.

وی در این رویکرد راهبردی ایجاد تعادل بین فضای اول و دوم با رویکرد توسعه پایدار که از یک نگاه یکپارچه و توجه همزمان به نسل امروز و فردا و همچنین توجه سه سطحی به انسان، محیط‌زیست و اقتصاد، مبنای نظر و عمل توسعه و پیشرفت پایدار قرار می‌گیرد را مورد توجه قرار داده و با ارائه مدلی مشخص و علمی به تشریح ویژگی‌های رویکرد یکپارچه به روابط‌عمومی هوشمند و روابط‌عمومی من و ما خواهد پرداخت.

 دکتر عاملی تأکید می‌کند: در ساختار حکمرانی دو فضایی، "روابط‌عمومی پایدار"، روابط عمومی‌ای است که بتواند "ارتباطات پایدار"را برای همه ذی‌نفعان اعم از شهروندان امروز و آینده و همچنین سلامت انسان، محیط زیست و کارآمدی و بهره وری مفید و موثر اقتصادی را تأمین کند.

استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران در ادامه با تأکید بر اینکه روابط‌عمومی پایدار به نوعی ناظر بر حوزه های روابط‌عمومی پایدار یعنی اقتصاد پایدار، سیاست پایدار و فرهنگی پایدار نیز می باشد می‌افزاید: به عبارت دیگر روابط‌عمومی پایدار پیوستاری از پایداری در همه حوزه‌های مرتبط با کار و زندگی اعم از حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است که تأمین کننده پایداری ارتباطات در امور مرتبط با ارتباطات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی یک سازمان است. با این نگاه ملاحظه می کنید که دامنه کار روابط‌عمومی‌های بسیار گسترده است و قلمرو مرتبط با همه ارتباطات استراتژیک یک سازمان را به خود اختصاص می دهد و به نوعی ایجاد و تداوم ارتباطات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی یک سازمان بستگی به "قدرت ارتباطی" و "پایداری ارتباطات" در روابط‌عمومی‌ها دارد.  لذا وظایف روابط‌عمومی در کنار همه دامنه های سه بخشی مهم نظام اجتماعی کارکرد ساختاری پیدا می کند و مفاهیم "روابط‌عمومی سیاسی پایدار"، "روابط‌عمومی اقتصادی پایدار" و "روابط‌عمومی فرهنگی پایدار" را بعنوان وظیفه زیرساختی و محوری روابط‌عمومی‌ها شکل می‌دهد. تحقق این دامنه گسترده در نظام دو فضایی حکمرانی سازمان‌ها، همه عرصه‌های ارتباطی، اطلاعاتی و خدماتی سازمان‌ها را در مسیر توسعه و پیشرفت پایدار قرار می‌دهد و موجب افزایش ضریب نفوذ، کارآمدی و بهره‌وری سازمان‌ها  و پایدار ارتباطات سازمان و توجه به منابع زندگی اعم از منابع انسانی، طبیعت و اقتصاد می‌شود.

دکتر عاملی معتقد است: در نظام حکمرانی دو فضایی، روابط‌عمومی پایدار  در پنج سطح ایفاء نقش می‌کند. در دهمین همایش روابط‌عمومی الکترونیک دکتر عاملی به تشریح این نقش‌ها خواهد پرداخت.

در مقاله‌ای که ایشان ارائه خواهد کرد ضمن توجه یکپارچه به همه متغیرهای مرتبط با حکمرانی دو فضایی پایدار و روابط‌عمومی دو فضایی پایدار، تلاش خواهد "روابط‌عمومی هوشمند" بعنوان عرصه نظامند شده اتوماتیک روابط‌عمومی و همچنین روابط‌عمومی برای من (افراد) و (ما) نگاه به جماعت ذی‌نفعان و ایجاد هویت جمعی سازمانی مورد توجه قرار گیرد.

در این مقاله تلاش خواهد شد با رویکرد حکمرانی دو فضایی ابعاد مختلف  دکترین جدید روابط‌عمومی پایدار که تأمین کننده ارتباطات پایدار و سالم هم در فضای فیزیکی و هم در فضای مجازی  است، تبیین شود و تصویری کلان همراه با ارائه جزئیاتی از مؤلفه‌ها و شاخص‌های مربوطه ارائه شود.

گفتنی است دهمین همایش روابط‌عمومی الکترونیک همزمان با 27 اردیبهشت‌ماه 94 و در اولین روز از هفته روابط‌عمومی در هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد.

کد: 689
نویسنده خبر: ماهنامه مدیریت ارتباطات
 
تصاویر مرتبط
  •  دکترین جدید روابط‌عمومی پایدار در دهمین همایش روابط‌عمومی الکترونیک
  •  دکترین جدید روابط‌عمومی پایدار در دهمین همایش روابط‌عمومی الکترونیک
امتیاز بندی

در حال حاضر هیچ نظری ارسال نشده است
ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:


چاپ  

 

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH