|  ورود به سايت  |  1397/08/28

                 
آرشیو شماره‌های گذشته

 شماره102 آبان 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره101 مهر 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره100  شهريور 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره99 مرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره98 تير 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره97 خرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره96  ارديبهشت 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره95 فروردين 1397 همراه با متن کامل مطالب

 شماره94  اسفند 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره93  بهمن 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره92  دی 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره91  آذر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره90  آبان 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره89 مهر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 چاپ   

آخرین اخبار
تاریخ: 1394/02/22 نظرات: 0 نظر نمایش: 1094 مرتبه تعداد امتیاز: 4   (Article Rating)
هیچ کالای قاچاقی استاندارد نیست!

هیچ کالای قاچاقی استاندارد نیست!

امیدعلی مسعودی، علاوه بر تدریس در دانشگاه،‌ مشاور رئیس سازمان و مدیرکل دفتر روابط‌عمومی و ارتباطات بین‌الملل سازمان ملی استاندارد ایران هم هست. وی اعتقاد دارد بدون حضور و مشارکت مردم،‌ هیچ طرح و برنامه‌ای به سامان و سرانجام درستی نمی‌رسد. می‌گوید: «سازمان ملی استاندارد ایران و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مأموریت‌های مشترکی دارند که اگر بتوانیم مردم را برای استفاده از کالای استاندارد مجاب کنیم،‌ استفاده از کالای قاچاق هم عملاً متوقف خواهد شد». آنچه می‌خوانید بخشی از گفت‌وگویی است که در دفتر وی در سازمان ملی استاندارد ایران صورت گرفته است. مشروح این گفت‌وگو که www.magiran.com/cmmagazine   قابل دریافت و مطالعه است در شصتمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات و در پرونده‌ای که به عنوان فرهنگ، ارتباطات و مبارزه با قاچاق کالا منتشر شده، درج گردیده است.

•    در کلیت امر استاندارد، در کالاهای مشابه و یکسان معمولاً استانداردهایی مشابه و واحدی وجود دارد که براساس پروتکل‌ها، قراردادها یا تفاهم‌نامه‌هایی که نوشته می‌شود، در این زمینه اتفاق نظر وجود دارد اما ممکن است یک استاندارد که در شرایط بومی و اقلیمی ایران جواب می‌دهد در کشور همسایه ما مثل عراق جوابگو نباشد.
•    ما می‌توانیم در همین مراوداتی که داریم به گونه‌ای با همدیگر تفاهم و توافق کنیم که بتوانیم از ورود یا مصرف کالاهای قاچاق هم جلوگیری کنیم. واقعاً اگر این هم‌فکری و هم‌افزایی بین نهادهایی مانند سازمان ملی استاندارد ایران و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود داشته باشد که بتوانیم مسیر درست صادرات و واردات را هموار کنیم و تصمیمات به گونه‌ای باشد که کالای قاچاق صرفه اقتصادی نداشته باشد. شاید به بهترین روش که همان بحث پیشگیری و فراهم کردن زمینه استفاده از تولید داخلی و کالای استاندارد است،‌ بتوانیم با موضوعی مثل کالای قاچاق برخورد مناسب‌تری داشته باشیم.
•    یکی از حرف‌های اساسی WTO این است که تا جایی که ممکن است، ‌گمرک و عوارض گمرکی را از مبادلات تجاری و بازرگانی حذف کنیم. حالا باید ببینیم که معنای این حذف عوارض گمرگی در سازمان تجارت جهانی چیست؟ معنای این حرف این است که ما باید محصولاتی را که در بیرون از مرزها وجود دارند و ارزان‌تر هستند وارد کنیم و ضمناً محصولات خودمان را با قیمت رقابتی و ارزان‌تر صادر کنیم تا مشتری انگیزه خرید از ما را داشته باشد. مشاهده می‌کنید که همه این مسائل ماهیت و نوع کالای قاچاق را عوض می‌کنند و می‌توانند در مناسبات ما در تجارت خارجی و داخلی اثر بگذارند. به همین دلیل می‌گویم که ایجاد فضای همکاری و هماهنگی بین تمام دستگاه‌ها و در این مورد خاص بین ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و سازمان ملی استاندارد از ضرورت‌هایی است که می‌تواند بسیار راهگشا باشد.
•         توجه داشته باشیم که چگونگی و نحوه مراودات بین‌المللی تأثیر زیادی در مصرف یا پرهیز از مصرف کالای قاچاق دارد. مثلاً وقتی که ما و یک کشور دیگر در مورد واردات برنج به توافق نمی‌رسیم و هر کدام بر استانداردها و شرایط محلی خودمان اصرار داریم و نمی‌توانیم مسیر دریافت و ارسال کالا بین دو کشور را تسهیل کنیم و عملاً این کالا وارد نمی‌شود یا کمتر از نیاز واقعی مردم وارد می‌شود، موضوع قاچاق کالا مطرح می‌شود. این درست است که ما باید برای حفظ سلامت مردم از استانداردهای اجباری و حداقلی قدمی هم عقب ننشینیم‌ اما باید به این موضوع هم توجه داشته باشیم که اگر صادرات و واردات رسمی برخی کالاهای ضروری و مورد تقاضای مردم به هر دلیل به خصوص به دلیل عدم توانایی ما در برقراری ارتباط و توافق روی استانداردها،‌ قطع شود، زمینه برای قاچاق آن نوع کالا فراهم خواهد شد. اینجاست که تأکید می‌کنم ارتباط بین نهادهای گوناگون و سازمان ملی استاندارد می‌تواند در مسیر حفظ منافع مردم بسیار کارساز و مؤثر باشد.
•     معمولاً قاچاق در مرزهای قانونی اتفاق نمی‌افتد. در کشوری مثل ایران که مرزهای طولانی آبی و خاکی با کشورهای همسایه دارد، ‌نقاط کور و پوشیده زیادی برای ورود کالای قاچاق وجود دارد که کار مبارزه با قاچاق را به کاری سخت و کاهنده تبدیل می‌کند. مرزهای هوایی ما هم همین مشکلات را دارند و انصافاً کنترل همه این مرزها و مراقبت دائمی و پایش آن برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق کار بسیار سختی است که نیاز به برنامه‌ریزی و تجدیدنظر در برخی مسائل جاری دارد که می‌توان در خصوص آنها با همکاری بیشتر، شرایط سهل‌تر و متناسب‌تری را برای پیشگیری از ورود کالای قاچاق فراهم آورد.
•    اگر نتوانیم این موضوع را در ذهن مردم ایجاد کنیم که چرا کالای لوکس خارجی که بسته‌بندی شکیلی هم دارد و ارزان‌تر هم هست، در نهایت برای او ضرر اقتصادی و فرهنگی و گاه جسمی هم در پی خواهد داشت،‌ طبیعی است که مصرف‌کننده، کالای شیک‌تر، ارزان‌تر و در دسترس را انتخاب خواهد کرد. اگر ما با همکاری و همدلی توانستیم این آگاهی را در مخاطب و مصرف‌کننده ایجاد کنیم که کالای ارزان و بدون مهر استاندارد هیچ تضمینی برای سلامت و صحت خود ندارد و ضمناً خطرات و آسیب‌های مصرف این کالاها را هم به درستی و آن‌گونه که مشتری می‌پسندد بیان کنیم، دیگر نیازی به بگیر و ببندهای مرسوم نخواهیم داشت. وقتی مشتری با آگاهی و میل خودش کالای قاچاق را مصرف نکند و برای استفاده از هر کالایی به دنبال مهر استاندارد و اطمینان از سلامت آن باشد، دیگر موضوع کالای قاچاق مطرح نخواهد شد که بخواهیم با آن مبارزه کنیم.
•    می‌توانیم با انجام فعالیت‌های مشترک با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که این ستاد هم در نوع خود همکاری‌هایی با این سازمان‌ها و نهادها دارد، فعالیت‌های مشترکی را تعریف کنیم و با اتصال این حلقه‌های ارتباط زمینه کارآمدی و تأثیر این فعالیت‌های مشترک را در زمینه استفاده از کالای استاندارد داخلی و پرهیز از مصرف بی‌رویه کالای خارجی و به خصوص استفاده نکردن از کالای قاچاق را بیش از پیش فراهم کنیم.
 
روابط‌عمومی ماهنامه مدیریت ارتباطات


کد: 694
نویسنده خبر: ماهنامه مدیریت ارتباطات
 
تصاویر مرتبط
  • هیچ کالای قاچاقی استاندارد نیست!
امتیاز بندی

در حال حاضر هیچ نظری ارسال نشده است
ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:


چاپ  

 

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH