|  ورود به سايت  |  1397/09/21

                 
آرشیو شماره‌های گذشته

 شماره102 آبان 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره101 مهر 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره100  شهريور 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره99 مرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره98 تير 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره97 خرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره96  ارديبهشت 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره95 فروردين 1397 همراه با متن کامل مطالب

 شماره94  اسفند 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره93  بهمن 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره92  دی 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره91  آذر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره90  آبان 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره89 مهر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 چاپ   

آخرین اخبار
تاریخ: 1394/05/18 نظرات: 0 نظر نمایش: 851 مرتبه تعداد امتیاز: 2   (Article Rating)
شصت و سومین شماره مدیریت ارتباطات منتشر شد

شصت و سومین شماره مدیریت ارتباطات منتشر شد

شصت و سومین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات (مرداد 94) با رویکرد تحلیل ارتباطی مسائل اجتماعی و رفتاری منتشر شد.

گفت‌وگوی ویژه این شماره مدیریت ارتباطات در خصوص واکاوی ویراستاری در رسانه‌ها با احمد میرعابدینی صورت گرفته است. وی در بخش‌هایی از این مصاحبه گفته است:

«ویراستاری یک کار ارتباطی است و از دید ارتباطی، ویرایش به این جهت ضروری است که بزرگ‌ترین مانع ارتباط، اختلال است و هر جا که اختلال به وجود بیاید، ارتباط برقرار نمی‌شود. در حال حاضر هم یکی از موانع عمده برقراری ارتباط بین رسانه‌ها و مخاطبان، «انواع اختلال» است. ذکر چنین مسأله‌ای در اینجا به ما گوشزد می‌کند که ویرایش و شفاف‌سازی، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و بدون آن اصلاً نباید انتظار انتشار یک اثر یا به طور کلی کار خوبی را داشته باشیم.... ویراستاری با سانسور خیلی تفاوت دارد. ویراستار حجاب‌ها را برمی‌دارد و مطلب را طوری تنظیم می‌کند که حرف اصلی نویسنده مطلب به مخاطب برسد ولی در سانسور این اتفاق نمی‌افتد و از آن جلوگیری می‌شود و این کار باعث می‌شود تا حرف اصلی نویسنده به گوش دیگران نرسد. به خاطر همین معتقدم که ویراستاری و سانسور دو نقطه مقابل هم هستند. ویراستاری برای «وصل کردن» به کار می‌رود و سانسور کردن برای «فصل کردن». کاری که سانسورچی می‌خواهد بکند این است که اندیشه اصلی نویسنده را تغییر دهد یا تحریف کند. او به دیگران می‌خواهد بگوید که فکر نکنید این نویسنده آنچه که شما فکر می‌کنید را گفته است، بلکه آن چیزی که من دارم به شما ارائه می‌دهم صحیح است و نویسنده حرفی که من می‌زنم را گفته است. در حقیقت ویراستاران خود را به نویسنده نزدیک می‌کنند و کسانی که سانسور می‌کنند، خود را از نویسنده دور می‌کنند....»

 * نقش‌آفرینی 12 ساله رسانه‌ها در پرونده هسته‌ای

امیرعباس تقی‌پور، مدیرمسؤول این نشریه در سرمقاله‌ای با موضوع «نقش‌آفرینی 12 ساله رسانه‌ها در پرونده هسته‌ای» آورده است: قاطعانه می‌توان گفت پس از سیاستمداران و دیپلمات‌های درگیر در پرونده 12 ساله هسته‌ای ایران، رسانه‌ها فارغ از سوگیری‌هایشان بیشترین نقش را در فرآیند تاریخی‌ای که طی شد بر عهده داشته و دارند. آنها اولین حلقه اتصال مسؤولان سیاسی مذاکره کننده با مردم جهان و منتظران نتایج مذاکرات بودند. رسانه‌ها به جز انعکاس اخبار، محلی برای انتشار تحلیل‌ها، یادداشت‌ها، مناظره‌ها و نقد و نظر‌ها بوده‌اند تا به زعم خود زمینه برد یکی از طرف‌های مذاکره را فراهم کنند. حتی به لحاظ فیزیکی نیز، خبرنگاران حاضر در محل مذاکرات به تیم‌های مذاکره کننده نزدیک‌تر بودند. در آخرین مرحله، حضور بیش از 600 نفر از خبرنگاران رسانه‌های سراسر جهان در طول برگزاری مذاکرات 18 روزه وین حکایت از اهمیت تاریخی این رویداد بین‌المللی داشت. اکثر این رسانه‌ها در طول سال‌های گذشته مذاکره‌کنندگان را همراهی می‌کردند اما این‌بار آمده بودند تا ماراتن نفس‌گیر توافق می‌شود یا نمی‌شود را در کوتاهترین زمان ممکن مخابره کنند. رسانه‌های حاضر در وین از کوچکترین و شاید کم‌اهمیت‌ترین رویداد هتل کوبورگ، خبر تولید کرده و به جهان مخابره می‌کردند. سرهای خبرنگاران و دوربین‌های عکاسان و تصویربردان به محض حضور یکی از طرف‌های گفت‌وگوی 1+5 و ایران در بالکن‌ها و محوطه‌های هتل کوبورگ به چرخش در می‌آمدند تا مبادا چیزی از قلم بیافتد یا صحنه‌ای ثبت نشود. اما نباید از نظر دور داشت که در دو، سه سال اخیر و در کنار نقش رسانه‌های گروهی، رسانه‌های شخصی و صفحات اختصاصی سیاسیون و دیپلمات‌ها در رسانه‌های اجتماعی نیز نقش برجسته‌ای در انتقال و انتشار اخبار هسته‌ای بر عهده داشتند. برای مثال، محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه ایران چندین بار به‌موقع، دقیق و با ظرافت از رسانه‌های جدید به نفع ایران و برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی جهانیان استفاده کرد. پیام‌های ویدیویی ظریف بر روی شبکه‌های اجتماعی و پست‌های وی بر روی فیس بوک و توییتر بسیار تأثیرگذار بود و بدون واسطه با دنیا سخن می‌گفت. طرف‌های مقابل وی و جان کری وزیر امورخارجه آمریکا نیز از ظرفیت‌های این رسانه‌ها بهره گرفتند؛ همچنین رؤسای جمهور کشورهای طرف گفت‌وگو از جمله دکتر روحانی و باراک اوباما پیام‌هایی را صادر کردند که به سرعت توسط رسانه‌های گروهی بازنشر داده ‌شدند. جدای از اهمیت و لزوم بررسی چرایی و چگونگی فعالیت‌های رسانه‌ای در سطح بین‌الملل، بررسی دقیق، علمی و تعیین میزان نقش‌آفرینی رسانه‌های داخلی در پرونده هسته‌ای- حداقل تا اینجای کار- موضوعی است که نباید از دید مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی رسانه‌ای دور بماند. تجربه‌های به‌دست آمده بسیار ذی‌قیمت خواهند بود.

   * تحلیل‌ها و گفت‌وگوها

در شصت و سومین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات موضوعات و پرونده‌های متعددی به چاپ رسیده است که از جمله آنها می‌توان به این موارد اشاره کرد:

- گرافیک اطلاع‌رسان نصبی، محیطی و فیزیکال نوشته مریم سلیمی

- تبیین رابطه مشارکت اجتماعی و میزان پایبندی به فرهنگ شهروندی در بین شهروندان شهر تهران نوشته محسن نیازی، مرتضی جعفرپور برزکی و الهام شفایی‌مقدم

- تغییر نگاه به روزنامه‌نگاری با توجه به گسترش رسانه‌های آنلاین در گفت‌وگوی محمدحسن خازنی با عباس اسدی: روزنامه‌نگاری آنلاین مکمل روزنامه‌نگاری سنتی است

- نیم‌نگاهی به دنیای رسانه‌ها در کانادا و ایران در گفت‌وگوی محمد دشتی با محرم آقازاده: رسانه باید صدای مردم باشد تا ماندگار شود

 * سفرنامه؛ رسانه‌ای به وسعت همه دنیا

گروه ارتباطات اجتماعی در این شماره زیر نظر حجت‌اله مرادخانی به جنبه‌های ارتباطی سفرنامه و سفرنامه‌نویسی پرداخته است که مطالب آن به این ترتیب است:

- سفر، شبکه مسیرهای ارتباطی و توسعه فرهنگی - اجتماعی جوامع، نوشته حسین اکبری‌نسب

- تأملی درباره 44 سال سفر به دور دنیا، نوشته بهروز بلمه

- سفرنامه‌ها و تصویرسازی ذهنی در اذهان عمومی، نوشته حجت‌اله مرادخانی

- گفت‌وگوی بهروز بلمه با آرش نورآقایی، دبیر جشنواره ملی سفرنگاریناصرخسرو قبادیانی: بیان و ثبت، سفر را تبدیل به واقعیتی ارتباطی می‌کند

- گفت‌وگو با بهمن نامورمطلق، پژوهشگر در مورد سفرنامه‌نویسی: سفر موجب شناخت و ارتباط با دیگری می‌شود

- سفرنامه؛ رسانه‌ای با کارکردهای چندگانه، نوشته نعمان امیدی

- تاورنیه و نگرش موشکافانه به اوضاع اجتماعی ایران؛ دلاواله و نگاهی سیاست‌محور، نوشته رسول احمدی‌فر

- با سفرنامه‌ها خود را دردریچه نگاه دیگران می‌بینیم، نوشته راشد نصیری

- سفرنامه‌نویسی و شناخت لایه‌های اجتماعی و ارتباطی گذشته، نوشته جواد مرادخانی

 

* نقش رسانه‌ها در امنیت ملی

گروه رسانه نیز در این شماره زیر نظر علی ورامینی پرونده‌ای در خصوص رابطه رسانه‌ها و امنیت ملی منتشر کرده است که عناوین آنها عبارتند از:

- رسانه و ظهور تــروریسم آنلاین، نوشته علی اسمعیلی اردکانی

- گفت‌وگوی علی ورامینی با مهدی رضایی، استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی: رسانه‌های ما ابزار جامعه مدنی نیستند

- رسانه به مثابه بازیگر امنیتی‌کننده، نوشته مسعود شاه‌حسینی

- همه چیز در وب اتفاق می‌افتد؛ حتی امنیت ملی، نوشته مصطفی زهرانی

 

* ارتباطات سازمانی: تعامل با ذی‌نفعان

امیرعلی خلج در این شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات مطالبی را در خصوص تعامل با ذی‌نفعان در ارتباطات سازمانی منتشر کرده است:

- تعامل با ذی‌نفعان در محیط جهانی؛ راهبردها و برآوردها

- تنوع، محرک تعامل چندفرهنگی با ذی‌نفعان

- قوانین جدی تعامل در روابط‌عمومی بهداشت عمومی

- لزوم استفاده از دقت و حساسیت در ارتباطات بحران اخلاقی

- نقش ائتلاف حاکم  بر ایجاد یک فرهنگ اخلاقی در ذی‌نفعان درون سازمانی

- نقش رهبری اخلاقی در ارتباطات درون سازمانی.

علاقه‌مندان می‌توانند علاوه بر کیوسک‌های مطبوعاتی این ماهنامه را خریداری کرده و برای دریافت اشتراک با تلفن 88931914 تماس بگیرند.

 

 روابط‌عمومی ماهنامه مدیریت ارتباطات

 

 

کد: 701
نویسنده خبر: ماهنامه مدیریت ارتباطات
 
تصاویر مرتبط
  • شصت و سومین شماره مدیریت ارتباطات منتشر شد
امتیاز بندی

در حال حاضر هیچ نظری ارسال نشده است
ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:


چاپ  

 

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH