|  ورود به سايت  |  1397/09/21

                 
آرشیو شماره‌های گذشته

 شماره102 آبان 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره101 مهر 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره100  شهريور 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره99 مرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره98 تير 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره97 خرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره96  ارديبهشت 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره95 فروردين 1397 همراه با متن کامل مطالب

 شماره94  اسفند 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره93  بهمن 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره92  دی 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره91  آذر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره90  آبان 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره89 مهر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 چاپ   

آخرین اخبار
تاریخ: 1394/06/28 نظرات: 0 نظر نمایش: 956 مرتبه تعداد امتیاز: 1   (Article Rating)
نقش روابط عمومی ها در شرایط پسا تحریم

نقش روابط عمومی ها در شرایط پسا تحریم

سید غلامرضا کاظمی دینان*از فردای پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، کشورهای استعمارگر جهان تمام تلاش خود را برای به زانو درآوردن نظام جمهوری اسلامی منبعث از آن انقلاب بزرگ آغاز کردند و با شیوه های مختلف به ویژه اعمال تحریم های اقتصادی و در مضیقه قرار دادن کشور به لحاظ مالی و در مراحل بعدی با تحمیل جنگ ظالمانه بر ضد کشور عزیزمان و بسیاری روش های ناجوانمردانه دیگر، سعی کردند نظام جمهوری اسلامی را به تسلیم وادارند تا دست از ارزشها و آرمانهایش بکشد و عطای سیاست ورزی اخلاقی در جهان بی اخلاق را به لقایش ببخشد.

به برکت راهبری مدبرانه حضرت امام خمینی(ره)، رهبر کبیر انقلاب اسلامی و جانشین شایسته ایشان حضرت آیت الله خامنه ای(مدظله العالی)، و همت و مقاومت ستودنی مردم پرافتخار میهن عزیز اسلامیمان و سعی و کوشش مسئولین کشور، تمامی این تلاشها به شکست انجامید و نظام مقدس جمهوری اسلامی روز به روز با عزت و اقتدار افزونتر مسیر خود را ادامه می دهد.

اما حجم فشارهای خارجی بر کشور از آغاز دوره نهم ریاست جمهوری در کشور و به بهانه مسئله هسته ای وارد دوره جدیدی شد. در این زمان کشورهای غربی، به این بهانه بی سابقه ترین تحریم های اقتصادی را با استفاده از اهرم شورای امنیت سازمان ملل متحد به کشور عزیزمان وارد کردند و با قرار گرفتن در برابر تلاشهای دولت وقت برای احقاق حق مسلم استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای، تحریم های ظالمانه ای را به کشور عزیزمان تحمیل کردند.

به یمن تلاشهای دولت تدبیر و امید در یازدهمین دوره ریاست جمهوری در نظام جمهوری اسلامی به رهبری حجت الاسلام و المسلمین روحانی، رییس جمهور محبوب، و انجام گفت و گوهای هنرمندانه و موثر تیم مذاکره کننده کشورمان به سرپرستی دکتر ظریف، وزیر توانمند امور خارجه با طرف های غربی و متقاعد کردن آنان در خصوص صلح آمیز بودن فعالیتهای هسته ای کشور، خوشبختانه میان دو طرف توافقنامه ای به امضا رسید و طرفین مذاکره کننده در بسیاری از مسائل فی ما بین به توافق رسیدند که در نتیجه آن بخش قابل توجهی از تحریم های ظالمانه ای که به کشور عزیزمان تحمیل شده بود رفع شد و قرار شد تا قسمتهای باقی مانده از این تحریم ها نیز طی سالهای آتی برطرف شود، به گونه ای که طی ده سال آینده پرونده ایران به طور کامل از ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد در شورای امنیت این سازمان خارج شود.

این موفقیت بزرگ و تاریخی که طی آن همزمان با برچیده شدن تحریم ها، حق مسلم هسته ای کشور نیز به رسمیت شناخته شد، ماحصل مهارت و تدابیر هنرمندانه دیپلماتیک تیم مذاکره کننده و شناخت و به کارگیری ارتباطات صحیح سیاسی با همه کشورهای جهان بود به گونه ای که در پایان این مذاکرات علاوه بر موفقیت های پیش گفته، سرمایه قابل توجهی از قبل گشودن این حجم وسیع ارتباطات سیاسی با کشورهای مختلف جهان، برای کشورمان ایجاد شد.

این موفقیت بزرگ را به مردم عزیز کشورمان تبریک می گوییم از و تمامی زحمتکشانی که در مجموعه دولت خدمتگزار تدبیر و امید موجبات این توافق را فراهم آوردند، به ویژه حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای روحانی و جناب آقای دکتر ظریف، سپاسگزاری می کنیم و برای تمامی خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی از درگاه خداوند بزرگ توفیق روزافزون طلب می کنیم.

اما بیان نکاتی در خصوص شرایط پس از این توافق برای همگان لازم است. نکاتی که به ویژه کارگزاران شریف روابط عمومی کشور را بیش از هر گروه دیگری مشغول خود می سازد.

به پایان رسیدن تحریم های ظالمانه دول غربی بر ضد کشور عزیزمان، گرچه بی شک شرایط بهتری را برای ما فراهم می سازد و علی الخصوص با رفع مشکل بلوکه بودن دارایی های مالی کشورمان در سایر کشورها و سرازیر شدن این درآمدها به خزانه کشور، امیدهای بسیاری را برای ترقی و توسعه می آفریند، اما و در عین حال به این معنا نیست که اثرات تحریم هائی که طی 10 سال گذشته کشور را درگیر خود ساخته است، در مدت زمان بسیار کوتاهی برطرف می شود و کشور به سرعت در مسیر ترقی و رفاه قرار می گیرد.

این تحریم ها طی این سالها کشور را از هر لحاظ به خود مشغول داشته و با تضعیف بسیاری از بنیانهای حیاتی اقتصاد کشور راه را بر بسیاری از فعالیتهای موثر جهت ارتقای اقتصادی کشور سد کرده بود. اینک که به برکت تلاشهای دولت تدبیر و امید و حمایتهای همه جانبه مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای(مدظله العالی)، شاهد به پایان رسیدن تحریم ها هستیم، نباید با ایجاد توقعات غیر معقول در مردم و گشودن باب انتظارات بیش از اندازه مردم از دولت، دولتمردان را در انجام وظایفشان در شرایط پساتحریم با مشکل مواجه کنیم.

باید با اطلاع رسانی هنرمندانه و آگاه ساختن مردم از شرایط خاص کشور در پی خروج از 10 سال تحریم ظالمانه بین المللی و لزوم سپری شدن مدت زمانی معقول برای سرو سامان بخشیدن به اوضاع در این شرایط، آنان را با تلاشهای دولت در جهت بهبود اوضاع کشور همراه کرد. البته همراهی مردم با نظام مقدس جمهوری اسلامی از ابتدای پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تا به امروز بر همگان مشهود و مبرهن بوده است، که اگر اینچنین نبود بی شک شاهد این همه موفقیت و پیروزی پیاپی طی این سالها از جمله توفیق اخیر هسته ای نبودیم. اما با توجه به تبلیغات گسترده دشمنان قسم خورده نظام جمهوری اسلامی و برخی گفتارهای نسنجیده دوستان بی اطلاع و اشتیاق بسیار مردم برای بهبود اوضاع رفاهی و اقتصادی خود، لازم است تا این موارد به اطلاع مردم رسانده شود و با ارائه تحلیل های صحیح به آنان و توضیح مستدل شرایط فعلی، راه را بر هرگونه سواستفاده مغرضان سد کرد و ظرفیت بالای حمایت مردمی جهت پیشبرد امور کشور را به کار گرفت.

این امر وظیفه کارگزارن خدوم عرصه روابط عمومی کشور را بیش از پیش سنگین می سازد. مسئولیت اصلی در زمینه اطلاع رسانی و آگاه ساختن مردم از شرایط کشور در دوران پساتحریم و ارائه تحلیل های منطق به آنان در این راستا به روی دوش روابط عمومی هاست.

البته روابط عمومی ها باید از قبل نقش خود را ایفا می کردند. چرا که آینده نگری یکی از کارکردهای اساسی کارگزاران روابط عمومی است. وقتی که ما می بینیم که کشور به سوی تحریم شدن حرکت می کند باید با تمام قدرت مردم و مسئولین را از افتادن در این ورطه هولناک پرهیز دهیم و آنان را از ابعاد گوناگون این مسئله آگاه کنیم. نقش آینده نگری در کنار نقشهائی چون بحران ستیزی، آموزش، اطلاع رسانی، ارتباط با رسانه ها و... از جمله کارکردهای مهم روابط عمومی است. اما به هر روی، حال که این اتفاق رخ داده است و پس از عبور از آن وقایع اینک در شرایط پسا تحریم قرار داریم، نقش روابط عمومی ها بسیار برجسته است. چنانچه رئیس جمهور محترم نیز به درستی اشاره کردند، یکی از مهمترین کارها در شرایط حاضر «مدیریت انتظارات مردم» است.   

 

به جاست تا کارگزاران شریف روابط عمومی کشور با ارتقا دانش و آگاهی خود در مورد وضعیت کنونی کشور و به روز کردن اطلاعات خود در این زمینه، مردم خوب کشورمان را به درستی در جریان امور قرار دهند و با متقاعد کردن آنان با ارائه توضیحات منطقی و مستدل، هم در ارتباط با لزوم سپری شدن مدت زمانی منطقی برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور و هم ارائه توضیحات کافی به آنان در خصوص اتهامات بی پایه و اساس دشمنان و برخی دوستان ناآگاه در خصوص دادن امتیازات بیش از اندازه به طرف های غربی-در شرایطی که مفاد توافقنامه به اطلاع همه رسیده است و همگان از مذاکرات عزتمندانه تیم مذاکره کننده تجلیل می کنند- دولت را در جهت استفاده از پتانسیل عظیم مردمی برای رشد و توسعه هرچه بیشتر کشور یاری دهند.

بی شک این امر، چنانچه گفته آمد به مجهز بودن کارگزاران روابط عمومی کشور به اخبار، اطلاعات و تحلیل های دقیق و به روز و همینطور لزوم توجه مسئولین به این بخش و همت آنان در به کارگیری این فعالان راستین عرصه اطلاع رسانی نیازمند است. آگاه ساختن مردم از اوضاع کشور و همراه کردن آنان با تلاشهای دولت جهت بهبود امور و بنای پل ارتباطی استوار و مطمئن جهت تعامل راهگشا میاین دولت و مردم، کارویژه ای است که پیش از هر گروه دیگری، از عهده کارگزاران خدوم و شریف عرصه روابط عمومی برمی آید. در این راستا به جاست تا مسئولین امر، ضمن حمایت از زحمتکشان روابط عمومی کشور از تمامی طرق ممکن آنان را در جریان اطلاعات و تحلیل های صحیح، به روز و مستدل قرار دهند تا این عزیزان با در دست داشتن ابزار کافی اطلاع رسانی، کار ایجاد تعامل صحیح میان مردم و دولت را به بهترین شیوه ممکن انجام دهند و با همراه ساختن هر چه بیشتر مردم دولت را در راهی که در پیش گرفته است، کمک کنند.

*رییس انجمن روابط عمومی ایران

 

 

کد: 708
نویسنده خبر: ماهنامه مدیریت ارتباطات
 
تصاویر مرتبط
  • نقش روابط عمومی ها در شرایط پسا تحریم
امتیاز بندی

در حال حاضر هیچ نظری ارسال نشده است
ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:


چاپ  

 

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH