|  ورود به سايت  |  1397/06/29

                 
آرشیو شماره‌های گذشته

 

 

 

       
  شماره99 مرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
  شماره98 تير 1397 همراه با متن کامل مطالب
  شماره97 خرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
  شماره96  ارديبهشت 1397 همراه با متن کامل مطالب
   شماره95 فروردين 1397 همراه با متن کامل مطالب

 

شماره94   اسفند 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره93  بهمن 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره92  دی 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره91  آذر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره90  آبان 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره89 مهر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 

 چاپ   

آخرین اخبار
تاریخ: 1394/09/17 نظرات: 0 نظر نمایش: 1284 مرتبه تعداد امتیاز: 1   (Article Rating)
ضریب اعتماد عمومی به صداوسیما مدام در حال کاهش است

ضریب اعتماد عمومی به صداوسیما مدام در حال کاهش است

شبکه‌های اجتماعی، کانال‌ها و مجراهای ارتباطی این روزهای مردم هستند و تهاجم به آنها درست نیست

دکتر سیدرضا صالحی امیری، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران که از نزدیکان رئیس جمهور است در گفت‌وگویی با شصت و هفتمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات ضمن قبول برخی از معضلات کنونی فرهنگی، به دفاع از عملکرد دولت یازدهم و مشی اعتدالی آن در حوزه فرهنگ پرداخته و در عین حال گفته: ضریب اعتماد عمومی به صداوسیما مدام در حال کاهش است.

وی کارکردهای فرهنگ را در چهار محور و کارکرد اصلی قابل تقسیم‌بندی دانسته و افزود: نخست کارکرد انسجام‌بخشی فرهنگ است. فرهنگ قادر به افزایش انسجام اجتماعی است. انسجام اجتماعی به معنی یکسان‌سازی نیست بلکه به معنی حرکت هارمونیک به سمت هدف به شکل متعادل و متشکل است. مثالی می‌زنم. رفتار فرهنگی باید همانند حرکت یک قطار باشد. قطار متشکل از واگن‌ها، لوکوموتیو و ساکنان قطار است که در نهایت همه این اجزا به سمت مقصد مشخصی در حال حرکت هستند. کارکرد انسجام‌بخشی فرهنگ نیز چنین عملکردی دارد. فرهنگ باید تمامی اجزای جامعه را به سمت هدف معینی هدایت کند.

کارکرد دوم فرهنگ، هویت‌بخشی و هویت‌سازی است. فرهنگ متضمن بقای جامعه و تداوم هویت جامعه است. فرهنگ با توجه به ارزش‌های بنیادین جامعه، کارکرد هویت‌بخشی و هویت‌سازی در جامعه دارد.

کارکرد سوم فرهنگ، شخصیت‌سازی در جامعه است. فرهنگ باید در جامعه انسان‌های متشخص و با فضیلت تربیت کند. در چنین جامعه‌ای، شخصیت تولید و بازتولید می‌شود و همچنین باعث افزایش سرمایه‌های فرهنگی در یک جامعه می‌شود.

وجه چهارم کارکردی فرهنگ، ایجاد سازگاری در جامعه است. فرهنگ سبب ایجاد روحیه لطیف در جامعه و سازگاری بیشتر اعضای جامعه با هم خواهد شد. این موضوعی بسیار مهم و حیاتی است. ایجاد چنین روحیه و چنین سازگاری در بین اعضای جامعه، سبب تداوم حیات اجتماعی شده و زندگی انسان‌ها را به هم پیوند می‌دهد. در چنین جامعه‌ای، خشونت به حداقل خواهد رسید. فراموش نکنیم که انسان‌های با فرهنگ، همیشه به فکر سازگاری با هم هستند و از خشونت در تمامی اشکال آن، پرهیز می‌کنند.

وی می‌گوید: به نظر من دولت یازدهم در حوزه فرهنگی گام‌های مؤثری برداشته است که بخشی از ثمرات آن در حال حاضر دیده می‌شود و برخی از این آثار هم نتایج خود را در آینده نشان خواهد داد. شاخص‌های کمی و کیفی نیز بیانگر توجه جدی دولت به عرصه فرهنگی است و هر ناظر بی‌طرفی بهتر شدن فضای فرهنگی کشور را گواهی می‌دهد.

 دکتر صالحی امیری در پاسخ به این سؤوال که هنوز هم بسیاری از دست‌اندرکاران امور فرهنگی از مسائلی همچون ممیزی‌های سلیقه‌ای و بعضاً تحت فشار گروه‌های خودسر گلایه دارند می‌گوید: بحث ممیزی سلیقه‌ای در دولت یازدهم را قبول ندارم و به نظرم ادعایی بیش نیست. نوع رفتار و ممیزی در این دولت کاملاً عقلانی و در چارچوب قوانین است.

مشاور رئیس‌جمهور با انتقاد از رفتار صدا و سیما می‌گوید: صدا و سیما با رفتارهای سیاسی و تقابلی با دولت، فقط فضای مساعدی را برای رسانه‌های حریف ایجاد می‌کند. دلیل این مدعا، میزان گرایش به رسانه‌های بیگانه در سال‌های اخیر است که با افزایش چشمگیری روبه‌رو بوده است. یکی از دلایل عمده گرایش به رسانه‎‌های بیگانه، افول اعتماد عمومی به صداوسیماست.

صداوسیما باید بداند که به هر اندازه، میزان اعتماد اجتماعی را افزایش دهد، با مخاطب بیشتری روبه‌رو خواهد شد و بر عکس با کاهش اعتماد عمومی، مخاطبان خود را از دست می‌دهد. اما در تحلیل ضریب اعتماد عمومی، آمار و گزارش‌ها نشان از کاسته شدن روزبه‌روز این شاخص دارد و از این منظر، خسارات سنگینی به سرمایه اجتماعی کشور وارد می‌شود.

دکتر صالحی امیری شبکه‌های اجتماعی را کانال‌ها و مجراهای ارتباطی این روزهای مردم دانسته و می‌گوید: تهاجم به آنها درست نیست. ما درمواجهه با این شبکه‌ها به معنای استفاده از ظرفیت‌ها و فیلتر تهدیدها، می‌توانیم استفاده مناسبی از این فناوری بکنیم. معتقدم مشی اعتدالی دولت یازدهم مطابق با رویکرد واقع‌بینانه است و با رویکرد تقابلی یا تسلیم که همان افراط و تفریط است، همخوانی ندارد.

خبرنگار ماهنامه مدیریت ارتباطات از او می‌پرسد دولت یازدهم و شخص رئیس‌جمهور چقدر به موضوع فرهنگ بها می‌دهند؟ برای نمونه رئیس جمهور به شما به عنوان مشاور خود چقدر (هفتگی، ماهانه و...) رجوع می‌کند؟

مشاور رئیس‌جمهور می‌گوید: عملکرد دولت نشان‌دهنده میزان توجه به موضوع فرهنگ است و از این لحاظ به نظرم، همان قدر که دولت به مسائلی مانند سیاست خارجی، اقتصاد و... می‌پردازد، برای فرهنگ نیز اهمیت قائل است و وقت می‌گذارد. فراموش نکنیم که در گذشته ما به جای توجه به فرهنگ، با تبلیغات مواجه بودیم و بیش از اینکه به موضوع بپردازند، به تبلیغات اقدامات انجام شده و نشده می‌پرداختند، موضوعی که دولت یازدهم از آن اجتناب می‌کند.

متن کامل این مصاحبه از www.magiran.com/cmmagazine قابل تهیه و مطالعه است.

 

روابط‌عمومی ماهنامه مدیریت ارتباطات

 

 

کد: 716
نویسنده خبر: ماهنامه مدیریت ارتباطات
 
تصاویر مرتبط
  • ضریب اعتماد عمومی به صداوسیما مدام در حال کاهش است
  • ضریب اعتماد عمومی به صداوسیما مدام در حال کاهش است
امتیاز بندی

در حال حاضر هیچ نظری ارسال نشده است
ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:


چاپ  

 

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH