|  ورود به سايت  |  1397/07/26

                 
آرشیو شماره‌های گذشته

 

 

 

       
  شماره99 مرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
  شماره98 تير 1397 همراه با متن کامل مطالب
  شماره97 خرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
  شماره96  ارديبهشت 1397 همراه با متن کامل مطالب
   شماره95 فروردين 1397 همراه با متن کامل مطالب

 

شماره94   اسفند 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره93  بهمن 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره92  دی 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره91  آذر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره90  آبان 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره89 مهر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 

 چاپ   

آخرین اخبار
تاریخ: 1394/09/15 نظرات: 0 نظر نمایش: 1091 مرتبه تعداد امتیاز: 1   (Article Rating)
انتشار شصت‌وهفتمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات

انتشار شصت‌وهفتمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات

شصت‌وهفتمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات به صاحب‌امتیازی و مدیرمسؤولی امیر عباس تقی‌پور و سردبیری امیر لعلی منتشر شد.

در این شماره مطالب متنوعی در حوزه ارتباطات و محیط‌زیست زیر نظر منوچهر دین‌پرست، رسانه و علوم شناحتی زیر نظر آرش گودرزی، کتاب زیر نظر ساره گودرزی و مدیریت ارتباطات هنری زیر نظر حجت‌اله مرادخانی منتشر شده است.

«قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات؛ پایان نامحرم دانستن مردم» عنوان سرمقاله این شماره به قلم مدیرمسؤول است. گزارشی کوتاه از هفتمین نشست تاریخ شفاهی مطبوعات ایران که با حضور «کاظم چایچیان» برگزار شد، قسمت سیزدهم سلسله مطالب «بصری‌سازی محتوا در ارتباطات» با موضوع «گرافیک اطلاع‌رسان و آموزش» نوشته مریم سلیمی و «آسیب‌شناسی هویت‌های الکترونیکی و دگرگونی ارزش‌ها در فضای مجازی» نوشته مریم صبری از جمله مطالبی است که قبل از آغاز پرونده‌های تخصصی این شماره از مدیریت ارتباطات منتشر شده است.

گفت‌وگوی حمید سلیمانی با دکتر سیدرضا صالحی امیری، مشاور رئیس جمهور با تیتر «ضریب اعتماد عمومی به صداوسیما مدام در حال کاهش است» به عنوان گفت‌وگوی ویژه منتشر شده است. صالحی امیر این را هم گفته که «شبکه‌های اجتماعی، کانال‌ها و مجراهای ارتباطی این روزهای مردم هستند و تهاجم به آنها درست نیست».

اما در پرونده ارتباطات و محیط‌زیست این عناوین به چشم می‌آيد:

-          انسان و طبیعت؛ مسؤولیت فراموش شده نوشته منوچهر دین‌پرست

-          مواجهه انسان و طبیعت، پرسشی نو می‌طلبد نوشته حامد خزایی

-          نگاهی به نسبت انسان و طبیعت از منظر فرهنگی و فلسفی؛ حال آب و هوای ما خوب نیست نوشته علی‌اصغر مصلح

-          دفاع از محیط‌زیست را از کجا باید آغاز کرد؟ آرزوی زیستن در «طبیعت ناب» را دارند نوشته محمدمهدی اردبیلی

-          نقش ما در طبیعت و ارتباط با آن؛ پیش از فاجعه رفتارمان را تغییر دهیم نوشته ریچارد رابینت ترجمه مریم صفایی

-          گفت‌وگو با پروفسور پیتر ام. هاس، استاد علوم سیاسی دانشگاه ماساچوست: محیط‌زیست همان محیط‌زیست سیاست‌گذاری است مترجم مجتبی گلستانی

-          شین‌تو؛ دین طبیعت- انسان ژاپنی محصور در طبیعت است نوشته بهمن ذکی‌پور

تیتر مطالب پرونده رسانه و علوم شناحتی:

-          نگاهی به نوخا‌سته‌گرایی در علوم شناختی و رسانه نوشته آرش گودرزی

-          تد نانیچلی، استاد دانشگاه کوئینزلند استرالیا: نظریه شناختی رسانه خودبازتابنده است

-          مصاحبه با محمد شهبا درباره کتاب «نشانه‌شناسی شناختی در فیلم» آیا می‌توانیم در سینما رویکردهای افراطی یا همه یا هیچ را کنار بگذاریم؟

-          محمدعلی حکیم‌آرا، عضو هیأت علمی دانشکده ارتباطات دانشگاه صداوسیما: نظریه بار شناختی می‌گوید که ظرفیت پردازش در انسان محدود است

-          منوچهر مرادی سبزوار، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران: در سینمای آینده می‌توانید فیلمی را ببینید که خودتان در آن ایفای نقش می‌کنید

تیتر مطالب پرونده مدیریت ارتباطات هنری:

-          ساختار پیام‌های بصری و دریافت اثر توسط مخاطب نوشته حجت‌اله مرادخانی

-          گالری‌های هنر و تأثیر آنها بر ارتباط و دریافت هنرهای تجسمینوشته فائزه کشورپور

-          گفت‌وگوی راشد نصیری با پریسا شاد قزوینی، عضو هیأت علمی گروه نقاشی دانشگاه الزهرا: در فضای تعاملی می‌توانیم انتظار زایش هنری داشته باشیم

-          همنشینی  مجسمه با فضاهای شهری و ارتباط با عموم مردم نوشته حسین اکبری نسب

-          فرم تجسمی، سرمایه فرهنگی و نسبت بین مخاطب و نقاشی نوشته نعمان امیدی

-          گفت‌‍وگوی بهروز بلمه با ابراهیم حقیقی، طراح و گرافیست در مورد آموزش هنر: گسست میان تئوری و اجرا

-          تارا بهبهانی: تنها هنر می‌تواند خلاقیت را به کودکان بیاموزد

-          گفت‌‍وگوی رسول احمدی‌فر با یاسمین سینایی، مجسمه‌ساز و مدرس نقاشی به کودکان: تلاشی جدی برای ارتباط مردم با هنرهای تجسمی صورت نمی‌گیرد

-          موزه به مثابه مکانی برای گسترش توسعه ارتباطات هنری نوشته نرگس صفری

-          گفت‌‍وگوی عبدالامیر زکی‌پور با قدرت‌الله عاقلی، مجسمه‌ساز: ادراک فضا، اندیشه مجسمه‌سازانه در مخاطب ایجاد می‌کند

تیتر مطالب پرونده کتاب:

-          کتاب مدیریت علمی روابط‌عمومی، حوزه تخصصی جدیدی را در روابط‌عمومی گشوده است نوشته عادل میرشاهی

-          گفت‌وگوی ساره گودرزی با احمد یحیایی ایله‌ای، به بهانه انتشار یک کتاب جدید: جرقه‌ای برای نگاه علمی به حوزه روابط‌عمومی/ رویکرد علمی بهترین راه توسعه روابط‌عمومی کشور است

-          کتابی که علاوه بر خواندن باید آن را به همراه داشت نوشته میرزابابا مطهری‌نژاد

-          مروری بر کتاب « الگوی کاربردی مدیریت علمی روابط‌عمومی»؛ «الف» تا «ی» روابط‌عمومی در قاب کتاب نوشته محمدرضا وحیدی

-          مروری بر ترجمه کتاب «گزارشگری برای روزنامه‌نگاران»؛ تلفیق تجربه و دانش گزارش‌نویسی بر قاب کتاب نوشته محمدرضا وحیدی

-          درباره «گزارشگری برای روزنامه‌نگاران» با علی‌اکبر قاضی‌زاده: ناگفته‌های زیادی از گزارش‌نویسی باقی مانده است گفت‌گو از ساره گودرزی

-          حق با دریاست اکبر قاضی‌زاده! نوشته فريدون صديقي

-          اصرار به استفاده از تکنیک‌های روزآمد نوشته جلال خوش‌چهره

شصت‌وهفتمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات در 84 صفحه تمام رنگی و با قیمت 6 هزار تومان علاوه بر کیوسک‌های مطبوعاتی از طریق سایت prshop.ir قابل خریداری است. همچنین علاقمندان می‌توانند آرشیو کامل این ماهنامه را از طریق آدرس   magiran.com/cmmagazine تهیه و مطالعه کنند. همچنین برای اشتراک می‌توان با شماره 88904616 تماس گرفت.

 

رروابط‌عمومی ماهنامه مدیریت ارتباطات

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

 


 

کد: 717
نویسنده خبر: ماهنامه مدیریت ارتباطات
 
تصاویر مرتبط
  • انتشار شصت‌وهفتمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات
امتیاز بندی

در حال حاضر هیچ نظری ارسال نشده است
ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:


چاپ  

 

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH