|  ورود به سايت  |  1397/09/21

                 
آرشیو شماره‌های گذشته

 شماره102 آبان 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره101 مهر 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره100  شهريور 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره99 مرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره98 تير 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره97 خرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره96  ارديبهشت 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره95 فروردين 1397 همراه با متن کامل مطالب

 شماره94  اسفند 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره93  بهمن 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره92  دی 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره91  آذر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره90  آبان 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره89 مهر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 چاپ   

آخرین اخبار
تاریخ: 1395/02/08 نظرات: 0 نظر نمایش: 1567 مرتبه تعداد امتیاز: 3   (Article Rating)
هفتاد و دومین شماره ماهنامه مدیریت‌ ارتباطات منتشر شد

هفتاد و دومین شماره ماهنامه مدیریت‌ ارتباطات منتشر شد

هفتاد و دومین شماره ماهنامه تحلیلی، آموزشی و اطلاع‌رسانی مدیریت ‌ارتباطات، اردیبهشت 1395 منتشر شد. در سرمقاله جدیدترین شماره این نشریه با عنوان «رسانه‌ها و چالش تأمین منابع پایدار»، امیرعباس تقی‌پور از ضعف مشترک اقتصادی رسانه‌های دولتی و خصوصی سخن به میان ‌آورد، یعنی بی‌توجهی به مقوله‌های «اقتصاد رسانه» و «قواعد بنگاه‌داری».

وی در راه رهایی از این چالش رسانه‌ها را این گونه مطرح می‌کند:

«تأمین اقتصاد رسانه‌ها ضامن حیات آن‌ها است که به نظر معیوب می‌آید و به‌طور طبیعی روند اثربخشی و مطلوبیت رسانه‌ها نزد مخاطبانشان دچار اشکال می‌شود. آموزش دستیابی رسانه‌ها به اصول و قواعد اقتصادی و بنگاه‌داری که تضمین‌کننده منابع پایدار برای تولید رسانه است، به همت و تدبیر ذی‌نفعان میسر است. به نظر می‌رسد وظیفه و حقوقی نیز متوجه حکومت، مدیران و کارکنان رسانه‌ها و مخاطبان است.»

 * توقف قطار رسانه‌ها در ایستگاه سرگردانی

 

در گفت‌وگوی ویژه هفتاد و دومین شماره ماهنامه مدیریت ‌ارتباطات، گفت‌وگوی ساره گودرزی با فریدون صدیقی از اساتید عرصه روزنامه‌نگاری را می‌خوانیم که از چالش‌های روزنامه‌نگاری می‌گوید: «در وضعیت کنونی جامعه ما که مخاطب جلوتر از رسانه حرکت می‌کند، آنچه تهدیدی برای رسانه‌های سنتی محسوب می‌شود، روی‌گردانی و کم‌اعتنایی مخاطب است. قطعاً بخشی از نیازهای مخاطب از طریق ورود به شبکه‌های اجتماعی و دستیابی به اخبار به‌روز تأمین می‌شود، پس به روزنامه‌خوانی و رادیو و تلویزیون دیداری و شنیداری تأخیری نیازی ندارد. به اعتقاد من کار روزنامه‌نگار تبدیل زغال به الماس است. زیاد خواندن، زیاد دیدن و زیاد نوشتن به روزنامه‌نگار، بینش، درک و دریافت می‌دهد. نگاه یک روزنامه‌نگار به پدیده‌ها نباید اتفاقی باشد بلکه باید تحلیلی باشد و زمانی می‌تواند به تحلیل برسد که از حداقل جامعیت برخوردار باشد.»

در هفدهمین مقاله از سلسله مقالات «بصری‌سازی محتوا در ارتباطات» نیز مریم سلیمی به مبحث «گرافیک اطلاع‌رسان و گردشگری» پرداخت. او در این مطلب آورده است:‌ گرافیک از جمله وسایل ارتباطی است که سه عملکر مهم آن عبارتند از: 1- معرفی 2- اطلاع‌رسانی 3- ارائه و ترویج که این سه عملکرد منجر به کارآمدی گرافیک در عرصه گردشگری شده است. در این مقاله به عملکرد اطلاع‌رسانی گرافیک و تأثیر آن بر توسعه گردشگری پرداخته شده است.

در بخش نگاه ماه، مقاله «بررسی اعتبار فضای رسانه‌های اجتماعی برای روابط‌عمومی‌ها» نوشته کارولین مائه‌کیم و ویلیام.جی.براون منعکس شده است. همچنین در بخش مقاله ماه، مقاله «جامعه اطلاعاتی؛ شاهراه توسعه و پیشرفت» نوشته قاسم آزادی ‌احمدآبادی چاپ شده که در آن موضوع جامعه اطلاعاتی به مثابه یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه جوامع چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین‌الملل مورد بررسی قرار گرفته است.

علیرضا سمیعی در بخش تحلیل‌ماه این شماره ماهنامه مدیریت ‌ارتباطات به تحلیل «نقش رسانه‌ها در مقابله با رواج شایعه» پرداخته و انگیزه‌ها و دلایل رواج شایعه را مورد واکاوی قرار داده است.

در بخش گفت‌وگو نیز این مطالب در هفتاد و دومین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات درج شده است:

- گفت‌وگوی محمدحسن خازنی با محسن امینی، استاد ارتباطات حول محور ارتباطات سازمانی با عنوان «ارتباطات انسانی و الکترونیک در سازمان باید کنار یکدیگر قرار گیرند»

- گفت‌وگو با حسین امامی در خصوص خبرنویسی در رسانه‌های اجتماعی و تلفن همراه با عنوان «روزنامه‌نگاری موبایلی حرکت در مسیر توییت‌نویسی است»

- گفت‌وگوی منوچهر دین‌پرست با هاشم رجب‌زاده، استاد دانشگاه مطالعات خارجی اوساکا در مورد نظام اجتماعی ژاپن با عنوان «امروز بیشتر ژاپنی‌ها برای آینده نگران هستند»

- گفت‌وگو با باشین ناگایا، استاد دانشگاه تویو ژاپن با عنوان «تصویر درستی از ژاپن امروز ندارید»

   * قواعد نوین روابط‌عمومی و بازاریابی

 

در پرونده بازاریابی این شماره ماهنامه مدیریت ‌ارتباطات که زیر نظر امیرعلی خلج منتشر شد، به عناوین زیر پرداخته شده است:

- «قواعد قدیمی روابط‌عمومی و بازاریابی در دنیای آنلاین کارآمد نیستند» نوشته رابرت اسکابل

- «قواعد نوین روابط‌عمومی و بازاریابی کدامند؟ پیش به سوی هم‌گرایی روابط‌عمومی و بازاریابی» نوشته رابرت اسکابل

- «نورومارکتینگ ردپای علوم عصب‌شناختی در بازاریابی» نوشته احسان سلطانی‌فر و زهرا کبیری

  * رسانه‌ها و تغییرات آب و هوا

 

در پرونده رسانه‌ با نظارت سیدتقی کمالی نیز این مطالب به چشم می‌خورد:

- «رسانه و تغییر اقلیم در ایران؛ چالش‌ها و دستاوردها» نوشته گیتی خزاعی

- «رسانه‌های ما چقدر به مخاطره تغییر اقلیم که پدیده‌ای علمی و واقعی است اهمیت می‌دهند؟» نوشته مهدی زارع

- «جایگاه تغییر اقلیم در رسانه‌های ایران؛ از سیاست ملی تا برنامه رسانه‌ای» نوشته سیدتقی کمالی

   * کتاب

 

در پرونده کتاب این شماره زیر نظر ساره گودرزی عناوین زیر را می‌خوانیم:

- «کتاب تحلیل شبکه‌های اجتماعی در چند نگاه مختلف؛ کتابی برای کمک به پژوهشگران و محققان» نوشته محمدرضا وحیدی

- «کتابی پیشگام و پیشرو» نوشته محمدمهدی مولایی

- گفت‌وگوی ساره گودرزی با جواد افتاده درباره تحلیل شبکه‌های اجتماعی، «دانشجویان خودشان مسیر تحقیق را باز کنند»

- «ظرفیت‌های مردم‌نگاری روشی مکمل در تحلیل شبکه‌های اجتماعی» نوشته سیدمحمدرضا اصنافی

ماهنامه مدیریت ‌ارتباطات با قیمت 7000 تومان در کیوسک‌های مطبوعاتی و برخی کتاب‌فروشی‌ها در دسترس مخاطبان قرار گرفته است. علاقه‌مندان جهت کسب اشتراک سالیانه و تهیه آرشیو شمارگان گذشته این نشریه می‌توانند با شماره 88904882-021 تماس حاصل نمایند.

 

روابط‌عمومی ماهنامه مدیریت ارتباطات

کد: 727
نویسنده خبر: ماهنامه مدیریت ارتباطات
 
تصاویر مرتبط
  • هفتاد و دومین شماره ماهنامه مدیریت‌ ارتباطات منتشر شد
امتیاز بندی

در حال حاضر هیچ نظری ارسال نشده است
ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:


چاپ  

 

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH