|  ورود به سايت  |  1397/08/25

                 
آرشیو شماره‌های گذشته

 شماره102 آبان 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره101 مهر 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره100  شهريور 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره99 مرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره98 تير 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره97 خرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره96  ارديبهشت 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره95 فروردين 1397 همراه با متن کامل مطالب

 شماره94  اسفند 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره93  بهمن 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره92  دی 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره91  آذر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره90  آبان 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره89 مهر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 چاپ   

آخرین اخبار
تاریخ: 1395/02/29 نظرات: 0 نظر نمایش: 1278 مرتبه تعداد امتیاز: 5   (Article Rating)
با تمرکز بر کاربرد شبکه‌های اجتماعی در روابط‌عمومی؛هفتاد و سومین شماره ماهنامه مدیریت ‌ارتباطات منتشر شد

با تمرکز بر کاربرد شبکه‌های اجتماعی در روابط‌عمومی؛هفتاد و سومین شماره ماهنامه مدیریت ‌ارتباطات منتشر شد

هفتاد و سومین شماره ماهنامه ‌مدیریت‌ ارتباطات (خرداد 95) در هفته روابط‌عمومی و با تمرکز بر کاربردهای شبکه‌های اجتماعی در تحقق اهداف روابط‌عمومی منتشر شد.

در سرمقاله ماهنامه مدیریت ‌ارتباطات، امیرعباس تقی‌پور، مدیرمسئول، با تأکید بر این امر که دولت موظف به پاسخگویی و رفع نیازهای اصلی مردم است، علل مختلفی را بر شمرده که تعامل سازنده مردم را با دستگاه‌های دولتی با چالشی همیشگی روبه‌رو می‌کند.

وی در ادامه ضمن ارائه آماری که نشان از افزایش اعتراضات و شکایات مردمی از واحدها، مأموران و آیین‌نامه‌های دولتی است، راه‌حل کاهش فاصله میان دولت و مردم را این‌گونه بیان کرده است: «در کنار تمام توصیه‌هایی که صاحب‌نظران حوزه‌های سازمانی‌-‌اداری و اصلاح و تنظیم روابط میان دولت و ملت ارائه می‌دهند، توجه به کارآمدی تاکتیک‌ها و تکنیک‌های ارتباطی یکی از راه‌حل‌های کاهش فاصله میان این دو و افزایش محبوبیت و مقبولیت سازمان‌ها نزد مردم و افکار عمومی است. به نظر می‌رسد روابط‌عمومی‌ها در دستگاه‌های اداری، توانمندی و قابلیتی مناسب و نه حداکثری برای کاستن از عمق این مشکلات دارند. حدود دو دهه است که به دلیل توسعه روزافزون تکنولوژی ارتباطی، روابط‌عمومی‌های ایران بیش از هر زمان دیگری توانمند شده و امکان ایفای مؤثرتر نقش خود را یافته‌اند. باور این موضوع از سوی مدیران ارشد سازمان‌ها و سپردن مسئولیت استراتژیک تنظیم روابط میان مردم و سازمان‌ها موضوعی است که در صورت تحقق، رضایتمندی مردم را بیشتر می‌کند و مانع عمیق‌تر شدن فاصله مورد نظر می‌شود».

امیر لعلی، سردبیر ماهنامه مدیریت ارتباطات نیز در ستون «یادداشت سردبیر» به موضوع تجلیل از سیدفرید قاسمی و تشریح ویژگی‌های اخلاقی و حرفه‌ای این استاد رسانه و پژوهش پرداخته است.

 

 

* دوئل خاموش

«دوئل خاموش» عنوان میزگردی است در خصوص آسیب‌شناسی تقابل روابط‌عمومی و رسانه که چالش‌های فراوان پیش روی تعامل سازنده و تخصصی میان این دو حوزه را بررسی می‌کند. این گفت‌وگو که با حضور سیدغلامرضا کاظمی‌دینان، رئیس انجمن روابط‌عمومی ایران، جواد قاسمی، عضو هیئت‌مدیره این انجمن و ابراهیم رستمیان‌مقدم از فعالان و صاحب‌نظران حوزه رسانه برگزار شد، در هفتاد و سومین شماره ماهنامه مدیریت ‌ارتباطات به چاپ رسیده است.

در ادامه، احمد یحیایی‌ایله‌ای، مدرس ارتباطات در مقاله‌ای با عنوان «روابط‌عمومی در عصر اشکانیان» به آسیب‌شناسی فعالیت‌های فرهنگی روابط‌عمومی ایران و نقد آن پرداخته است.

محسن کریمی، کارشناس روابط‌عمومی نیز در مقاله «بازنگری باورها» به روابط‌عمومی و وظایف و جایگاه آن در سازمان، نگاهی متفاوت داشته است.

سمیه تاجیک اسماعیلی و علی شاملو نیز در پژوهشی، «نقش فعالیت‌های روابط‌عمومی در عملکرد سازمان» را مورد بررسی قرار داده‌اند.

امیرعلی خلج نیز مصاحبه‌ اختصاصی داشته است با پروفسور کریس فراست، رئیس انجمن آموزش روزنامه‌نگاری بریتانیا با عنوان «روزنامه‌نگاری واقعی که به تولیدات روابط‌عمومی‌ها وابستگی نداشته باشد، دشوارتر شده است».

 

 

 

* الگوهای کاربردی فعالیت روابط‌عمومی در رسانه‌های اجتماعی

در پرونده روابط‌عمومی جدیدترین شماره ماهنامه مدیریت‌ارتباطات که زیر نظر امیرعلی خلج تدوین شده است، عناوین و مطالب زیر را می‌خوانیم:

- «تدوین راهبرد برای استفاده از رسانه‌های اجتماعی» نوشته سیمون سندرس

- «گوگل تا کنون چه خدماتی به روابط‌عمومی داده است؟» نوشته اندرو اسمیت

- «راهنمای تدوین یک دستورالعمل برای حضور در رسانه‌های اجتماعی» نوشته گما گریفیتز

- «روان‌شناسی، اخلاق حرفه‌ای و آداب روابط‌عمومی‌ها در رسانه‌های اجتماعی» نوشته بکی مک‌مایکل

- «روابط مدرن روابط‌عمومی‌ها با رسانه‌ها و اتاق‌های خبر رسانه‌های اجتماعی» نوشته استوارت بروس

- «تلاش برای جلب توجه روزنامه‌نگاران با استفاده از رسانه‌های اجتماعی»

- «روابط‌عمومی زمان واقعی» نوشته فیلیپ شلدریک

- «چگونه روابط‌عمومی باید رسانه‌های اجتماعی را پایش کند؟» نوشته اندرو اسمیت

- «مهارت‌های حضور در فضای مجازی» نوشته دالجیت بورجی

 

 

 

* رسانه‌ها در فیلیپین

در پرونده رسانه این شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات نیز وضعیت رسانه‌های فیلیپین توسط گروه رسانه این ماهنامه به سرپرستی علی البرزی بررسی شده است.

در این پرونده ابتدا ضرورت پرداخت به وضعیت دیگر رسانه‌ها تحت این عناوین به چاپ رسیده است:

- «ضرورتی مهم برای رسیدن به اجتهاد رسانه‌ای؛ چرا رسانه‌های کشور فیلیپین را در یک پرونده جامع بررسی کردیم؟» نوشته محمدصادق زمانی

- «پنج دلیل برای آشنایی با رسانه‌های فیلیپین» نوشته محمدمهدی فرقانی

- «آسیب‌های ناآشنایی با رسانه‌های خارجی» نوشته امیدعلی مسعودی

در ادامه نیز گفت‌وگوی اختصاصی علی البرزی با سفیر کشور فیلیپین با عنوان «نظارت دفتر ریاست‌جمهوری بر رسانه‌های دولتی» درج شده است.

«هم‌صدایی مردم فیلیپین در شبکه‌های اجتماعی؛ رسانه‌های اجتماعی چگونه عزم مردم را برای مبارزه با فساد جزم می‌کنند؟» نوشته جواد ارشادی، «دیداری و شنیداری در سرزمین جزیره‌ها» نوشته عباس اسدی، «طوفان شبکه‌های اجتماعی در سرزمین جزیره‌ها؛ بررسی وضعیت اجمالی رسانه‌ها در فیلیپین» و «خرج و برج ارتباطی فیلیپینی‌ها؛ مردم کشور جزیره‌ها چقدر برای استفاده از فضای مجازی و تماس‌های تلفنی هزینه می‌کنند؟» نوشته احمد کارخانه دیگر مطالب این پرونده را تشکیل می‌دهند.

ماهنامه مدیریت ‌ارتباطات اول هر ماه با قیمت 7000 تومان منتشر و در کیوسک‌های مطبوعاتی توزیع می‌شود. علاقمندان جهت دریافت اشتراک سالیانه با تخفیف 50 درصدی می‌توانند با شماره 88904882-021 تماس گرفته و یا به سایت www.magiran.ir مراجعه نمایند.

 

 

 

روابط‌عمومی ماهنامه مدیریت ارتباطات

 

 

کد: 728
نویسنده خبر: ماهنامه مدیریت ارتباطات
 
تصاویر مرتبط
  • با تمرکز بر کاربرد شبکه‌های اجتماعی در روابط‌عمومی؛هفتاد و سومین شماره ماهنامه مدیریت ‌ارتباطات منتشر شد
امتیاز بندی

در حال حاضر هیچ نظری ارسال نشده است
ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:


چاپ  

 

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH