|  ورود به سايت  |  1397/08/25

                 
آرشیو شماره‌های گذشته

 شماره102 آبان 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره101 مهر 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره100  شهريور 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره99 مرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره98 تير 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره97 خرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره96  ارديبهشت 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره95 فروردين 1397 همراه با متن کامل مطالب

 شماره94  اسفند 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره93  بهمن 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره92  دی 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره91  آذر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره90  آبان 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره89 مهر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 چاپ   

آخرین اخبار
تاریخ: 1395/03/09 نظرات: 0 نظر نمایش: 2262 مرتبه تعداد امتیاز: 2   (Article Rating)
«معرفی کتاب سیاستگذاری رسانه ای»

«معرفی کتاب سیاستگذاری رسانه ای»

     سیاستگذاری عمومی یا خط مشی گذاری عمومی یکی از شاخص های مهم نظام های حاکمیتی دنیا است و بعنوان یکی از وجوه تمایز اساسی بین نحله های فکری و گونه های عملی حکومت بحساب می آید. اگرچه این مفهوم بیشتر بعنوان یکی از ابعاد یا رشته های علم مدیریت و بویژه در زیر شاخه مدیریت دولتی قلمداد شده است ولیکن بایستی آنرا یک موضوع بین رشته ای دانست که علاوه بر علم مدیریت از علوم دیگر نظیر علوم سیاسی، جامعه شناسی، حقوق و ... نیز بهره می گیرد.

بطور کلی سیاستگذاری عمومی عبارت است از سیاست هایی که بوسیله حاکمیت که همانا مراجع مختلف بخش عمومی از قبیل مجلس، دولت قوه قضائیه و ... هستند که علی القاعده بایستی نماینده حفظ منافع عمومی جامعه باشند، تنظیم و ابلاغ می گردد. در ایران بخاطر چند پارگی نظام تصمیم گیری که در ذیل قوای سه گانه نظام وجود دارد سیاستگذاری ها (صرفنظر از اسناد بالادستی که در قالب سند چشم انداز و اصول و سیاستهای کلی ابلاغ می شود)، اگرچه بایستی در قالب "قوانین" (مصوب مجلس شورای اسلامی و عندالاقتضاء در موارد خاص پس از طی مراحل تصویبی و تائیدی در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام وشورای حل اختلاف قوا) و "مقررات" (مصوبات هیأت وزیران) صورت پذیرد، ولیکن بخاطر عدم تعیّن وظایف و اختیارات و عدم تفکیک کامل قوا صورتهای دیگری از سیاستگذاریها توسط احکام (آراء محاکم و مراجع قضایی) و مصوبات شوراها (شورایعالی انقلاب فرهنگی و...) انجام می پذیرد.

 

یکی از عرصه های مهم سیاستگذاری عمومی که تاکنون مغفول افتاده بود و بطور منسجم و علمی به آن پرداخته نشده است، مقوله سیاستگذاری رسانه ای (Media Policy Making) است. صرفنظر از مسأله ای که ابتدائاً درخصوص چندپارگی نظام سیاستگذاری در ذیل قوای سه گانه ایران مطرح شد، شاید بتوان گفت دلیل دیگر عدم توجه وافی و کافی و بموقع به سیاستگذاری رسانه ای در ایران، انحصار بلامنازع سازمان صدا و سیما در عرصه رسانه ای کشور بود که این انحصار تا همین اواخر و تا قبل از ظهور و بروز پدیده های جهانی شدن، دو فضایی شدن جامعه و شکل گیری فضای مجازی، فناوری های نوین ارتباطات و اطلاعات، ابزارهای هوشمند و شبکه های اجتماعی و ...، به چالش جدی کشیده نشده بود.

علت دیگری که شاید بتوان برای عدم توجه به مقوله سیاستگذاری رسانه ای در ایران برشمرد، اینست که غالباً در ادوار مختلف نگاه تک ساحتی به مقوله رسانه صورت گرفته و آن را در محاق صدا و سیما و یا مسائل فرهنگی یا اجتماعی یا تکنیکی (ICT) قرار داده و بالنتیجه متولیان سیاستگذاری صدا و سیما و یا قلمروهای فرهنگی یا اجتماعی یا ICT بخود اجازه داده اند که در حیطه سیاستگذاری رسانه ای ورود کنند و خود را محق و مجاز به سیاستگذاری در این زمینه بدانند و چه بسا برای خود انحصار قائل شوند، که بطور مثال می توان به بحث فیلترینگ اشاره کرد.

یکی از دلایل دیگر عدم توجه به سیاستگذاری رسانه ای نیز جوان بودن علم مدیریت رسانه در ایران و فقر نظری در این زمینه است که عدم تولید و نشر محتوا در این حوزه نیز مزید برعلت شده است، امری که طی یک دهه اخیر با همت و تلاش پروفسور علی اکبر فرهنگی و نیز دکتر طاهر روشندل اربطانی از طریق تأسیس و گسترش رشته مدیریت رسانه در دانشگاههای مختلف تا حدود زیادی جبران شده است. در تداوم همین مسیر پیشگامی تولید و نشر محتوا در زمینه رسانه اخیراً کتابهایی در زمینه سیاستگذاری رسانه ای، مدیریت رسانه ای الکترونیک، مدیریت رسانه های اجتماعی، شهرت رسانه ای از سوی دکتر روشندل منتشر گردیده است. که معرفی کتاب سیاستگذاری رسانه ای که توسط انتشارات دانشگاه تهران منتشر گردید موضوع این نوشتار است. این کتاب که در اواخر سال 1394 منتشر و در بهار 1395 رونمایی می شود، در 275 صفحه شامل 12 فصل زیر است:

فصل اول مفهوم شناسی سیاستگذاری رسانه ای

فصل دوم مبانی نظری حوزه سیاستگذاری رسانه ای

فصل سوم مدل های سیاستگذاری رسانه ای

فصل چهارم نقش رسانه ها در سیاستگذاری عمومی

فصل پنجم سیاستگذاری در رسانه های جدید

فصل ششم نقش دولت در سیاستگذاری رسانه ای

فصل هفتم نقش سازمان های بین المللی در حوزه سیاستگذاری رسانه ای

فصل هشتم سیاستگذاری رسانه ای با رویکرد صنعت به رسانه

فصل نهم سیاستگذاری رسانه ای و افکار عمومی

فصل دهم موضوعات مورد بحث در سیاستگذاری رسانه ای

فصل یازدهم فرایند سیاستگذاری رسانه ای

فصل دوازدهم فرایند سیاستگذاری در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

همانطور که از عناوین فصول کتاب بر می آید، مدخل بحث تبیین مفهوم سیاستگذاری رسانه ای و تعیین نسبت آن با سیاستگذاری عمومی و بویژه دولت یا حاکمیت است. همچنین در ادامه ضمن بیان ضرورت سیاستگذاری برای تنظیم رفتار نظام های رسانه ای و اصول و اهداف کلی سیاستگذاری رسانه ای و چالشهای پیش روی آن تشریح گردیده و به این موضوع اشاره شده است، که باتوجه به پدیده های نوین مستحدثه در عرصه افکار عمومی، ارتباطات و رسانه، بایستی در سیاستگذاری رسانه ای تأثیر و تأثرات گستره ای از سیاستگذاری های صنعت مخابرات، سیاست های ارتباطی، سیاست های اطلاعاتی، سیاست های فرهنگی و قانونگذاری رسانه ای را در نظر داشت و بویژه آنکه در شرایط حاضر و با خصوصی سازی و برون سپاری هایی که در بدنه دولت و یا نهادها و دستگاههای اجرائی عرصه رسانه صورت پذیرفته این عرصه ها غالباً به صنعت - بازار تبدیل شده اند و بالنتیجه بایستی در سیاستگذاری رسانه ای علاوه بر حاکمیت (مجلس، دولت و ...)، شرایط ومقتضیات صنعت - بازارهای مربوطه و نیز نقش تشکل های صنفی، علمی و تخصصی و سازمانهای مردم نهاد را در نظر داشت.

ترسیم موضوعات اصلی مرتبط و ملی و بین المللی (جهانی) سیاستگذاری رسانه ای، احصاء مدل های غالب و یا مطرح در سیاستگذاری رسانه ای، سیاستگذاری رسانه های نوین و روابط متقابل بین سیاستگذاری رسانه ای و افکار عمومی و فناوریهای نوین ازجمله مباحث دیگر کتاب می باشد.

در فصل یازدهم کتاب فرایند سیاستگذاری رسانه ای بطور کامل تشریح گردیده که جمع بندی مباحث قبلی کتاب است و در فصل دوازدهم که تلخیصی از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم دکتر لبافی تحت عنوان
"آسیب شناسی فرآیند سیاستگذاری در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 1390" می باشد. نمونه ای از مطالعه درباره سیاستگذاری رسانه ای ارائه گردیده است، که بنظر می رسد باتوجه به تغییرات مدیریتی در صدا و سیما بایستی این گزارش مورد مطالعه متولیان امر قرار گیرد چرا که بنظر می رسد هنوز این مطالعه برای بیان آسیب های مبتلا به سازمان صدا و سیما تازگی دارد و گذشت زمان و بروز و ظهور پدیده های رسانه ای نوین نظیر شبکه های اجتماعی و شبکه های ماهواره ای بر ضرورت توجه به نتایج پژوهش مزبور افزوده است.

رونمایی از کتاب سیاستگذاری رسانه ای روز یکشنبه مورخ 9/3/1395 ساعت 10 در فرهنگسرای رسانه برگزار می شود.

 

  علی حیدری

 

 

 

 

کد: 729
نویسنده خبر: ماهنامه مدیریت ارتباطات
 
تصاویر مرتبط
  • «معرفی کتاب سیاستگذاری رسانه ای»
امتیاز بندی

در حال حاضر هیچ نظری ارسال نشده است
ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:


چاپ  

 

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH