|  ورود به سايت  |  1397/06/29

                 
آرشیو شماره‌های گذشته

 

 

 

       
  شماره99 مرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
  شماره98 تير 1397 همراه با متن کامل مطالب
  شماره97 خرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
  شماره96  ارديبهشت 1397 همراه با متن کامل مطالب
   شماره95 فروردين 1397 همراه با متن کامل مطالب

 

شماره94   اسفند 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره93  بهمن 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره92  دی 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره91  آذر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره90  آبان 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره89 مهر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 

 چاپ   

آخرین اخبار
تاریخ: 1395/06/09 نظرات: 0 نظر نمایش: 1997 مرتبه تعداد امتیاز: 1   (Article Rating)
نگاهی ارتباطی به بازی «پوکمون‌گو» در هفتاد و ششمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات

نگاهی ارتباطی به بازی «پوکمون‌گو» در هفتاد و ششمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات

هفتاد و ششمین شماره ماهنامه مدیریت (شهریور 1395) ارتباطات به مدیرمسئولی امیرعباس تقی‌پور و سردبیری امیر لعلی منتشر شد.

در این شماره مدیریت ارتباطات، پرونده‌هایی با موضوعات بازی پوکمون‌گو، طنزهای اینترنتی و نقش رسانه‌ها در تنوع فرهنگی درج شده است.

سرمقاله این شماره مدیریت ارتباطات به قلم مدیرمسئول با عنوان «روابط‌عمومی و مسأله‌های اساسی کشور» به این موضوع اشاره دارد که روابط‌عمومی‌ها در حل مسائل اساسی کشور نقش مهمی دارند اما به این نقش چندان توجه نشده و نیاز به تعریف اساسی در این حوزه وجود دارد.

سید فرید قاسمی، پژوهشگر ارتباطات در یادداشتی با عنوان «سیر نگارش روزنامه‌نگارانه» به بررسی تحولات شیوه نگارش رسانه‌ای مکتوب در ایران پرداخته و با بیان نمونه‌ای‌هایی، چالش‌های عمده این حوزه را بیان کرده است.

نوزدهمین بخش آموزش بصری‌سازی محتوا به قلم مریم سلیمی به موضوع گرافیک اطلاع‌رسان در شجره‌نامه‌نویسی اختصاص دارد.

حمیدرضا نجفی، پژوهشگر علوم اطلاع‌رسانی و ارتباطات نیز در مقاله‌ای با عنوان «روابط‌عمومی و ایجاد مزیت رقابتی با تغییر در روش‌های ارتباطی» به موضوع خلق مزیت در روابط‌عمومی برای تقابل با رقبا پرداخته است.

«افسردگی سازمانی» نیز عنوان مقاله سعید معادی است که در آن به احساسات افراد در سازمان اشاره‌شده و با بیان ویژگی‌های سازمان بیمار، سندرم‌های سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است.

«آیا پلیس فتا حواسش به همه‌چیز هست؟» نوشته سیدحسین قوامی، «مدیریت نرم آب؛ راهکاری برای احیا و تعادل‌بخشی منابع آب‌های زیرزمینی» نوشته فاطمه پورمعصوم و محمدبهنام رسولی، «آینده آموزش روابط‌عمومی» نوشته ریچارد بیلی، «ارتقای جایگاه روابط‌عمومی از حرف تا عمل» نوشته محمود احمدی، «رسانه‌های اجتماعی چگونه ارتباطات درون‌سازمانی را متحول می‌کنند؟» نوشته راشل میلر با ترجمه امیرعلی خلج مطالب دیگری هستند که در این شماره مدیریت ارتباطات به چاپ رسیده‌اند.

احمد کارخانه نیز در این شماره با «کریس دیاز» یکی از سردبیران ارشد رسانه‌های فیلیپین در مورد ویژگی‌ها و شرایط فعالیت رسانه‌ها در فیلیپین گفت‌وگو کرده است و در ادامه اینفوگرافی‌هایی در مورد مصرف‌ رسانه‌ای فیلیپینی‌ها منتشر شده است.

نگین حسینی نیز در گزارشی به بهانه برگزاری مسابقات المپیک، به بیان داستان زندگی برخی المپین‌ها پرداخته است.

 

* سهم رسانه‌ها در ایجاد تنوع فرهنگی

پرونده مدیریت ارتباطات فرهنگی این شماره که زیر نظر ندا فراهانی منتشر شده است، به موضوع تأثیر رسانه‌ها بر تنوع فرهنگی اختصاص یافته است که عناوین این پرونده به این شرح است:

- نقش رسانه‌ها در ترویج تنوع فرهنگی؛ فرصت‌هایی نو برای توسعه محتوای بومی- ترجمه زهرا علی‌دوست

- گفت‌وگوی اختصاصی با سفیر پیشین فرانسه در ایران؛ فرانسوا نیکولو از دلیل اعطای نشان شوالیه به هنرمندان ایرانی می‌گوید- ندا فراهانی

- ارتباطات برای توسعه- ترجمه نازنین مهری

- تنوع فرهنگی، اقلیت و رسانه‌ها؛ واقعیت و چشم‌اندازها- ترجمه زهرا علی‌دوست

 

* پرونده‌ای در مورد پوکمون‌ها

در هفتاد و ششمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات، پرونده ویژه‌ای در مورد بازی پوکمون‌گو با عنوان «کمین پوکمون‌ها» درج شده است که عناوین مطالب این پرونده عبارتند از:

- همه آنچه در مورد بازی پوکمون‌گو باید بدانید

- اینفوگرافیک‌هایی در مورد سرعت دانلود، میزان نفوذ و تجاری‌سازی این بازی

- ممنوعیت‌های مهم پوکمون‌گو

- نکات ایمنی در بازی پوکمون‌گو

- گزارشی از نظرات کارشناسان و رسانه‌ها در مورد بازی با عنوان «پوکمون‌گو؛ از تهدید امنیتی تا درمان افسردگی»

 

* پرونده‌ای در مورد طنزهای اینترنتی

پرونده رسانه این شماره مدیریت ارتباطات به «طنزهای اینترنتی؛ آسیب‌ها و ویژگی‌ها» اختصاص دارد که زیر نظر منوچهر دین‌پرست منتشر شده است. در این پرونده تأثیرات فردی و اجتماعی طنزهای اینترنتی و ویژگی‌های این‌گونه طنزها منتشر شده است. عناوین این پرونده عبارتند از:

- طنزهای مصنوعی- منوچهر دین‌پرست

- تأثیر اینترنت بر طنز چیست؟- ترجمه مریم صفایی

- بخش‌هایی از گفت‌وگوی وودی آلن با پاریس ریویو با تیتر «برای تماشاچیان این کار خنده‌دارترین چیز بود»- ترجمه مجتبی گلستانی

- محتوای طنز در رسانه‌ای به نام اینترنت ترجمه مریم صفایی

 

 

مدیریت ارتباطات هر ماه با قیمت 7000 تومان منتشر و در کیوسک‌های مطبوعاتی و شهرکتاب‌ها توزیع می‌شود. علاقمندان جهت دریافت اشتراک سالیانه با تخفیف 50 درصدی می‌توانند با شماره 88904882-021 تماس گرفته بگیرند. امکان خرید و مطالعه تمام شماره‌های ماهنامه از لینک www.magiran.com/cmmagazine  وجود دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر به کانال تلگرامی @cm_magazine مراجعه کنید.


کد: 735
نویسنده خبر: ماهنامه مدیریت ارتباطات
 
تصاویر مرتبط
  • نگاهی ارتباطی به بازی «پوکمون‌گو» در هفتاد و ششمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات
امتیاز بندی

در حال حاضر هیچ نظری ارسال نشده است
ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:


چاپ  

 

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH