|  ورود به سايت  |  1397/06/27

                 
آرشیو شماره‌های گذشته

 

 

 

       
  شماره99 مرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
  شماره98 تير 1397 همراه با متن کامل مطالب
  شماره97 خرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
  شماره96  ارديبهشت 1397 همراه با متن کامل مطالب
   شماره95 فروردين 1397 همراه با متن کامل مطالب

 

شماره94   اسفند 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره93  بهمن 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره92  دی 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره91  آذر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره90  آبان 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره89 مهر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 

 چاپ   

آخرین اخبار
تاریخ: 1395/08/08 نظرات: 0 نظر نمایش: 2128 مرتبه تعداد امتیاز: 3   (Article Rating)
​​هفتادوهشتمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات منتشر شد

​​هفتادوهشتمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات منتشر شد

 در جدیدترین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات دو پرونده فرهنگ و هنر با مطالب متنوعی پیرامون بررسی دلایل تغییرات زبان معیار در فضای مجازی و پیش‌بینی تحولات آینده و اثرگذاری آموزش بر تقویت جنبه‌ ارتباطی هنرهای نمایشی و تجسمی منتشر شده است.

 


نیازمندی‌های کاهش آلام فرهنگی عنوان سرمقاله این شماره است که به قلم مدیرمسؤول منتشر و در بخشی از آن با اشاره به پذیرش استعفای سه وزیر فرهنگی توسط رئیس جمهور آمده است: به نظر می‌رسد در حوزه فرهنگ، چه در آسیب‌شناسی و فهم علل و مسائل، چه در اولویت‌بندی مشکلات، چه در مسیر یافتن راه‌حل‌ها و از همه مهم‌تر اجرای برنامه‌ها، نیازمند فهم و اراده مشترک تمامی ارکان و اجزای نظام و پرهیز از تفسیر به رأی و تحمیل نظر هستیم.

 

در هفتادوهشتمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات این عناوین دیده می‌شود:

·        بحران معرفت‌شناسی در فضای مجازی ایرانی/ محسن محمودی

·        تأثیر ادبیات فضای مجازی بر پاکیزه‌نویسی رسانه‌های مکتوب؛ چاقو در غلاف هم باید تیز باشد/ فریدون صدیقی

·        زبان خانه هستی است/ محسن آزموده

·        ادبیات فضای مجازی، کارکرد مطلوب یا نامطلوب در گفت‌وگو با علیرضا حسینی پاکدهی؛ از استعمار کلام تا استثمار متکلم/ منصوره قنبرآبادی

·        الکن کردن زبان را پویایی زبان نام می‌نهند.../ فرزانه طاهری

·        میزگردی با حضور علی صلح‌جو، حسن ذوالفقاری و شهرام اقبال‌زاده در باب تبیین و بررسی ابعاد، تأثیرات و راهکارهای تغییرات زبان فارسی در فضای مجازی؛ زبان را نه می‌توان هُل داد و نه جلویش را گرفت/ ما منفعلیم، فرمان دست نوجوان‌هاست/ علی‌اکبر زین‌العابدین - سمیرا رستگارپور

·        زبان پارسی در عصر شبکه‌های مجازی/ شروین وکیلی

·        گزارشی از نشست هم‌اندیشی تأثیر فضای مجازی بر زبان فارسی؛ نشانه‌هایی برای مرگ زبان نوشتاری/  محمد دشتی

·        آسیب‌شناسی زبان نوشتار در رسانه‌های اجتماعی؛ شلخته‌نویسی به جای شکسته‌نویسی/ فردین علیخواه

·        زبان فارسی در فضای مجازی/ نیره توکلی

·        «فالور» و «ری‌شِر» به جای آرمان‌خواهی‌ها؟!/ سیدفرشید سادات‌شریفی

·        خردک شرری هست هنوز/ سید عبدالجواد موسوی

·        زبان و شبکه‌های اجتماعی/ احمد میرعابدینی

·        پیامک‌نویسی‌، آسیب‌ها و راهکارها/ حسن ذوالفقاری

·        شیوه گفتار فضای مجازی راهی برای دمکراتیزه شدن در گفت‌وگو با جواد میری/ انقلاب مجازی در زبـان/ منصوره قنبرآبادی

·        آیا، باز هم، زبان فارسی در خطر است؟/ محمدمهدی مرزی

·        درست و غلط در هم آمیخته/ اسماعیل امینی

·        اینترنت عجم زنده کرد بدین پارسی! دنیای الکترونیک و تأثیراتش بر گسترش شگفت‌انگیز به‌کارگیری زبان فارسی مکتوب/ علی‌اکبر زین‌العابدین

·        چرا هنرهای نمایشی را باید در جامعه گسترش داد؟/ حجت اله مرادخانی

·        محمد شهبا، عضو هیئت‌‍‌علمی دانشکده سینما تئاتر دانشگاه هنر: صنعت سینما سهمی بسزا در ایجاد فضای تعاملی جوامع دارد/ حجت‌اله مرادخانی

·        فیلم‌نامه عنصری حیاتی در ارتباط مخاطب با فیلم/ حسین اکبری‌نسب

·        گفت‌وگو با بهروز غریب‌پور، کارگردان تئاتر: اجتماعی‌ترین هنر دنیا تئاتر است/ راشد نصيری

·        هادی مرزبان از رشد تئاتر در گرو آموزش اصولی می‌گوید: ارتباط مراد و مریدی گذشته دیگر وجود ندارد/ بهروز بلمه

·        نگاهی به چالش ارتباط میان کیفیت و کمیت آموزش هنرهای نمایشی/ آرش خدایاری

·        گفت‌وگو با محمد عارف، مدرس تئاتر: سراب سهمگین مراکز آموزشی هنر/ بهروز بلمه

·        علیرضا زرین‌دست، فیلم‌بردار: دانشکده جایی است که بی‌استعدادها هم خودشان را نشان می‌دهند/ رسول احمدی‌فر

·        گفت‌وگو با مسعود رایگان، بازیگر: ارتباط با مخاطب از مسائل زیربنایی بازیگری است/ جواد مرادخانی

·        انیمیشن ضرورتی فرهنگی و رسانه‌ای جریان‌ساز/ علیرضا گلپایگانی

·        انجمن سینمایی جوانان ایران، امکانی برای ارتباط مخاطب عام با سینما

·        سینماپژوهی در ایرانبه مناسبت انتشار کتاب «رؤیای صادقه»/ سيدفريد قاسمي

·        نگاهی به یك نقد عالمانه پیرامون تفکر و سواد رسانه‌ای/ علی جهانی

ماهنامه تحلیلی، آموزشی و اطلاع‌رسانی مدیریت ارتباطات- آبان ماه 95- به صاحب‌امتیازی و مدیرمسؤولی امیر عباس تقی‌پور و سردبیری امیر لعلی منتشر شده است. سید غلامرضا کاظمی دینان رییس شورای سیاست‌گذاری این ماهنامه است.

 

مدیریت ارتباطات هر ماه با قیمت 7000 تومان منتشر و در کیوسک‌های مطبوعاتی و شهرکتاب‌ها توزیع می‌شود. علاقمندان جهت دریافت اشتراک سالیانه با شماره 88904882-021 تماس گرفته بگیرند. امکان خرید و مطالعه تمام شماره‌های ماهنامه از لینک www.magiran.com/cmmagazine  وجود دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر به کانال تلگرامی cm_magazine@ مراجعه کنید.

 

روابط‌عمومی ماهنامه مدیریت ارتباطات 


 
 
کد: 739
نویسنده خبر: ماهنامه مدیریت ارتباطات
 
تصاویر مرتبط
  • ​​هفتادوهشتمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات منتشر شد
امتیاز بندی

در حال حاضر هیچ نظری ارسال نشده است
ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:


چاپ  

 

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH