نشست شورای سیاست‌گذاری هفته روابط‌عمومی کشور در منطقه ۲۱

نشست شورای سیاست‌گذاری هفته روابط‌عمومی کشور در منطقه ۲۱

9:16 11 خرداد 1401
نهمین کنفرانس حرفه‌ای‌گرایی در روابط‌عمومی / آثار شایعه و نقش آن در روابط‌عمومی (قسمت دوم)

نهمین کنفرانس حرفه‌ای‌گرایی در روابط‌عمومی / آثار شایعه و نقش آن در روابط‌عمومی (قسمت دوم)

8:59 16 خرداد 1401

ملاک انتخاب مدیران و هیئت علمی

21:40 04 دی 1398
پیام دکتر صدیقه ببران در آستانه برگزاری آیین تقدیر از دکتر مهدخت بروجردی

پیام دکتر صدیقه ببران در آستانه برگزاری آیین تقدیر از دکتر مهدخت بروجردی

12:41 18 تیر 1401

دسته بندی : گالری فیلم

هدف روابط‌عمومی چیست؟ 15 مرداد 1401 - 11:45

هدف روابط‌عمومی چیست؟