17

راهکارهای توسعه کتابخوانی در عصر فناوری های ارتباطی

  • کد خبر : 3089
  • 13 اسفند 1397 - 14:28
راهکارهای توسعه کتابخوانی در عصر فناوری های ارتباطی
وسایل ارتباط جمعى و فناورى‌هاى نوین اطلاعاتى در کشورهاى پیشرفته نه تنها باعث تضعیف کتاب و کتابخوانى نشده اند بلکه گردانندگان این رسانه ها نیز کوشیده اند تا با تعبیه سازوکارهایى متناسب، مردم را به خواندن کتاب یا دست کم گوش کردن به کتابهاى صوتى تشویق کنند.

به گزارش ما آنلاین، اگر بخواهیم واقع بینانه به مسائل کتاب و کتابخوانى در کشورهاى غربى نگاه کنیم، باید بر تدابیر، سیاست ها و خط مشى هاى حمایتى از کتاب و کتابخوانى تأکید کنیم چراکه در غرب نیز ظهور گسترده #رسانه هاى جدید که بیشتر بر امر تفریح و تبلیغ و فروش کالا تأکید دارند، مى تواند در درازمدت به نزول جایگاه کتاب بیانجامد. به عبارت دیگر نهادهاى مدنى در این کشورها باید از طرق قانونى و سازوکارهاى حقوقى جلوى تلاش هاى آشکار و پنهان را در تضعیف کتاب نویسى و کتابخوانى بگیرند.
اما سرانجام پیشنهادهایى براى خروج از این بن بست در ایران! به جاى صرف هزینه براى برپایى نمایشگاه کتاب و دادن شعارهاى بى ثمر در تشویق مردم به کتابخوانى، ابتدا باید جایگاه نویسندگان و اهالى ادب، علم و معرفت را در جامعه ترفیع داد. باید حق مؤلف و حقوق معنوى نویسندگى در ایران به رسمیت شناخته شود. باید جایگاه دانشگاه ها در جامعه ارتقا یابد. نظام حقوقى متناسبى براى توسعه سواد عمومى ایجاد شود. کتاب و کتابخوانى باید از سنین کودکى تشویق شود. خانواده ها باید در معمارى خانه، جایى براى کتابخانه قائل شوند و در سبد مصرف روزانه خود سهم کتاب را در نظر بگیرند و جوایز ملى شایسته باید در کشور براى مولفان و مترجمان و نویسندگان در حد نوبل ایجاد شود. باید به جاى یارانه پولى. به مردم یارانه کتاب داده شود و سرانجام رسانه هاى همگانى به ویژه صدا و سیما باید محل حضور کتاب نویسان و کتاب خوانان شود.

منبع: کتاب و #کتاب_خوانى و آثار رسانه هاى جدید بر آن، اسماعیل قدیمى، #ماهنامه_مدیریت_ارتباطات، شماره ۶٠

لینک کوتاه : https://cmmagazine.ir/?p=3089
  • منبع : حذف شرط: ماهنامه مدیریت ارتباطات ماهنامه مدیریت ارتباطات

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.