شایعات

03اردیبهشت
نقش روابط‌عمومی در شرایط بحران

نقش روابط‌عمومی در شرایط بحران

شایعات و اخبار دروغ و یا اشتباه، کار روابط عمومی را سخت می کند.