شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

21مرداد
سرپرست روابط‌عمومی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی منصوب شد

سرپرست روابط‌عمومی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی منصوب شد

فرجام زارع به موجب حکمی از طرف علی منتصری، مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی، به عنوان سرپرست روابط‌عمومی این شرکت منصوب شد.