ژورنالیست

21دی
وکیل مدافع شیطان و غرض‌های روزنامه‌نگاران

وکیل مدافع شیطان و غرض‌های روزنامه‌نگاران

در سال‌های اخیر و با گسترش دسترسی به اینترنت و تلفن همراه هوشمند، اکوسیستم خبر بازیگران بیشتری پیدا کرده است، این بازیگران از مقام‌های دولتی و سیاسی، کنشگران مدنی، شرکت‌های چندملیتی و غول‌های اقتصادی هستند تا ارتش‌های سایبری، ترول‌ها و اوباش اینترنتی و در نهایت هم شهروندان عادی.

05اردیبهشت
قد بچه‌ها بلندتر از مجله‌های کودک و نوجوان است؟

قد بچه‌ها بلندتر از مجله‌های کودک و نوجوان است؟

بیایید تصور کنیم که ده عنوان مجلۀ کودک در ایران وجود دارد. حالا با هم این مجله‌ها را ورق می‌زنیم: مقدمه، دو صفحه شعر، چهار صفحه داستان، دو صفحه مسابقه، یک صفحه گزارش (بدون رعایت اصول ژورنالیستی)، دو صفحه ایران‌شناسی، دو صفحه محیط‌زیست (که مد این سال‌هاست)، دو صفحه آثار ارسالی، تقویم تاریخ، معرفی کتاب و....