بیمه خاورمیانه

13اردیبهشت
انتصاب مدیر روابط عمومی شرکت بیمه خاورمیانه

انتصاب مدیر روابط عمومی شرکت بیمه خاورمیانه

مدیر روابط عمومی شرکت بیمه خاورمیانه منصوب شد.