نظرخواهی

29مرداد
ضرورت اجماع
از فهم مسئله تا حل آن

ضرورت اجماع

امیرعباس تقی‌پور، مدیرمسئول ماهنامه «مدیریت ارتباطات» در مطلبی با عنوان «ضرورت اجماع از فهم مسئله تا حل آن» نوشته است به نظر می‌رسد فراهم‌کردن شرایط حضور و نقش‌آفرینی نخبگان و تشویق و ترغیب آنان برای مشارکت در صفر تا صد رسیدن به یک برنامه جامع و مورد وفاق همه و بعدتر از آن هم نظارت بر اجرای درست آن ضروری و حتی حیاتی است.