انحراف افکار

انتشار اخبار یا انحراف افکار؟

انتشار اخبار یا انحراف افکار؟

هر از چند گاهی برخی اخبار در رسانه‌ها و فضای مجازی داغ می‌شوند. اخباری که شاید در نگاه اول جذاب به نظر بیایند اما دقت در میزان پرداخته شدن به آن‌ها این پرسش را به وجود می‌آورد که چقدر به اولویت‌های اصلی کشور و دغدغه‌های روزمره مردم نزدیکند که این مقدار درباره‌شان سخن گفته می‌شود؟