بیانیه هفته روابط عمومی

بیانیه پایانی هفته‌ی روابط‌عمومی1401

بیانیه پایانی هفته‌ی روابط‌عمومی1401

هفته‌ی روابط‌عمومی سال ۱۴۰۱ با برنامه‌ریزی، همت و تلاش‌های ارزنده‌ی عاشقان این حوزه به پایان رسید و البته که روابط‌عمومی پایانی ندارد.