جامعه ورزشی

گسترش حاکمیت بداخلاقی در ورزش

گسترش حاکمیت بداخلاقی در ورزش

علی بدیع، روزنامه نگار در یادداشتی به وضعیت امروز جامعه ورزشی کشور انتقاد کرده و از بداخلاقی‌ها گفته است.