شهرداری منطقه 21

تعامل دوسویه با شهروندان مهم‌ترین عامل موفقیت در روابط‌عمومی
همزمان با آخرین روز از هفته روابط‌عمومی مطرح شد؛

تعامل دوسویه با شهروندان مهم‌ترین عامل موفقیت در روابط‌عمومی

همزمان با هفتمین و آخرین روز از هفته روابط عمومی ۱۴۰۱، نشست جمعی از شورای سیاستگذاری هفته روابط‌عمومی و باشگاه مدیریت ارتباطات یونسکو-ایران با حضور شهردار منطقه ۲۱، مدیران ارشد روابط عمومی‌های سازمان‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی و جمعی از مدیران ارشد صنایع و کارخانجات این منطقه به میزبانی مدیریت شهری منطقه ۲۱ در شرکت آذین خودرو برگزار شد.