استانداری اصفهان

انتصاب مدیرکل روابط‌ عمومی استانداری اصفهان

انتصاب مدیرکل روابط‌ عمومی استانداری اصفهان

استاندار اصفهان در حکمی مجید شمس را به سمت مشاور استاندار و مدیرکل روابط‌عمومی استانداری اصفهان منصوب کرد.