جشن ملی ارتباطات و روابط عمومی

تجلیل از مجید مرادیان پیشکسوت رسانه و روابط عمومی
در جشن ملی ارتباطات و روابط عمومی:

تجلیل از مجید مرادیان پیشکسوت رسانه و روابط عمومی

در آیین جشن ملی ارتباطات و روابط عمومی _جشنواره ایده‌های خلاق (ویژه گرامیداشت دکتر نطقی پدر روابط عمومی ایران)_، از مجید مرادیان پیشکسوت رسانه و روابط عمومی تجلیل شد.