افتتاحیه هفته روابط‌عمومی

بیانیه پایانی هفته‌ی روابط‌عمومی1401

بیانیه پایانی هفته‌ی روابط‌عمومی1401

هفته‌ی روابط‌عمومی سال ۱۴۰۱ با برنامه‌ریزی، همت و تلاش‌های ارزنده‌ی عاشقان این حوزه به پایان رسید و البته که روابط‌عمومی پایانی ندارد.

افتتاحیه‌ای از جنس روابط‌عمومی و سرمایه‌های اجتماعی

افتتاحیه‌ای از جنس روابط‌عمومی و سرمایه‌های اجتماعی

هادی خانیکی، استاد پیشکسوت ارتباطات در مراسم افتتاحیه هفته روابط‌عمومی، بیان کرد: بیماری‌های مهلک مانند سرطان می‌توانند خالق فرصت باشند و آن وقتی است که امید و گفت‌وگو در متن مقابله با آنها قرار بگیرند. تاکید بر گره‌گشا بودن در جامعه امروز امر مهمی است و انتخاب این عبارت به عنوان شعار اصلی هفته روابط‌عمومی تصمیم بسیار به جایی بود.