دهمین هفته روابط‌‌عمومی۱۴۰۱

آغاز هفته روابط عمومی با یک افتتاحیه رسمی
هولدینگ ماهور میزبان افتتاحیه هفته روابط‌عمومی

آغاز هفته روابط عمومی با یک افتتاحیه رسمی

همزمان با اولین روز هفته روابط‌عمومی 1401، افتتاحیه این رویداد 25اردیبهشت‌ماه با میزبانی هلدینگ ماهور برگزار خواهد شد.