اخلاق رسانه ای

18مهر
خط قرمزها را رد نکنیم اما به آن‌ها نزدیک شویم / رسانه‌های وابسته نمی‌توانند هزینه دهند

خط قرمزها را رد نکنیم اما به آن‌ها نزدیک شویم / رسانه‌های وابسته نمی‌توانند هزینه دهند

یکی از بحث‌های مهمی که دربارۀ اخلاق به ‌معنای عام و به‌تبع آن اخلاق صنفی وجود دارد، بحث  ساختار-کارگزار است. در تبیین پدیده‌های اجتماعی، نظریه‌های مختلف را به‌لحاظ تأکید بر کارگزار یا ساختار، می‌توان به چند دسته تقسیم کرد: نظریه‌های کارگزارمحور، نظریه‌های ساختارمحور و نظریه‌هایی که سعی دارند راه‌حل بینابینی انتخاب کنند.

03اردیبهشت
در باب چیستی اخلاق رسانه‌ای

در باب چیستی اخلاق رسانه‌ای

در باب چیستی اخلاق رسانه‌ای