انتقاد

تلخک: کارگزار روابط‌عمومی در قصر
گفت‌وگو با میرزا بابا مطهری‌نژاد

تلخک: کارگزار روابط‌عمومی در قصر

در اعصار گذشته تلخک مقرب شاه است، زبان به نقد می‌گشاید بی‌ آن که بهراسد. برای سخن گفتن حاشیه امنی در اختیار اوست و آنچه می‌گوید زنگ خطری است برای شاه تا قبل از سر آمدن تحمل مردم به داد دل آنها برسد. تلخک‌ها را می‌توان از نسل اولین کسانی دانست که با اطلاع‌یابی و اطلاع‌رسانی به ایفای نقش روابط‌عمومی ‌پرداخته‌اند.

انتقاد گل‌آقا به طنزهای حریم شکنانه روزنامه‌های اصلاح طلب

انتقاد گل‌آقا به طنزهای حریم شکنانه روزنامه‌های اصلاح طلب

در این شماره از ماهنامه مدیریت ارتباطات برای نخستین بار دست‌خطی از مرحوم صابری خطاب به همکارانش در تحریریه منتشر شده است که بیانگر دیدگاه‌های وی در مورد طنز است.