انجمن روابط عمومی

06اسفند
اعضای انجمن روابط‌عمومی ایران مشخص شدند

اعضای انجمن روابط‌عمومی ایران مشخص شدند

در پی برگزاری مجمع عمومی انجمن روابط‌عمومی ایران و انتخاب اعضای جدید هیات مدیره، طی جلسه ای خسرو رفیعی به عنوان رییس انجمن انتخاب شد و دیگر مسئولیت‌ها نیز مشخص شد.