بازاریابی عصبی

20اردیبهشت
درباره نوروبرندینگ که به برندها کمک می‌کند گزینۀ اول باشند
در ذهن مشتری چه می‌گذرد؟

درباره نوروبرندینگ که به برندها کمک می‌کند گزینۀ اول باشند

چگونه می‌توانیم با ایده‌ای خلاقانه برندمان را در بازار مطرح کنیم؟ با یک لوگو، یک رنگ، یک پیام، یا رفتار کارکنان‌مان؟ طبق آخرین روش‌های روز برندینگ، پاسخ این سؤال به «تکامل گونۀ انسان» مربوط است! بله! (DNA) انسان و اینکه ساختار مغزش چگونه در طول قرن‌ها تکامل پیدا کرده، در این ماجرا نقشی کلیدی دارد. به همین دلیل است که برای ترغیب و متقاعد کردن مشتریان‌مان، به روش‌هایی علمی نیاز داریم که مغز انسان را بشناسند.