بنگاه های کوچک و متوسط

20خرداد
تاثیر روابط‌عمومی در کسب و کار بنگاه های متوسط و کوچک

تاثیر روابط‌عمومی در کسب و کار بنگاه های متوسط و کوچک

چرا که ویژگی مهم کسب‌وکار امروز، رقابت شدید بوده و شرکت‌ها برای جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان فعلی، مجبورند خود را از سایر رقبا متمایز کنند. بر همین اساس، بازتاب مناسب از چهره ی شرکت در اولویت قرار می گیرد.