دوران جنگ

22دی
با این قطعنامه نمی‌توان غرامت گرفت!
سید کمال خرازی در گفت‌وگوی اختصاصی با ماهنامه مدیریت ارتباطات

با این قطعنامه نمی‌توان غرامت گرفت!

ماهنامه مدیریت ارتباطات در شماره چهارم خود گفت‌وگویی با کمال خرازی در مورد ستاد تبلیغات جنگ و قطعنامه ۵۹۸ انجام داده است.