• امروز : شنبه, ۲۹ اردیبهشت , ۱۴۰۳

رسانه های دیجیتال

08آبان
آینده رسانه‌های اجتماعی در ایران

آینده رسانه‌های اجتماعی در ایران

رسانه‌های دیجیتال شامل همۀ فرمت‌هایی می‌شوند که از مرحلۀ‌ رسانۀ چاپی خارج شده باشند؛ یعنی هر محتوایی که نسخۀ چاپی نباشد و در فرمت دیگری، مثلاً نسخۀ‌ دیجیتال، عرضه شده باشد، آنلاین باشد، یا حتی آفلاین، اما دیجیتال باشد، رسانۀ دیجیتال محسوب می‌شود.