روز ارتباطات و روابط عمومی

27اردیبهشت
ضرورت تغییر نگاه به روابط‌عمومی
به مناسبت روز ارتباطات و روابط‌عمومی

ضرورت تغییر نگاه به روابط‌عمومی

روابط‌عمومی‌ها نباید فقط به مردم بگویند که دستگاه‌ها چه می‌کنند، بلکه باید خواسته‌ها و نیازهای مردم را نیز با دستگاه‌ها در میان بگذارند.