• امروز : دوشنبه, ۳۱ اردیبهشت , ۱۴۰۳

صادق زیبا کلام

22دی
منبر، رسانه جمعی نهضت مشروطه بود
صادق زیبا کلام از منبر در شکل‌گیری نهضت مشروطه می‌گوید:

منبر، رسانه جمعی نهضت مشروطه بود

بررسی شرایط حاکم بر رسانه‌های جمعی و نقش انواع گوناگون آنها در شکل‌گیری و تثبیت جنبش مشروطه موضوع گفت‌و‌گویی است که ماهنامه مدیریت ارتباطات با صادق زیبا کلام ترتیب داده است.