فارسی زبان

26مهر
کاری کنیم مردم سراغ تلویزیون‌های فارسی‌زبانِ دیگر نروند
گفت‌وگو با مسعود فروتن، کارگردان و بازیگر پیش‌کسوت

کاری کنیم مردم سراغ تلویزیون‌های فارسی‌زبانِ دیگر نروند

مسعود فروتن معتقد است: مردم همیشه حق دارند، برای اینکه تلویزیون و رادیو برای مردم دارند کار می‌کنند. مردم حق دارند، حتی اگر بابت دیدن برنامه‌ها پولی هم پرداخت نکنند. حق دارند برای اینکه این تلویزیون، تلویزیون ملی ایران است و باید نظر مردم را جلب کند و برای مردم باشد. باید کاری کنیم که سراغ تلویزیون‌های فارسی‌زبان دیگر نروند.