فولاد خوزستان

انتصاب سرپرست مدیریت روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان

انتصاب سرپرست مدیریت روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان

محمد جامعی مدیر حوزه دفتر مدیرعامل با حفظ سمت به عنوان سرپرست مدیریت روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان معرفی شد و طی مراسمی از زحمات و تلاش‌های غلامرضا فروغی‌نیا تقدیر بعمل آمد.